Balogh András Sándor
Balogh András Sándor

2021. szeptember 21. Kedd

Balogh András Sándor

politikus, református lelkész

Születési adatok

1893. november 11.

Nagykapos, Ung vármegye

Halálozási adatok

1965. december 1.

Drávaszabolcs, Baranya megye


Család

Sz: Balogh Sándor folyamőr. F: 1919-től Nagy Eta.

Iskola

Elemi és középiskoláit Sárospatakon, Beregszászon és Ungvárott végezte, az ungvári r. k. főgimnáziumban éretts. (1913), a bp.-i Református Teológiai Akadémián lelkészképesítő vizsgát tett (I.: 1932; II.: 1934).

Életút

Az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (1914–1918), majd a Horthy-féle nemzeti hadseregben hivatásos katona (1919–1924; 1924-ben szerelt le). A dunaharaszti, az ábrándi, a sárkeresztúri, a váci, a bugyi és törökbálinti gyülekezet segédlelkésze, ill. lelkipásztora (1930–1943). Később Bp.-en élt, rendelkezési állományban volt (1943–1948). A II. vh. után az FKgP tagja (1945-től), a párt bp.-i V. ker.-i szervezetének elnöke (1945–1948) és a bp.-i törvényhatósági bizottság tagja (1945–1948). Az FKgP ngy.-i pótképviselője (Nagy-Bp., az elhunyt Eckhardt Emil mandátuma helyén, 1946. márc. 11.–1947. júl. 25.). Visszavonult a közélettől, az alsódabasi, az adorjáni, majd a drávaszabolcsi gyülekezet lelkipásztora (1948–1955 és 1958–1965). Közlekedési baleset áldozata lett.

Szerkesztés

A dunaharaszti Magyar Dunavidék c. lap kiadója és felelős szerkesztője (1931–1933).

Főbb művei

F. m.: Dunaharaszti, Dunakisvarsány és Tököl-Szilágyitelep ref. fiókegyházainak rövid története. (Bp., 1928).

Irodalom

Irod.: Vida István–Vörös Vince: A Független Kisgazdapárt képviselői. 1944–1949. (Bp., 1991)
V. I.–V. V.: B. A. S. (Az 1945. évi országgyűlés almanachja. Bp., 1999).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013