Barabás Ábel
Barabás Ábel

2024. július 25. Csütörtök

Barabás Ábel

irodalomtörténész, műfordító

Születési adatok

1877. augusztus 19.

Verespatak, Alsó-Fehér vármegye

Halálozási adatok

1915. június 5.

Kolozsvár


Család

F: Csiky Gyöngyike.

Iskola

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1903).

Életút

A kolozsvári Ellenzék című lap belső munkatársa (1899–1903), a kolozsvári Nemzeti Színház dramaturgja (1900–1901), a kolozsvári unitárius főgimnázium r. tanára (1903–1915). Hosszabb ideig külföldön (főként Weimarban) élt. Irodalomtörténészként elsősorban 19. sz.-i klasszikus magyar irodalommal, Petőfi Sándor, Vas Gereben, ill. Goethe munkásságával fogl., de hírlapi cikkein és tanulmányain kívül verseket is írt. A magyarországi eszperantó mozgalom úttörője. Műfordítóként elsősorban orosz irodalmat tolmácsolt.

Szerkesztés

A kolozsvári Ellenzék című lap belső munkatársa (1899–1903), a kolozsvári Nemzeti Színház dramaturgja (1900–1901).

Főbb művei

F. m.: Esperantó világnyelv. (Kolozsvár, 1898
2. kiad. 1908)
Vas Gereben. (Bp., 1903
2. kiad. 1906)
Goethes Wirkung in der Weltliteratur. Goethe, Byron und Madách. (Leizig, 1903)
Renaissance a dalköltészetben. (Bp., 1904)
Kolozsvár és a zene. (Kolozsvár, 1904)
Petőfi. (Bp., 1907)
A felhők. (Bp., 1908)
Meltzl Hugó Petőfi-tanulmányai. Sajtó alá rend. (Bp., 1909)
A jövő évtized regénye. (Bp., 1910)
Vas Gereben. Monográfia. (Debrecen, 1911)
Goethe. (Bp., 1911)
Harci szonettek és egyéb háborús költemények. (Bp., 1915)
ford.: Turgenyev Iván: A kegyelemkenyér. Színmű. (Bp., 1902)
Csehov Antal: Elbeszélések. (Bp., 1903).

Irodalom

Irod.: Szentmártoni Kálmán: B. A. (Unitárius Egyház, 1915. 6.)
Kiss Sándor: B. A. (Unitárius Egyház, 1915. 8.)
Kiss Ernő: B. A. (Az unitárius főgimnázium értesítője, 1915)
Markos Albert: Goethe erdélyi rajongója. (Pásztortűz, 1932)
Kozma Dezső: Erdélyi utakon. Régi kolozsvári arcok. (Székelyudvarhely, 1997).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője