Baranyai Róza
Baranyai Róza

2024. július 16. Kedd

Baranyai Róza

közgazdász

Névváltozatok

Imre Ottóné 

Születési adatok

1925. február 3.

Püspökladány

Halálozási adatok

1990. február 7.

Szeged


Család

Sz: Csáti Zsófia. Szegény paraszti családból származott, 1945-ig mezőgazdasági napszámosként dolgozott. 1945-ben 10 kh földet kapott, azon gazdálkodott szüleivel és testvéreivel (1945–1949). F: 1959-től Imre Ottó. Fia: Imre László (1959. nov. 22.).

Iskola

Önkéntes ápolónői tanfolyamot végzett (1949), szakérettségi vizsgát tett (1952), az MKKE Általános Kar Politikai Gazdaságtan Szakán közgazdász okl. (1956), közgazdaság-elméleti szakközgazdász okl. szerzett (1975); doktorált (1964), a közgazdaság- tudományok kandidátusa (1979).

Életút

A Magyar Vöröskereszt tisztviselője (1949–1952), a Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE Politikai Gazdaságtan Tanszék tanársegéde (1956–1966), a SZOTE Marxizmus-Leninizmus Intézet egy. adjunktusa (1967–1980), egy. docense (1980–1984).

A Szegedi Városi Tanács tagja (1958–1970). Az MSZMP Szegedi Városi Bizottságának propagandistája.

Az egészségügy politikai gazdaságtanával, érdekeltségi rendszerei összefüggéseinek feltárásával, életszínvonal-kutatásokkal fogl.

Főbb művei

F. m.: A szocialista átalakulás hatása a Szeged környéki mezőgazdasági lakosság munkaviszonyának és életszínvonalának alakulására a felszabadulás után. Egy. doktori értek. (Bp., 1964)
Az orvosképzés és a politikai gazdaságtan oktatása. (Felsőoktatási Szemle, 1970)
A munkatermelékenység lényege, sajátosságai a mezőgazdaságban. (SOTE Marxizmus-Leninizmus Intézet Közleményei, 1971)
Az egészségügy szerepe az újratermelés rendszerében. (SOTE Marxizmus-Leninizmus Intézet Tudományos Közleményei, 1976)
A marxi érték és a pénzelmélet alapjai. Politikai gazdaságtan jegyzet. orvostudományi egyetemek részére. (Bp. 1976)
Árrendszer a szocialista gazdaságban. Politikai gazdaságtan jegyzet orvostudományi egyetemek részére. (Bp. 1976)
Az egészségügy érdekeltségi rendszerének néhány problémája hazánkban. Kand. értek. (Bp., 1979)
A három műszakos munkarend alapvető problémái a hazai fekvőbeteg ellátásban. (Szeged, 1982).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője