Bánki Horváth János
Bánki Horváth János

2021. október 16. Szombat

Bánki Horváth János

pedagógus

Születési adatok

1922. május 9.

Orosháza

Halálozási adatok

1991. február 22.

Budapest


Család

Sz: Bánki Horváth János földműves, Nagy Katalin. Egy testvére volt. Kétszer nősült, első házasságából egy fia született.

Iskola

Elemi, polgári iskoláit és a mezőgazdasági középiskolát Orosházán végezte. A bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem hallgatója (1941–1942), a keszthelyi Gazdasági Akadémián mezőgazda okl. szerzett (1944), az Agrártudományi Egyetemen mezőgazdasági mérnöki okl. (1958), a Mezőgazdasági Mérnöktovábbképző Intézet Tanárképző Szakán mezőgazdasági mérnök- tanári okl. szerzett (1967). Az ELTE BTK-n pedagógiából doktorált (1976), a neveléstudományok kandidátusa (1982).

Életút

A kiszombori téli gazdasági iskola segédtanára (1944), az Orosházi Mezőgazdasági Középiskola r. tanára (1944–1949), a Karcagi Mezőgazdasági Technikum tanára (1949–1960), az átszervezés után a karcagi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum igazgatóhelyettese és a Növénytermesztési Tanszék tanszékvezető tanára (1960–1965). A Mezőgazdasági Mérnöktovábbképző Intézet Tanárképző Szak főisk. adjunktusa (1965–1967), főisk. docense (1967–1968), az intézet átszervezése után az Agrártudományi Egyetem, ill. a GATE egy. docense (1968–1992), egyúttal a Tanárképző Intézet igazgatóhelyettese (1970–1972), a GATE Központi Intézetek és Tanszékek Szervezetének titkára (1978–1980) és a Tanárképző Intézet Módszertani Osztályának vezetője (1980-tól). A mezőgazdasági szaktantárgyak módszertanával, audiovizuális segédeszközök fejlesztésével fogl. Számos mezőgazdasági középiskolai, ill. mezőgazdasági technikumi tankönyvet, egyetemi jegyzetet írt és szerkesztett, tanterveket dolgozott ki. Az agrár- szakemberképzés tudományos megalapozása című tárcaszintű kutatási program egyik vezetője (1981-től).

Főbb művei

F. m.: A különleges szénakészítési eljárások tanítása. (Gazdasági gyakorlatok tanításvázlatai. II. Bp., 1958)
Növénytermesztéstan. Tankönyvpótló jegyz. (Bp., 1961)
Mezőgazdasági enciklopédia. Többekkel. (Bp., 1963
6. kiad. 1969)
A búza morfológiájának tanítása. (Agrárpedagógiai kiadványok. I. Bp., 1965)
Logikai gyakorlatok állattenyésztési és növénytermesztési példákhoz. Nagy Józseffel. (Bp., 1966)
A vetőmag használati értéke tanításának néhány kérdése. (Mezőgazdasági Szakoktatás, 1966)
A szántóföldi növénytermesztés tanításának módszerei. (Bp., 1967
2. kiad. 1974)
A vetőmagmennyiség kiszámítása. Kiegészítő jegyz. (Gödöllő, 1968)
Vetési számítások. Haffner Andrással. (Bp., 1972)
Szimulációs berendezések kísérleti vizsgálata a szántóföldi növénytermesztés tanításában. Egy. doktori értek. (Bp., 1975)
A szántóföldi növénytermesztés tanítása. Ebergényi Bélával, Szabó-Kozár Jánossal. (Gödöllő, 1977
2. kiad. 1992)
Szimulációs berendezések a növénytermesztő-gépész képzésben. (Tudomány és Mezőgazdaság, 1978)
Az alkalmazás folyamatának jellemzése matematikai módszerekkel a termelési folyamatban. Kand. értek. (Gödöllő, 1981)
szabadalmai: Talajművelőgép, a munka mélységét üzem közben regisztráló szerkezettel. (1958)
Oktatórendszeres mezőgazdasági gép. Bosznai L.-lel, Apró A.-val. (1969).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013