Balogh Arnold
Balogh Arnold

2021. október 19. Kedd

Balogh Arnold

jogász

Névváltozatok

1887-ig Bleyer

Születési adatok

1870. március 15.

Tápiógyörgye, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1913. november 28.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett (1893), Bp.-en ügyvédi vizsgát tett (1894).

Életút

Bp.-en ügyvédként működött (1894–1913). Kereskedelmi joggal fogl., számos kommentárt készített a kereskedelmi jogszabályokhoz.

Szerkesztés

A Jogtudományi Közlöny szerkesztője (1906–1913); jogi dolgozatai még a fentin kívül elsősorban az Ügyvédek Lapjában (1897– 1904), és a Magyar Jogászegyletek Értekezéseiben jelentek meg (1911–1913).

Főbb művei

F. m.: A kereskedelmi ügynökök jogi állása. (Bp., 1897)
A hitelezők megkárosítására irányuló vagyonátruházások. (Bp., 1898)
A tőzsdei áruüzleti szokások. (Bp., 1898)
A magyar kereskedelmi törvény. (Bp., 1898)
Ügyvédek elleni fegyelmi eljárás Németországban. (Bp., 1899)
A részletügyletekről, tekintettel az igazságügyminiszteri törvénytervezetre. (Bp., 1900)
Az ügyvédség a perrendtartás tervezetében. (Bp., 1901)
Az ügyvédség elleni támadások. Az ügyvédi munka díjazása. (Bp., 1903)
A községi jegyzők magánmunkálatairól. (Bp., 1904)
Törvény és bíró. Dolgozatok az igazságügy köréből. (Bp., 1905)
Bíró és törvény. (Bp., 1906)
A munkások balesetbiztosítása, tekintettel a törvényjavaslatra. (Bp., 1906)
Bírói szervezeti reformkérdések. (Bp., 1911)
Bíróságaink helyzete a perrendtartás életbeléptetésének küszöbén. (Bp., 1912).

Irodalom

Irod.: Dárday Sándor–Gallia Béla: B. A. (Jogtudományi Közlöny, 1913).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013