Bányai Éva
Bányai Éva

2024. július 21. Vasárnap

Bányai Éva

kémikus, vegyészmérnök

Születési adatok

1924. június 26.

Budapest

Halálozási adatok

1984. július 27.

Budapest


Család

Sz: Bányai Zsigmond tisztviselő, Frank Paula.

Iskola

A bp.-i Orsolya Leánygimnáziumban éretts. (1942), a Pázmány Péter Tudományegyetemen vegyész okl. és bölcsészdoktori okl. szerzett (1948), a kémiai tudományok kandidátusa (1955).

Életút

A Nagybátony-Újlaki Rt. Kerámiai Laboratóriumának munkatársa (1943–1944), majd a tanulmányai befejezése után a Hungária Vegyiművek kutatóvegyésze (1948–1950). A BME Vegyészmérnöki Kar Általános és Analitikai Kémiai Tanszékén Erdey László akadémikus aspiránsa (1951–1954), egy. adjunktus (1955–1970), egy. docens (1970–1984). Analitikai kémiával, nátrium-hexametafoszfát-gyártással, piritpörk-kohósítással, szervetlen sók gyártásával, ill. kémiai indikátorok elméletével és gyakorlatával, valamint radioanalitikával fogl. Öngyilkos lett.

Főbb művei

F. m.: Nátrium-hexametafoszfát előállítása technikai foszforsavból. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1950)
Csapadékcseréléses reakciók az analitikai kémiában. Kand. értek. (Bp., 1954)
Laboratóriumi technika. Többekkel. (Bp., 1952)
Kémiai analízis gyakorlatok. (Bp., 1954)
Analitikai zsebkönyv. Többekkel. (Bp., 1955)
Műszeres analízis. (Bp., 1960)
Kémiai indikátorok. (Bp., 1961
szlovákul: Bratislava, 1968)
Szerves redoxirendszerek vizsgálata. (Bp., 1961)
A titrimetria újabb fejlődésének eredményei. (Bp., 1964)
Redox tulajdonságú színezékek elektrokémiai vizsgálata. Erdey Lászlóval. (Bp., 1964)
Elektrokémiai analitikai módszerek. Többekkel. (Bp., 1965)
Acidbase Indicators. (Oxford, 1972)
Analitikai kézikönyv. Többekkel. (Bp., 1974)
Elektroanalitika. Pungor Ernővel. (Bp., 1974)
Methods for the Determination of Raw Protein. Gimesi Ottóval, Lendvay Zs.-vel. (Periodica Polytechnica. Chemical Engineering, 1976).

Irodalom

Irod.: Szabadváry Ferenc: Éva Bányai. (Periodica Polytechnica. Chemical Engineering, 1985).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője