Banner Benedek
Banner Benedek

2021. október 16. Szombat

Banner Benedek

régész, etnográfus, pedagógus

Születési adatok

1884. április 25.

Székudvar, Arad vármegye

Halálozási adatok

1968. szeptember 24.

Budapest


Család

Testvére: Banner János (1888–1971) régész. Unokatestvére: Banner József (1926–1973) etnográfus, pedagógus.

Iskola

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen történelemből és földrajzból végbizonyítványt (1905), majd bölcsészdoktori okl. szerzett (1912).

Életút

A békési gimnázium gyakorló tanára (1905–1906), a Nyitra vm.-i Ságon nevelő (1909–1911), a temesvári állami reáliskola r. tanára és a Dél-magyarországi Történelmi és Régészeti Társulat másodtitkára, egyúttal a múzeum néprajzi részlegének vezetője (1911– 1914), mint hadapródjelölt harcolt az I. vh.-ban, orosz hadifogságból tért haza (1919). A békéscsabai Állami Lórántffy Zsuzsanna Leánygimnázium r. tanára (1921–1946); közben igazgatója is (1934–1946). Egyidejűleg a békéscsabai városi múzeum régésze (1921–1954), nyugdíjazása után Bp.-en élt (1954-től). Nyitra vármegye régészeti emlékeivel, néprajzi hagyományaival fogl., szépirodalmi műveket és tankönyveket is írt. Részt vett Banner János szegedi és hódmezővásárhelyi ásatásain (1925–1948), ill. önállóan ásatott Békéscsaba-Fényesen. Több néprajzi és régészeti kiállítást rendezett Békéscsabán.

Elismertség

A Magyar Néprajzi Társaság tagja (1910-től).

Szerkesztés

A Békéscsabai Múzeumbizottság Kiadványai című sorozat szerkesztője (1930-as évek).

Főbb művei

F. m.: A nyitramegyei Ság község tótjainak népviselete. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1911)
Adatok a nyitramegyei Ság község tótjainak tárgyi etnográfiájához. (Békés, 1912)
Mehmed Tahir, Cuzuki Kenzo és mások. Elb.-ek. (Békészcsaba, 1922)
A pokol tornácán. Elb.-ek Szibériából, a hadifogságból. (Békéscsaba, 1924)
Mandzsurián keresztül. (Bp., 1927)
Földrajz a leányközépiskolák számára I. A mi hazánk. Karl Jánossal. (Bp., 1928)
A békéscsaba-fényesi sírmező. (Szeged, 1933)
Középkori gölöncsér-kemence Békéscsabán. (Bp., 1933)
Kinderspielzeuge im Fundmaterial der bronzezeitlichen Siedlung Gyulavarsánd- Laposhalom. (Bp., 1958)
Adatok a ragadványnevek kialakulásához Békés város kettős és összetett vezetékneveinek vizsgálata alapján. (Ethnographia, 1960)
ford.: Báró Tóth Ferenc születésének kétszázéves fordulójára. 1733–1933. Memoárjainak Egyiptomot tárgyaló része. (Békéscsaba, 1933).

Irodalom

Irod.: Banner János: B. B. emlékének. (Békési Élet, 1970)
G. Vass István: A békéscsabai múzeum története. 1899–1979. (Békéscsaba, 1979)
Kocsor János: B. B. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013