Bányai László
Bányai László

2024. július 25. Csütörtök

Bányai László

történész, író, politikus

Névváltozatok

Baumgarten László Pál

Születési adatok

1907. november 17.

Kőrösbánya, Hunyad vármegye

Halálozási adatok

1981. június 3.

Bukarest


Iskola

A bp.-i Pázmány Péter (1925–1927), a grenoble-i (1927–1929), a párizsi tudományegyetemen tanult (1925–1930), Párizsban középiskolai tanári okl. szerzett (1930). A Román Politikai és Társadalomtudományok Akadémiájának tagja (r.: 1970), alelnöke (1970-től). A Román Tudományos Akadémia tagja (l.: 1974).

Életút

A csíkszeredai főgimnázium r. tanára (1930–1933), kommunista tevékenységért letartóztatták, állását elveszítette (1933), Kolozsvárott a Magyar Dolgozók Szövetségének központi titkára (1934–1940), Brassóban (1940–1942), Temesvárott az illegális Román Kommunista Párt vezető aktivistája (1942–1944). A II. vh. után a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Történettudományi Tanszék ny. r. tanára (1946–1952), egy. tanára (1952–1956) és az egyetem rektora (1952–1956). Román oktatásügyi miniszterhelyettes (1956–1958), a bukaresti egyetem Történettudományi Tanszék egy. tanára (1958–1975), egyúttal a Román Tudományos Akadémia bukaresti Történettudományi Intézetének igazgatóhelyettese (1958–1967). A Magyar Népi Szövetség végrehajtó bizottságának tagja (1944–1953). A román Nemzetgyűlés képviselője (= szenátor, 1948-tól) és a Román Elnöki Tanács tagja (1948–1952). Történészként elsősorban 20. sz.-i történelemmel, magyar–román kapcsolatokkal, ill. a magyar–román történeti együttélés problémáival fogl.

Szerkesztés

A Székelyföldi Néplap és az Igazság c. lapok szerkesztője (1934–1935).

Főbb művei

F. m.: Lázár lakomája. (Bp., 1926)
La Transylvanie Suisse orientale. (Paris, 1930)
A magyarság a Dunavölgyében. (Kolozsvár, 1938)
Harminc év. Jegyzetek a romániai magyarság múltjából. (Kolozsvár, 1949)
Együtt élünk, együtt építünk. Cikkek, tanulmányok. (Bukarest, 1957)
Tavaszi szél. Versek. (Marosvásárhely, 1958)
Hosszú mezsgye. Esszék, jegyzetek. (Bukarest, 1970
2. bőv. kiad. 1974)
Közös sors – testvéri hagyományok. (Bukarest, 1973)
Kitárul a világ. Önéletrajzi jegyzetek. (Bukarest, 1978)
Válaszúton. Önéletrajzi jegyzetek. (Bukarest, 1980)
ford.: Gide, André: A tékozló fiú hazatérése. (Erdélyi Helikon, 1931).

Irodalom

Irod.: Balogh Edgár: B. L. pályaíve. (Igaz Szó, 1970
B. E.: Mesterek és kortársak, Bukarest, 1974)
Lőrinczy László: B. L. a gyökerekről. (Utunk, 1979. 7.)
Mózes Huba: A történész önéletírása. (Utunk, 1980. 46.).

Megjegyzések

Gulyás: Baumgarten László Pál néven!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője