Balogh Károly
Balogh Károly

2024. július 25. Csütörtök

Balogh Károly, mankóbükki

irodalomtörténész, műfordító

Születési adatok

1879. április 23.

Budapest

Halálozási adatok

1945. április 24.

Balassagyarmat


Család

Apai nagyanyja Madách Mária, Madách Imre nővére. Apja: Balogh Károly táblai elnök, anyja: Bérczy Margit, Bérczy Károly unokája.

Iskola

Három évig a bp.-i Ludovika Akadémián, majd a pécsi jogi líceumban tanult, a bp.-i tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett (1903), később filozófiát és természettudományokat is hallgatott (1921 körül).

Életút

Szécsény és Balassagyarmat szolgabírója (1903–1907), a fiumei tengerészeti hatóság miniszteri fogalmazója, (1907–1911), a fiumei kormányzóság miniszteri fogalmazója, segédtitkára, titkára (1911–1915). Az I. vh.-ban harctéri szolgálatot teljesített (1915–1918), az összeomlás után Magyarországon bujkált (1918–1919), később részt vett a fiumei kormányzóság felszámolásában (1919–1920), c. miniszteri osztálytanácsosként nyugdíjazták (1920). Pécsett telepedett le (1923–1934), a pécsi Erzsébet Tudományegyetem könyvtárának fizetéstelen segédőre (1926–1927), a könyvtár ideiglenes vezetője (1927–1930). A Belügymininisztérium (BM) Elnöki Osztálya Fordítói Alosztályának vezetője (miniszteri osztálytanácsosi rangban, 1920–1943). A pécsi püspöki könyvtár történetével, az ókori Róma kultúrtörténetével és középkori német költészettel fogl. Értékesek a Madách Imrére vonatkozó kutatásai is.

Elismertség

A Kisfaludy Társaság tagja (1942).

Főbb művei

F. m.: Hegyek virágzása. (Bp., 1923)
Madách Imre otthona. (Bp., 1924)
Madách-breviárium. Várkonyi Hildebranddal. (Bp., 1926)
Madách Imre, az ember és a költő. (Bp., 1934)
Egy pillantás a sztregovai oroszlánbarlangba. (Bp., 1935)
Antik bronztükör. Martialis. (Bp., 1940)
Martialis és a régi Róma topográfiája. (Bp., 1940)
Bérczy Károly életéből. (Budapesti Szemle, 1941)
Római könyv. I. Vesta. II. Ianus. (Bp., 1941)
Csesztvei ősz. Versek. (Bp., 1944)
ford.: Lovagköltők. Dalok a Minnesang virágkorából. Középfelnémet eredetiből ford., a bevezető tanulmányt és az életrajzokat írta. (Bp., 1937)
Martialis: Epigrammák. (Bp., 1937).

Irodalom

Irod.: Leblancné Kelemen Mária: Száz éve született B. K. (Honismeret, 1979).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője