Bárány Ignác
Bárány Ignác

2021. október 16. Szombat

Bárány Ignác

pedagógus

Születési adatok

1833. július 6.

Pápa

Halálozási adatok

1882. július 7.

Csáktornya


Iskola

Tanítói okl. szerzett.

Életút

A szegedi (1858–1869), a pesti tanítóképző intézet r. tanára (1869), a csurgói (1869–1879), a csáktornyai tanítóképző intézet igazgatója (1879–1882). A népoktatás módszertani kérdéseivel fogl. Jelentős szerepet vállalt az ún. hangoztatós olvasástanítási módszer magyarországi kidolgozásában és elterjesztésében. Igen sok népszerű, nagy példányszámú, több kiadásban megjelent olvasókönyvet, gyakorlókönyvet és egyéb pedagógiai segédkönyvet írt, ill. szerkesztett.

Szerkesztés

A Tanodai Lapok (1862–1865), az Iskola Kistükör (1864–1865) és az Iskola Barát c. folyóiratok szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: Az olvasás tanmódja. (Pest, 1863)
Vezérkönyv az első elemi nyelvoktatás kezeléséhez. (Pest, 1865)
Tanítók könyve. (Pest, 1866
9. átd. kiad. I–II. Sajtó alá rend. Dreisziger Ferenc. Bp., 1907–1908)
Nyelvgyakorlatok. I–VI. (Pest, 1866–1869)
Ábécés és olvasó könyv. (Pest, 1869
Új kiadás Vezérkönyv a Szent István Társulat által kiadott ábécés és első olvasókönyv módszeres tanításához. Bp., 1874
35. kiad. 1888).

Irodalom

Irod.: B. I. önéletrajza. (Magyar Paedagogiai Szemle, 1882)
Novák Mihály: B. I. (Néptanoda, 1888).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013