Ballagi Géza
Ballagi Géza

2024. július 18. Csütörtök

Ballagi Géza

történész, jogász

Születési adatok

1851. május 3.

Szarvas, Békés vármegye

Halálozási adatok

1907. június 17.

Sárospatak, Zemplén vármegye


Család

Sz: Ballagi (1848-ig Bloch) Mór (1815–1891) teológus, nyelvész. Testvére: Ballagi Aladár (1853–1928) történész.

Iskola

A bécsi és a bp.-i tudományegyetemen tanult, Bp.-en jogtud. doktori okl. szerzett (1875). Az MTA tagja (l.: 1888. máj. 4.; r.: 1907. máj. 3.).

Életút

A sárospataki ref. főiskola jogakadémiáján a politikai tudományok r. tanára (1875–1902) és a főiskola igazgatója (1888–1890). A Szabadelvű Párt ogy.-i képviselője (Olaszliszkai választókerület, 1901–1905). Újkori, elsősorban 19. sz.-i magyar történelemmel, a nemzeti állam kialakulásával, az ehhez szükséges jog- és államtudományi oktatás történetével, a reformkort megelőző időszak politikai röpiratirodalmával fogl.

Elismertség

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság választmányi tagja (1892-től).

Szerkesztés

A Protestáns Egyházi és Irodalmi Lapok (1869–1887), a Protestáns Tudományos Szemle segédszerkesztője (1870–1872) és a Protestáns Képes Naptár szerkesztője (1871–1872). Tudományos dolgozatai a fentieken kívül még elsősorban a Jogtudományi Közlönyben (1875–1894), a Zemplénben (1880–1884), a Sárospataki Lapokban (1891–1902) és a Protestáns Szemlében jelentek meg(1892–1894).

Főbb művei

F. m.: A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig. (Bp., 1890)
Az 1839–40-i országgyűlés visszhangja az irodalomban. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1889. okt. 4.
megjelent: Értekezések a társadalmi tudományok köréből. 10. köt. 8. Bp., 1890
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1890)
A Protestáns Pátens és a sajtó. (Bp., 1892)
Zemplén-megye. (Bp., 1893)
A nemzeti államalkotás kora. 1815–1847. (Bp., 1898)
A magyar alkotmány. Népiskolák számára. (Sárospatak, 1900
3. kiad. 1911)
A budapesti egyetem és a jogi szakoktatás. (Bp., 1902)
Az 1848. XX. tc. a történelem világánál. (Bp., 1903)
ford.: Buntschli, J. G.: A politikai pártok. Ford., jegyz. (Pest, 1872).

Irodalom

Irod.: B. G. (Vasárnapi Ujság, 1907)
B. G. (Századok, 1907)
Szánthó Gyula: B. G. emlékezete (A sárospataki Református Főiskola Értesítője, 1909)
Waktor Andrea: A XIX. század működése és változásai a Ballagi család levelezésének tükrében. (Sic itur ad astra, 1995).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője