Barcsák Zoltán
Barcsák Zoltán

2021. október 16. Szombat

Barcsák Zoltán

mezőgazdasági mérnök

Születési adatok

1932. március 11.

Arnót, Borsod, Gömör és Kishont vármegye

Halálozási adatok

2008. július 5.

Gödöllő

Temetési adatok

2008. július 12.

Gödöllő?


Család

Sz: Barcsák Péter földműves, Bohus Irma. F: 1959-től Tóth Gabriella. Leánya: Barcsák Ibolya (1960).

Iskola

A miskolci aranykalászos iskolában tanult (1947–1949), a putnoki mezőgazdasági technikumban éretts. (1952), az Agrártudományi Egyetem Agronómiai Karán mezőgazdasági mérnöki okl. (1957), mezőgazdasági szaktanári okl. szerzett (1962); doktorált (1961), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1969).

Életút

Az Agrártudományi Egyetem, a GATE, ill. a Szent István Egyetem Földművelés-tani és Növénytermesztés-tani Tanszék tud. gyakornoka (1957–1958), tud. segédmunkatársa (1958–1960), tanársegéde (1960–1964), egy. adjunktusa (1964–1973), egy. docense (1973–1988), egy. tanára (1988. júl. 1.–1997. dec. 31.), emeritusz professzora (1998-tól). A Növénytermesztési Intézet Gyepgazdálkodási Csoport (1973–1989), ill. a Gyepgazdálkodási Tanszék vezetője (1989–1997) és a Növénytermesztési Intézet igazgatóhelyettese (1990–1997); közben a Mezőgazdaság-tudományi Kar dékánhelyettese (1984–1993). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1962–1967). Gyepgazdálkodással, elsősorban a hegy- és dombvidéki gyepek termesztési és hasznosítási technológiájának fejlesztésével, különböző gyepnövények legelési sorrendjének, gazdaságos hasznosításának és különböző gyepnövényfajok és -fajták ízletességi vizsgálatával fogl. Új gyepműtrágyázási és komplex gyepgyomirtási módszert dolgozott ki, majd Magyarországon az elsők között vizsgálta a biogyep-gazdálkodás lehetőségeit. Az első magyarországi gyepgazdálkodási tanszék megalapítója.

Emlékezet

75. születésnapja tiszteletére a Szent István Egyetem és az MTA Agrártudományok Osztálya ankétot rendezett tiszteletére (2007. márc. 9.).

Elismertség

Az MTA Növénytermesztési Bizottság tagja (1990-től). A Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) Növénytermesztési Társaság Gyepszakosztályának elnökhelyettese.

Elismerés

Baskay Tóth Bertalan-emlékérem, Nagyváthy János-díj (1993), Újhelyi Imre-díj (1999).

Főbb művei

F. m.: Különféle gyomirtószerek vizsgálata különböző termőhelyű természetes legelőkön. Egy. doktori értek. (Gödöllő, 1961)
A vegyszeres gyomirtás és műtrágyázás hatása a természetes rét cönológiai összetételére és takarmányértékére. (Növénytermelés, 1965)
Vegyszeres gyomirtás és műtrágyázás hatása a gyep növényzetének összetételére és takarmányértékére. Kand. értek. (Gödöllő, 1968)
Legelők és rétek talajvédelme. Egy jegyz. (Gödöllő, 1969)
Fontosabb szántóföldi takarmánynövények termesztése. Egy jegyz. (Gödöllő, 1970)
Legelő és rétgazdálkodási praktikum. Egy jegyz. Prieger Károllyal. (Gödöllő, 1970)
Gyepgazdálkodási praktikum. Egy jegyz. Prieger Károllyal, Szemán L.-lel. (Gödöllő, 1971
4. kiad. 1984)
A KGST keretében végzett műtrágyázási kísérletek értékelése. 1–2. Kiss K.-val, Prieger Károllyal. (Gyepgazdálkodás, 1974–1975)
A fontosabb termesztett növények öntözése. Egy jegyz. Vajdai I.-vel, Petrasovics Imrével. (Gödöllő, 1974)
Gyepgazdálkodás. Egy jegyz. Prieger Károllyal. (Gödöllő, 1976)
Legelő- és rétgazdálkodás. Egy jegyz. Prieger Károllyal. (Gödöllő, 1976)
Gyeptermesztés és hasznosítás. Baskay-Tóth Bertalannal, Prieger Károllyal. (Bp., 1978)
Gyeptermesztés és hasznosítás Borsod megyében. Fürjész Istvánnal, Kertész Istvánnal. (Miskolc, 1978)
Gyeptermesztés és hasznosítás gazdaságosan. Kertész Istvánnal. (Budaörs–Gödöllő, 1983)
A műtrágyázás hatása a Dactylis glomerata és a Bromus inermis termésére és nyersfehérje tartalmára. Többekkel. (Növénytermelés, 1983)
Gyepek gyomtalanítása. (Szombathely, 1984)
Gazdaságos gyeptermesztés és hasznosítás. Kertész Istvánnal. (Bp., 1986)
Gyeptermesztés és hasznosítás. Kertész Istvánnal. Egy jegyz. (Gödöllő, 1988)
Gyepnövénytermesztés, gyeptakarmány-hasznosítás. (Szombathely, 1988)
A gyepgazdálkodás néhány termesztési és hasznosítási módszerének fejlesztése. 1957–1992. Benyújtott doktori értek. (Gödöllő, 1993)
Gyepnövények ízletességének és oldható cukortartalmának összefüggése. (Növénytermelés, 1994)
Paltability Examination of Different Grasses on Unmixed Sowed Pasture. Kispál T.-vel. – Improvement of Sampling Method to Study Grass Selection of Fistulized Sheep. Kispál T.-vel, Mezősi L.-lel. (Bulletin of the University of Agricultural Sciences, 1994–1995)
Diet Selection Techniques in Natural Grasslands. Többekkel. (Proceedings of the CSIRO Australia, 1996)
Legelő- és gyepgazdálkodás. Többekkel. (Bp., 1996)
Gyeptermesztés és hasznosítás. Szerk. (Gödöllő, 1997)
Tápanyag-gazdálkodás. Többekkel. (Gödöllő, 1999)
Biogyep-gazdálkodás. (Biogazda kiskönyvtár. Bp., 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013