Baranyai Zoltán
Baranyai Zoltán

2024. július 19. Péntek

Baranyai Zoltán

irodalomtörténész, diplomata

Születési adatok

1888. december 12.

Nagyszőllős

Halálozási adatok

1948. október 25.

Chicago


Család

Sz: Baranyai (Aumüller) Gyula pedagógus (1859–1932), Quinz Emília. Testvére: Baranyai Gyula (1897–1978) gordonkaművész, Baranyai Erzsébet (1894–1976) pszichológus.

Iskola

A budapesti tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – magyar–francia szakos középiskolai tanári okl. (1911), a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1922); közben a lausanne-i egyetemen is tanult (1907). A francia nyelv és műveltség a 18. században tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1926; újraképesítve: 1946).

Életút

A bp.-i kereskedelmi és reáliskola r. tanára (1911–1914, 1918-1920); közben, mint tüzérhadnagy az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (1914–1918). A berni magyar követség sajtóelőadója (Genf székhellyel, 1920–1924), a Külügyminisztérium titkára (1924– 1925), I. osztályú követségi titkára (1925–1930), II. osztályú követségi tanácsosa (1930–1936), egyúttal a Népszövetség magyar titkárságának vezető tisztviselője (1920–1936). A Külügyminisztérium miniszteri osztálytanácsosa és a kulturális osztály helyettes vezetője (1936–1940), chicagói magyar főkonzul (1940–1941). A II. vh. után a Külügyminisztérium miniszteri osztályfőnöke (1945– 1947). A magyar kormánydelegáció tagja több nemzetközi konferencián (1920–1938), ill. a II. vh. után a párizsi békekonferencia fődelegátusa (1946). A szegedi Ferenc József Tudományegyetem magántanára (1926–1947), az indianai Notre Dame Egyetem r. tanára (1947–1948). Irodalomtörténészként elsősorban francia irodalom- és művelődéstörténettel foglalkozott, műfordítóként klasszikus francia irodalmat tolmácsolt. Jelentősek a kisebbségek jogállásának kérdéseit vizsgáló írásai is.

Elismertség

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság választmányi tagja, a Magyar Külügyi Társaság elnöki tanácstagja.

Szerkesztés

A Revue des Études Hongroises Finno-Ougriennes szerkesztője. (Eckhardt Sándorral, 1923–1929).

Főbb művei

F. m.: Első Montesquieu fordításaink. (Egyetemes Philológiai Közlöny, 1913–1916)
A francia nyelv és műveltség Magyarországon. XVIII. század. Részben egy. doktori értek. (Bp., 1920)
A kisebbségi szerződések története. (Magyar Külpolitika, 1922)
A kisebbségi jogok védelme. (Bp., 1922
2. átd. kiad. Berlin, 1925)
Autonomie des petites nations finno-ougriennes. (Revue des Études Hongroises Finno-Ougriennes, 1923)
Le Bacha de Bude. (Lausanne, 1922)
H. F. Amiel, traducteur de Petőfi. (Genf, 1927)
Francia eredetű széppróza fordításaink a XVIII. században (Bp., 1927)
Francia nyelvű hírlapok és folyóiratok hazánkban. (A Sajtó, 1927)
A kisebbségi jog fejlődése és reformja a Nemzetek Szövetségénél. (Magyar Szemle, 1929)
Visages de la Hongrie. Szerk. (Paris, 1938)
Ungarn. Das Antlitz einer Nation. Szerk. (Bp., 1940)
ford.: Maupassant: Az ékszer (Bp., 1920).

Irodalom

Irod.: Péter László: B. Z. időszerűsége (Délmagyarország, 1988. dec. 17.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője