Balogh Béla
Balogh Béla

2024. július 16. Kedd

Balogh Béla

geográfus, közgazdász

Születési adatok

1934. augusztus 28.

Nagyiván, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1986. december

Budapest

Temetési adatok

1987. január 5.

Farkasrét


Család

Sz: Kolozsvári Mária. Apja cipészmester, majd a Nagyiváni Földművesszövetkezet munkatársa volt.

Iskola

Elemi iskoláit szülőfalujában, a polgárit Tiszafüreden végezte, majd az Egri Kereskedelmi Középiskolában tanult tovább; a budapesti Mester utcai (= I. István Közgazdasági) Középiskolában éretts. (1952). Az MKKE Gazdasági Földrajz Szakán végzett (1956), doktorált (1958), a földrajztudományok kandidátusa (1972).

Életút

A Sárbogárdi Járási Tanács tervelőadója (1956–1957), a Gáz- és Szénsavértékesítő Vállalat ún. rajon-csoportvezetője (1957–1959). Az Építésügyi Minisztérium (ÉM) Városépítési Tervező Vállalata regionális tervezője (1959–1960), az ÉM, ill. az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium (ÉVM) Településfejlesztési Főosztály Regionális Osztályának főelőadója, majd főosztályvezetője (1960–1986?). Az MTA–TMB-n Antal Zoltán aspiránsa (1965–1968). Regionális kutatással, elsősorban az építő- és építőanyag-ipar földrajzi és közgazdasági alapú elemzésével foglalkozott, Magyarországon az elsők között végzett iparföldrajzi, településtervezési regionális vizsgálatokat. A Balaton üdülőkörzet hosszú távú fejlesztési programjának egyik kidolgozója.

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst).

Főbb művei

F. m.: Iparföldrajzi vizsgálatok a Délkelet-Alföldön. (Földrajzi Értesítő, 1961)
Ipari koncentrátumok, ipari csomópontok, ipari komplexumok és munkaerő-problémák. (A népesség mozgásának és a településhálózat alakulásának kölcsönhatása. II. Bp., 1967)
A Hortobágy és környéke. (Földrajzi Értesítő, 1964)
A népesség mozgásának és a településhálózat alakulásának kölcsönhatása. Többekkel. (Bp., 1967)
Az építőanyag-ipar területi struktúrája hazánkban. (Építésügyi Szemle, 1969)
A területfejlesztés és az építő- építőanyagipar integrációja. (Területi Statisztika, 1970)
Az építő- és építőanyagipar területi elhelyezkedése és kapcsolata a fogyasztókkal. Kand. értek. (Bp., 1971)
Az építőanyagipar fontosabb szállításigényes termékeinek elosztási és szállítási struktúrája. (Földrajzi Értesítő, 1971)
A falusi településhálózat átalakulásának problémái. (Városépítés, 1973)
A Ráckevei Duna üdülőkörzete. (Területrendezés, 1974)
A tanyák és szórványtelepülések társadalmi-gazdasági szerepe. A tartósan fennmaradó tanyás területek lehatárolása. (Városépítés, 1975)
Az építő- és építőanyagipar helyzete és területi szerkezete. (A magyar népgazdaság fejlődésének területi problémái. Szerk. Enyedi György. Bp., 1976)
A budapesti agglomeráció területrendezési tervének egyes koncepcionális kérdései. (Városépítés, 1976)
Magyarország építő- és építőanyagiparának szerkezete. Monográfia. (Bp., 1977)
A regionális rendezési tervezés korszerűsödési folyamata. (Területrendezés, 1977)
A városiasodás kérdései. (Városépítés, 1978)
Városfejlesztés és az MSZMP várospolitikája. (Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium Továbbképző Központja kiadványa. Bp., 1979)
Az építő- és építőanyagipar. (Az MSZMP Politikai Főiskola Gazdaságpolitikai Tanszékének kiadványa. Bp., 1980)
Az országos, a regionális és a megyei településhálózat-fejlesztési tervek megvalósulása, különös tekintettel a városhálózat fejlődésére. (Területrendezés, 1980)
A VI. ötéves terv üdülőterület-fejlesztési terve. Molnár Ferenccel. (Településfejlesztés, 1981)
Környezetvédelmi kérdések a magyar–csehszlovák határ menti együttműködésben. (Településfejlesztés, 1982)
Telekgazdálkodásunk időszerű kérdései. (Városépítés, 1983)
Kiemelt üdülőterületeink fejlesztésének, rendezésének legfontosabb alapelvei. A regionális rendezési tervek szerepe a területi tervezés új rendjében. A telekpolitika korszerűsítésének irányai. Aradi Bélával. (Településfejlesztés, 1983)
A Balaton üdülőkörzet hosszú távú fejlesztési programja. 1980–2000. I–II. köt. Összeáll. Többekkel. (Bp., 1983–1984)
A területrendezési és a területfejlesztési tervezés közötti kölcsönhatás megteremtése. (Településfejlesztés, 1984)
A falvak fejlesztése tegnap és ma. (A falu, 1985)
A nagytérségi területrendezési tervek a tervezés új rendjében. (Műszaki Tervezés, 1985)
A területrendezés hosszú távú irányelvei. (Építésügyi Szemle, 1985)
Fejlesztési lehetőségek: a falusi turizmus. (Településfejlesztés, 1986)
A falvak jövője. (Városépítés, 1986).

Irodalom

Irod.: Palotás László: B. B.: Magyarország építő- és építőanyagiparának szerkezete. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1978)
Halálhír. (Népszabadság, 1987. jan. 3.). *Művei bibliográfiákban összekeverve Balogh Béla András (1925–) geográfus, főiskolai tanár munkáival!

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője