Balogh Ernő
Balogh Ernő

2021. szeptember 19. Vasárnap

Balogh Ernő, nemes

orvos, patológus, onkológus

Születési adatok

1890. augusztus 11.

Nagyszalonta, Bihar vármegye

Halálozási adatok

1964. november 24.

Budapest


Család

Sz: Balogh Elek tiszti orvos, Kenyeres Ilona.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1913), a fertőző betegségek tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1925). Az MTA tagja (l.: 1942. máj. 15.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A bp.-i tudományegyetem I. sz. Kórbonctani Intézet tanársegéde, egy. adjunktusa (1913–1925) és magántanára (1925-től). A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Kórbonctani és Kórszövettani Intézet ny. rk. (1925–1926), ny. r. tanára (1926–1934) és az intézet ig.-ja (1925–1927). A Pázmány Péter Tudományegyetemen a kórbonctan ny. r. tanára (1934–1945) és a Kísérleti Rákkutató Intézet vezetője (1934–1945); közben az egyetem rektora (1934–1935), a II. vh. után állásvesztésre és nyugdíjmegvonásra ítélték (1945). A bp.-i Onkológiai Intézet beosztott orvosa (1945–1950), a bp.-i Heim Pál Gyermekkórház főorvosa (1950–1964). Állami ösztöndíjjal az USA-ban járt hosszabb tanulmányúton (1924–1925). Fertőző betegségek kórbonctanával és -szövettanával fogl., nemzetközileg is elismert daganatkutató. Alapvetően új eredményeket ért el az oxigénhiány okozta szöveti elváltozások feltárása, a magassági kollapszus és a tüdőartériák záróberendezéseinek patológiai vizsgálata terén.

Elismertség

A Magyar Pathológiai Társaság alelnöke, elnöke. A Deutsche Patologische Gesellschaft tagja.

Főbb művei

F. m.: Szöveti elváltozások biológiai felértékelése fertőző betegségekben. (Szeged, 1926)
A hidrogén-ion concentratio jelentősége a szervek színének a halál utáni megőrzésében. – Gümőkórosok gennykeltő bacteriumos társfertőzéseiről. (Orvosképzés, 1927)
A rák és a gümőkór egyes határkérdéseiről. (Orvosképzés, 1930)
A sugaras kezelés hatása a rák szöveti szerkezetére. (Magyar Orvosi Archivum, 1930)
A szervezet természetes ellenállásának vizsgálata heveny fertőzésekkel szemben. (Magyar Pathologiai Társaság Nagygyűlése munkálatai. Bp., 1932)
A kísérleti rákkutatás tanulságai a klinikus számára. (Orvosképzés, 1935)
Sejtek, szövetek kóros alaki tüneményeit szemléltető újabb biofizikai módszerek. (Orvosképzés, 1939)
Az orvosképzés reformja. (Bp., 1939)
Általános gümőkóros fertőzés előidézése különösen rezisztens állatokban. (Magyar Pathologiai Társaság Nagygyűlése munkálatai. Bp., 1941)
A tüdőbeli elsődleges rákok kórbonctani és kísérleti kórtani gyakorlati tanulsága. (Bp., 1941)
A fertőzés megeredésének kísérletekben szemléltethető elemi szövetélettani alapfeltételeiről. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1942. dec. 21.
Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1942).

Irodalom

Irod.: Farkas Károly: B. E. (Morphologiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1965).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013