Bán Péter
Bán Péter

2024. július 21. Vasárnap

Bán Péter

történész, levéltáros

Születési adatok

1947. július 15.

Pécs

Halálozási adatok

2010. október 22.

Budapest


Család

Sz: Varga Ilona.

Iskola

A KLTE BTK-n történelem–földrajz szakos tanári okl. szerzett (1971), doktorált (1977), a történelemtudomány kandidátusa (1997).

Életút

Az egri Gép- és Műszeripari Szakközépiskola (1971–1972), az egri Dobó István Gimnázium tanára (1972–1976). A Heves Megyei Levéltár (1977–1985), a Kalocsai Érseki Gazdasági Levéltár levéltárosa (1985–1986), a pécsi JPTE, ill. a Pécsi Tudományegyetem BTK Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék egy. adjunktusa (1986–1993), a Heves Megyei Levéltár igazgatója (1993. szept. 1.–2007. dec. 31.). A Miskolci Egyetem Történelem- és Művelődéstörténeti Tanszék egy. docense (1993–2007). Közép- és koraújkori magyar történelemmel, elsősorban 16. és 18. sz.-i magyar gazdaság-, társadalom- és egyháztörténettel foglalkozott. Vizsgálta II. József egyházpolitikáját, a 18. sz.-i Baranya vármegye vallási és etnikai viszonyait. Jelentős levéltári forráskiadó tevékenysége: kialakította a Kalocsai Érseki Gazdasági Levéltár alapszintű rendjét. Kiadta Heves és Külső-Szolnok vármegyék dézsmajegyzékeit. Heves megye archontológiáját feldolgozó nagy munkája kéziratban maradt.

Emlékezet

Budapesten hunyt el, gyászmiséjét az egri minorita templomban tartották (2010. nov. 13-án).

Elismertség

A Magyar Levéltárosok Egyesülete tagja (1980-tól), titkára (1981–1983). A Hajnal István Kör (1985-től), ill. a Conseil International des Archives tagja (1994-től).

Elismerés

Pauler Gyula-díj (2002), Széchényi Ferenc-díj (2007).

Szerkesztés

A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai c. sorozat szerkesztője (1981-től). A Levéltári Szemle szerkesztőségének tagja (1985– 1988).

Főbb művei

F. m.: A Batthyány-uradalmak gazdatiszti szervezete. Egy. doktori értek. is. (Studium. II. Debrecen, 1971)
A nyugat-dunántúli Batthyány-uradalom birtokigazgatási rendszere a XVII. században. (Agrártörténeti Szemle, 1977)
A Borsod vármegyei tizedjegyzékek bormértékei a XVI–XIX. században. (Archivum Supplementum, 1978)
Les registres de dîmes comme sources de l’historie de la production agricole en Hongrie dans la pèriode du féodalisme. Többekkel. (Paris, 1982)
A tiszazugi gabonatermesztés képe a XVI. századi dézsmajegyzékekben. (Múzeumi Levelek, 1984)
Egy portugál szemtanú tudósítása II. József 1687. évi koronázásáról. (Levéltári Szemle, 1985)
A Tiszazug gabonatermelése a XVI. században. (Múzeumi füzetek. Szolnok, 1985)
A Kalocsai Érseki Gazdasági Levéltár iratainak rendszere. (Levéltári Szemle, 1988)
Szent István és Árpád-házi Szent Erzsébet kultusza Portugáliában. (Baranyai Művelődés, 1988)
Új adatok a szerzetesrendek II. József kori feloszlatásáról. – A földbirtoklás szerkezete Baranya vármegyében a XVIII. század végén. Képmelléklettel. (Baranya, 1990)
A világi papság és a papképzés helyzete Magyarországon II. József korában. (Baranya, 1991)
Heves vármegye XVI. század közepi tizedjegyzékei. Forrásközlés, értékelés. Kand. értek. (Eger, 1994)
Baranya vármegye etnikai és vallási képének alakulása a Mária Terézia-kori úrbérrendezést követően. (Baranyai történetírás, 1995)
Dukát–tallér–dutka. Erdély pénzverésének strukturális változásai a 17. század elejéig. (In memoriam Barta Gábor. Tanulmányok B. G. emlékére. Szerk. Lengvári István. Pécs, 1996)
Az önkormányzati levéltárak kutatótermi és kutatóforgalmi adatai. 1993–1997. (Levéltári Szemle, 1998)
Az egri püspöki uradalom igazgatása a XVIII. század második felben. (Agrártörténeti Szemle, 2001)
Az egri püspökség birtokainak térszerkezete és gazdasági igazgatási szerkezete Eszterházy Károly idején. (Limes, 2005)
Pécs és Baranya megye forradalmi testületei. (Baranyai történelmi közlemények, 2008)
szerk.: Magyar történelmi fogalomgyűjtemény. I–II. köt. (Eger, 1980
2. kiad. 1989)
Dézsmajegyzékek. Heves és Külső-Szolnok vármegye 1548. (A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai. 1. Eger, 1981)
Egyházi levéltárak. A levéltári szekció tanácskozása az MKE 13. vándorgyűlésén. (Kaposvár, 1981)
Dézsmajegyzékek. Heves és Külső-Szolnok vármegye 1549. (Eger, 1988)
Archivum supplementum ad honorem Béla Kovács dedicatum. Szerk. Á. Varga Lászlóval. (Eger, 1993)
Kápolna története. Szerk. (Kápolna, 2000)
A Heves Megyei Levéltár. Összeáll. P. Kovács Melindával, Kozma Györggyel. (Eger, 2002).

Irodalom

Irod.: Memoria rerum. Tanulmányok B. P. tiszteletére. Szerk. Oborni Teréz, Á. Varga László. Műveinek bibliográfiájával. (Eger, 2008).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője