Baranyai Béla
Baranyai Béla

2024. július 21. Vasárnap

Baranyai Béla

történész, levéltáros

Születési adatok

1882. október 21.

Károlyváros

Halálozási adatok

1945. február 3.

Berlin


Iskola

A bp.-i tudományegyetem jogtud. doktori okl. szerzett (1905).

Életút

Baranya vm. allevéltárnoka (1905–1910), Somogy vm. főlevéltárnoka (1910–1913), a Magyar Országos Levéltár főlevéltárnoka (1913– 1922), a Bécsi Magyar Történeti Intézet állandó belső tagja (1922–1927), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen a magyar alkotmány és jogtörténet ny. r. tanára (1927–1945). Közép- és újkori magyar egyház- és jogtörténeti kérdésekkel, genealógiai kutatásokkal fogl. Összeállította Somogy vm. nemesi családjait, jelentős forráskiadói és bibliográfiai tevékenysége is. Egy Berlin elleni légitámadás áldozata lett.

Főbb művei

F. m.: A Rákóczi-kor bibliographiája. (Századok, 1904)
Somogy vármegye nemes családjai. (Bp., 1914)
Zsigmond király ún. Sárkány-rendje. Adalék a magyar trónöröklési kérdés történetéhez (Bp., 1926)
A lengyel királykoronázás. Négy közlemény a magyar jog- és alkotmánytörténethez. (Karcag, 1927)
Némi adalék jog- és egyháztörténetünkhöz. (Bp., 1942).

Irodalom

Irod.: Varga Endre: B. B. (Századok, 1945–1946)
Dőry Ferenc: B. B. (Levéltári Közlemények, 1946).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője