Bárány Ignác
Bárány Ignác

2024. július 18. Csütörtök

Bárány Ignác

pedagógus

Születési adatok

1833. július 6.

Pápa

Halálozási adatok

1882. július 7.

Csáktornya


Iskola

Tanítói okl. szerzett.

Életút

A szegedi (1858–1869), a pesti tanítóképző intézet r. tanára (1869), a csurgói (1869–1879), a csáktornyai tanítóképző intézet igazgatója (1879–1882). A népoktatás módszertani kérdéseivel fogl. Jelentős szerepet vállalt az ún. hangoztatós olvasástanítási módszer magyarországi kidolgozásában és elterjesztésében. Igen sok népszerű, nagy példányszámú, több kiadásban megjelent olvasókönyvet, gyakorlókönyvet és egyéb pedagógiai segédkönyvet írt, ill. szerkesztett.

Szerkesztés

A Tanodai Lapok (1862–1865), az Iskola Kistükör (1864–1865) és az Iskola Barát c. folyóiratok szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: Az olvasás tanmódja. (Pest, 1863)
Vezérkönyv az első elemi nyelvoktatás kezeléséhez. (Pest, 1865)
Tanítók könyve. (Pest, 1866
9. átd. kiad. I–II. Sajtó alá rend. Dreisziger Ferenc. Bp., 1907–1908)
Nyelvgyakorlatok. I–VI. (Pest, 1866–1869)
Ábécés és olvasó könyv. (Pest, 1869
Új kiadás Vezérkönyv a Szent István Társulat által kiadott ábécés és első olvasókönyv módszeres tanításához. Bp., 1874
35. kiad. 1888).

Irodalom

Irod.: B. I. önéletrajza. (Magyar Paedagogiai Szemle, 1882)
Novák Mihály: B. I. (Néptanoda, 1888).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője