Barabás Miklós
Barabás Miklós

2021. október 21. Csütörtök

Barabás Miklós, árkosi

unitárius lelkész

Születési adatok

1902. március 22.

Verespatak, Alsófehér vármegye

Halálozási adatok

1988. április 12.

Nagyenyed


Család

Leánya: B. Barabás Ágnes.

Iskola

A kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémián lelkészi okl. szerzett (1924).

Életút

Székelykeresztúron tanár (1924), majd Ferencz József püspök megbízásából Nagyenyeden missziós körlelkészséget szervezett, nagyenyedi segédlelkész (1924–1925), lelkész (1925–1970). Az Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának tagja (1939-től), esperes (1940-1970). Enyedi tb. esperes-lelkészként vonult nyugalomba (1970). A Magyar Népi Szövetség enyedi titkára és elnöke. Az egyházközség Tövistől Aradig terjedő szórványterületén közel 1000 lélek gondozását végezte egyedül, Nagyenyeden templomot és parókiát építtetett (1929). Jelentős szerepet játszott a város társadalmi életében. Verseket és történelmi tanulmányokat írt.

Emlékezet

Erdélyi tájak, izenetek c. verseskötetét leánya, B. Barabás Ágnes adta ki.

Szerkesztés

Az Enyedi Újság munkatársa (1920-as évek).

Főbb művei

F. m.: Lángok és tüzek. Versek. (Nagyenyed, 1926)
Erdélyi tájak, izenetek. Versek. Árkosi Barabás Miklós néven. (Bp., 1999).

Irodalom

Irod.: Benedek Ágoston: Az enyedi egyházközség története. (Keresztény Magvető, 1976)
A gimnáziumban kezdődött. Részletek B. M. emlékiratából. (Korunk, 1977)
B. M. (Unitárius Élet, 1988. 4.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013