Balla Péter
Balla Péter

2022. május 19. Csütörtök

Balla Péter, horhii

népdalgyűjtő, hegedűtanár

Születési adatok

1908. augusztus 11.

Hajdúszoboszló

Halálozási adatok

1984. december 11.

Vecsés


Család

Sz: Balla István állatorvos Hódmezővásárhelyen, majd Belényesen (Bihar vm.), Szűcs Margit. Családja még az I. vh. kitörése előtt Belényesre költözött.

Iskola

Iskoláit Belényesen végezte, a román művelődési minisztérium ösztöndíjával a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Koncz Jánosnál tanult (1927–1929), a Nemzeti Zenedében Kladivkó Vilmos növendéke (1936–1938).

Életút

A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Néprajzi Osztályának fizetéstelen gyakornoka (1932–1938), a Soli Deo Gloria ref. diákszövetség országos énekügyi titkára (1938–1945), a Református Egyetemes Konvent országos énekügyi titkára (1945–1952), a Népművészeti Intézet főelőadója (1952–1958), Monoron hegedűtanár (1958–1972). A magyar ének-zene és a református egyházi énekköltészet kiemelkedő egyénisége. Saját szerzésű énekei, kórusművei mellett a ma használatos templomi énekeskönyv 512 énekének válogatója. A népdalgyűjtésben Lajtha László módszerét követte, elsősorban a bukovinai székelyek és csángók népzenéjével, népdalaival fogl.

Emlékezet

Halála után, vecsési házán emléktáblát helyeztek el (1988).

Főbb művei

F. m.: Leánykáink játékdalai. (Kalangya, 1933)
Népzenei gyűjtés a bukovinai székelyek közt. Buday György fametszeteivel. (Ethnographia, 1935)
15 bukovinai csángó népdal kottája és szövege. Buday György fametszeteivel. (Szegedi kis kalendárium, 1935)
Kis magyar daloskönyv. Szerk., jegyz. (Bp., 1940)
A magyar népdal kis tükre. (Bp., 1944
új kiad. 1974)
Kis énekeskönyv. (Bp., 1948)
Dalolj velünk! Észak-magyarországi népdalok. (Bp., 1956)
Új ékezet. Szerk. Cseh József, Kálmán Lajos. (Bp., 1986).

Irodalom

Irod.: Havas Gábor–Kálmán Lajos: B. P. emlékezete. (Confessio, 1985)
Kálmán Lajos: B. P. (Reformátusok Lapja, 1985. 1.)
Olsvai Imre: B. P. (Honismeret, 1985)
Ifj. Kodolányi János: B. P. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Megjegyzések

Valamennyi lexikonban (MÉL IV., RÚL II., ÚMÉL I. stb.) téves halálozási hely: Bp.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője