Barabás István
Barabás István

2021. október 16. Szombat

Barabás István

pedagógus, tűzvédelmi szakíró

Születési adatok

1855. augusztus 18.

Széplak, Sopron vármegye

Halálozási adatok

1936. június 17.

Szombathely


Iskola

Csurgón tanítói képesítést szerzett (1874).

Életút

Kivadáron gr. Somssich Adolfnál tanító (1874–1875), Hegykőn (Sporon vármegye) kántortanító (1875–1876), a vasvári fiúiskola főtanítója, a gazdasági és ipariskola igazgatója (1876–1920); közben mint katona részt vett Bosznia-Hercegovina megszállásában (1878). A Tanácsköztársaság idején tanúsított magatartása miatt, a kommün bukása után, hajszát indítottak ellene (1919), ezért nyugdíjaztatta magát és Szombathelyre költözött (1920). Vas vármegye tűzrendészeti felügyelője (1920–1930), a Vasvármegyei Tűzoltó Szövetség elnökségi tagja.

Zeneszerzéssel is foglalkozott, táncdarabjai, népdalátiratai főként az Orpheus c. lapban jelentek meg. Híres volt művészi orgonajátékáról, a pécsi Angster-gyár számára több manuális orgonát tervezett.

A taktikai tűzvédelem neves szakembere, Vasvárt és több falut mentett meg a teljes megsemmisüléstől. Közbenjárására hg. Festetics Tasziló 19 falu lakosainak birtokaiból olcsón juttatott földet (1912). Vasváron fogyasztási és értékesítési szövetkezetet is alapított.

Emlékezet

Mellszobra (bronz-beton, Marosits István alkotása) Vasváron látható.

Szerkesztés

A Sopron (1875–1876), a Vasmegyei Lapok (1876-tól), a Vasmegyei Tanügyi Értesítő és Néptanítók Lapja (1879–1880), a Vasmegyei Közlöny munkatársa (1885-től), a Kántorok Lapja (1889) és a Vasvármegyei Tűzrendészeti Közlöny szerkesztője (1893-tól). Cikkei a fentieken kívül még elsősorban a Tűzrendészeti Lapokban (1892-től), a Tűzoltó Közlönyben (1897-től) és a Tűzrendészeti Közlönyben (1908-tól) jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: Karácsonyi pásztorénekek. (Bp., é. n.)
Termelési zsebkönyv katholikus kántorok használatára. Szerk. (Bp., 1883)
Temetőkönyv címmel 3. kiad. 1903
4. kiad. 1928)
Szent koszorú. Imák, énekek. (Szombathely, 1898)
A katholikus egyház magyar énekeinek gyűjteménye. Orgonára. (Vasvár, 1900)
A tűzoltó. Vígjáték 3 felvonásban. (Szombathely, 1903)
A szépligeti tűzoltóság. (Bp., 1910)
A tűzoltás taktikájának rövid foglalata… (Vasvár, 1916)
A tűzrendészet kezelése. (Szombathely, 1928)
A tűzoltóképzés anyaga kérdésekben és feleletekben. 1. rész. (Szombathely, 1931)
A magyar nyelv hangjai és betűi. (Szombathely, 1935).

Irodalom

Irod.: Somogyi Helikon (Kaposvár, 1928)
Halász Imre: Vasmegyei fejek (Szombathely, 1930)
Bendefy László: A magyar tűzoltóság története (Bp., 1944).

Megjegyzések

MÉL I.: téves halálozási adat: júl. 17. !

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013