Balogh Béla
Balogh Béla

2024. július 21. Vasárnap

Balogh Béla

gépészmérnök

Születési adatok

1909. augusztus 26.

Debrecen

Halálozási adatok

1971. február 12.

Budapest

Temetési adatok

1971. február 13.

Budapest

Farkasrét, hamvasztás


Család

Sz: Polgári Mária. Édesapja (†1915) földműves, elesett az I. vh.-ban, édesanyja újra férjhez ment: mostohaapja villamosmérnök (†1944) volt. F: Novák Jozefa. Gyermektelen.

Iskola

A debreceni református főgimnáziumban éretts. (1928), a József Műegyetemen gépészmérnöki okl. szerzett (1932), a műszaki tudományok kandidátusa (1967).

Életút

Egyetemi évei alatt a zürichi Escher Wyss és a badeni Brown Boveri cégeknél gyakornok (1928–1932: nyaranta), majd tanulmányai befejezése után a József Műegyetem Mezőgazdasági Géptani Intézetében Szabó Gusztáv fizetéstelen gyakornoka (1932–1933). A Ganz és Társa Villamosság-, Gép-, Waggon- és Hajógyár segédmunkása, majd a Hajóműhely előrajzolója és a Hajó- és Daruosztály szerkesztője (1933–1935), a Hajószerkesztési Osztály tervezőmérnöke (1935–1940), főmérnöke (1940–1949); műszaki tanácsosi rangban (1945. dec.–1948). A Gheorghiu-Dej Hajógyár főkonstruktőre (1949–1962), a Magyar Hajó- és Darugyár (MHD) Gyártmányfejlesztési Osztályának vezetője (1962–1969). A BME-n a hajóépítés c. tárgy mb. előadója (1949-1953), a Gépészmérnöki Kar Vízerőgépek Tanszék egy. tanára (1953. júl. 15.–1971. febr. 12.) és a Tanszék vezetője (1956–1957). Hajók és különböző vízigépek tervezésével, hajók úszóképességi, stabilitási és szilárdsági vizsgálatával foglalkozott. Az MHD-ben készült szinte valamennyi hajó és úszódaru tervezésében részt vett, ill. vezető szerepet játszott a Hazám elnevezésű második magyar Duna-tengerjáró hajó, az Etele-típusú motoroshajók, s a dízelelektromos lapátkerekes vontatóhajók tervezésében. Az 1938. évi hamburgi tanulmányútja után kezdeményezésére tértek át Magyarországon a szegecselt hajók gyártásáról a teljesen hegesztett acél hajótestek építésére, az áttéréssel kapcsolatos technológiai munkálatok irányítója. Scharbert Gyulával a II. vh. végén úszódarut tervezett a felrobbantott Duna-hidak kiemelésére, ezzel megvetették a magyar úszódarugyártás alapjait. Vezetésével indult meg a budapesti műszaki egyetemen a hajózással kapcsolatos tárgyak rendszeres oktatása.

Elismertség

Az MTA Áramlás- és Hőtechnikai Bizottsága, Hajózási és Méretezési Albizottsága tagja. A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) tagja (1952-től).

Elismerés

Szocialista Munkáért Érdemérem (1960), Pattantyús Ábrahám Géza-díj (1962).

Főbb művei

F. m.: Duna-tengerjáró hajók. (Magyar Technika, 1946)
Hajóformák kialakítása. (Magyar Technika, 1948)
Hajóépítés. I. A hajóépítés elmélete. Egy. jegyz. (Bp., 1950)
Hajótestek szerkezeti kialakítása és szilárdsági kérdései. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1952)
Vegyes építésű hajók tervezése. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1953)
A hajók elmélete. Monográfia. Vikár Tamással. 5 táblával. (Bp., 1955)
A hajók kormányzása. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1955)
Hegesztett hajók építéséhez szükséges acél problémája. Juhász Gyulával. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1955)
Folyami és balatoni személyszállító hajók stabilitása. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1956)
A hajó-irányművekkel szemben támasztott követelmények. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1958)
Új 1500 tonnás hajó. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1958
németül: Ein neues 1500 T Schiff aus der Volksrepublik Ungarn. Schiffbautechnik, 1959)
A hajósúly csökkentésének jelentősége. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1961 és BME Vízgépek Tanszék Közleményei, 1961)
The Application of High-Tensile Steel with Danube-Seagoing Ships. (Acta Technica, 1961)
Der Einfluss des Wellenganges auf den Reibungswiderstand ebener Platten. (BME Vízgépek Tanszék Közleményei, 1963)
A hajók kormányzásának kérdései. (Magyar Hajó- és Darugyár Műszaki Tájékoztatója, 1964)
Duna-tengerjáró hajóink fejlődése. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1964 és BME Vízgépek Tanszék Közleményei, 1964
németül: Die Entwicklung der ungarischen Donau Seeschiffen. Schiff und Hafen. Hamburg, 1964)
A hajók kormányzásának kérdései. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1965)
Hullámzás hatása a súrlódási ellenállásra. Kand. értek. (Bp., 1965)
Hajótervezés. 1. Optimális főméretek meghatározása. 2. Regiszteri előírások, méretezés. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1965–1966)
Szerkezeti zaj számítása hajóknál. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1966)
Hálós tervezés és programozás hajótervezésnél. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1967)
Óriáshajók és hatásuk a kisebb hajók építésére. (Műszaki Tájékoztató, 1970 és BME Vízgépek Tanszék Közleményei, 1970)
A hajók zajcsökkentési feladatai. (Akusztikai tanulmányok. I. köt. Szerk. Széchey Béla. Bp., 1970).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1971. febr. 14.)
Dr. techn. B. B. (Műszaki Tájékoztató, 1971)
Csonkaréti Károly: A magyar hajógyártásról. (Évfordulóink a műszaki és természettudományokban, 1986)
Magyarok a természettudomány és a technika történetében. Főszerk. Nagy Dénes, Nagy Ferenc. (Bp., 1986)
Magyar tudóslexikon. Főszerk. Nagy Ferenc. (Bp., 1997)
Ki kicsoda a Gépipari Tudományos Egyesületben? Szerk. Kiss Lajos. (Bp., 1999).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője