Bánki Horváth János
Bánki Horváth János

2024. július 18. Csütörtök

Bánki Horváth János

pedagógus

Születési adatok

1922. május 9.

Orosháza

Halálozási adatok

1991. február 22.

Budapest


Család

Sz: Bánki Horváth János földműves, Nagy Katalin. Egy testvére volt. Kétszer nősült, első házasságából egy fia született.

Iskola

Elemi, polgári iskoláit és a mezőgazdasági középiskolát Orosházán végezte. A bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem hallgatója (1941–1942), a keszthelyi Gazdasági Akadémián mezőgazda okl. szerzett (1944), az Agrártudományi Egyetemen mezőgazdasági mérnöki okl. (1958), a Mezőgazdasági Mérnöktovábbképző Intézet Tanárképző Szakán mezőgazdasági mérnök- tanári okl. szerzett (1967). Az ELTE BTK-n pedagógiából doktorált (1976), a neveléstudományok kandidátusa (1982).

Életút

A kiszombori téli gazdasági iskola segédtanára (1944), az Orosházi Mezőgazdasági Középiskola r. tanára (1944–1949), a Karcagi Mezőgazdasági Technikum tanára (1949–1960), az átszervezés után a karcagi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum igazgatóhelyettese és a Növénytermesztési Tanszék tanszékvezető tanára (1960–1965). A Mezőgazdasági Mérnöktovábbképző Intézet Tanárképző Szak főisk. adjunktusa (1965–1967), főisk. docense (1967–1968), az intézet átszervezése után az Agrártudományi Egyetem, ill. a GATE egy. docense (1968–1992), egyúttal a Tanárképző Intézet igazgatóhelyettese (1970–1972), a GATE Központi Intézetek és Tanszékek Szervezetének titkára (1978–1980) és a Tanárképző Intézet Módszertani Osztályának vezetője (1980-tól). A mezőgazdasági szaktantárgyak módszertanával, audiovizuális segédeszközök fejlesztésével fogl. Számos mezőgazdasági középiskolai, ill. mezőgazdasági technikumi tankönyvet, egyetemi jegyzetet írt és szerkesztett, tanterveket dolgozott ki. Az agrár- szakemberképzés tudományos megalapozása című tárcaszintű kutatási program egyik vezetője (1981-től).

Főbb művei

F. m.: A különleges szénakészítési eljárások tanítása. (Gazdasági gyakorlatok tanításvázlatai. II. Bp., 1958)
Növénytermesztéstan. Tankönyvpótló jegyz. (Bp., 1961)
Mezőgazdasági enciklopédia. Többekkel. (Bp., 1963
6. kiad. 1969)
A búza morfológiájának tanítása. (Agrárpedagógiai kiadványok. I. Bp., 1965)
Logikai gyakorlatok állattenyésztési és növénytermesztési példákhoz. Nagy Józseffel. (Bp., 1966)
A vetőmag használati értéke tanításának néhány kérdése. (Mezőgazdasági Szakoktatás, 1966)
A szántóföldi növénytermesztés tanításának módszerei. (Bp., 1967
2. kiad. 1974)
A vetőmagmennyiség kiszámítása. Kiegészítő jegyz. (Gödöllő, 1968)
Vetési számítások. Haffner Andrással. (Bp., 1972)
Szimulációs berendezések kísérleti vizsgálata a szántóföldi növénytermesztés tanításában. Egy. doktori értek. (Bp., 1975)
A szántóföldi növénytermesztés tanítása. Ebergényi Bélával, Szabó-Kozár Jánossal. (Gödöllő, 1977
2. kiad. 1992)
Szimulációs berendezések a növénytermesztő-gépész képzésben. (Tudomány és Mezőgazdaság, 1978)
Az alkalmazás folyamatának jellemzése matematikai módszerekkel a termelési folyamatban. Kand. értek. (Gödöllő, 1981)
szabadalmai: Talajművelőgép, a munka mélységét üzem közben regisztráló szerkezettel. (1958)
Oktatórendszeres mezőgazdasági gép. Bosznai L.-lel, Apró A.-val. (1969).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője