Bán Endre
Bán Endre

2021. október 25. Hétfő

Bán Endre

római katolikus pap

Születési adatok

1934. június 1.

Marcali

Halálozási adatok

1995. július 24.

Szombathely


Iskola

Pappá szentelték (1957), a bp.-i R. K. Hittudományi Akadémián teológiai doktori okl. szerzett (1958).

Életút

Pécsett Rogács Ferenc püspök szertartója (1958–1962), büntető eljárást indítottak ellene a Btk. 1. paragrafusa alapján és felfüggesztették egyházi hivatalából (1962), egyházi szolgálaton kívül helyezték Tolnára (1962–1964). A felfüggesztés megszüntetése után Tolnán (1965–1971), Szigetvárott segédlelkész (1971–1974), a pécsi Jézus Szíve plébánia segédlelkésze (1974– 1978), plébánosa (1978–1993). Pécsett székesegyházi kanonok, püspöki helynök, egyúttal a Pécsi Hittudományi Főiskola rektora (1991–1995). Pápai prelátus (1993-tól).

Főbb művei

F. m.: Találkozás Istennel Krisztusban. Elmélkedések az imáról és a lelkiéletről. Kele Istvánnal. (Bp., 1973)
Csendes órák. Többekkel. (Bp., 1975)
A II. vatikáni zsinat tanítása. Többekkel. (Bp., 1986)
Küldetésben. Többekkel. (Bp., 1987)
B. E. Emlékkönyv. Válogatás B. E. írásaiból és beszédeiből. Szerk. Révész Mária. (Pécs–Abaliget, 1996).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013