Bálint Valér
Bálint Valér

2022. május 19. Csütörtök

Bálint Valér

olajmérnök

Születési adatok

1933. március 22.

Paks

Halálozási adatok

2001. május 16.

Budapest


Család

Sz: Wolf Katalin. Munkáscsaládból származott, apja matróz volt (†1938). F: Kelemen Zsuzsanna (1939) technikus. Leánya: Bálint Judit (1963). Testvére Bálint György (1929), Bálint Katalin (1931), Bálint Mária (1936).

Iskola

Szabósegéd képesítést szerzett (1949), Szegeden szakérettségi vizsgát tett (1951). A BME Vegyészmérnöki Kar (1951), majd az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Előkészítő Iskola hallgatója (1952). A moszkvai Gubkin Olajkémiai és Gázipari Egyetemen olajmérnöki okl. szerzett (1957), a műszaki tudományok kandidátusa (Moszkva, 1975; honosítva: Bp., 1975).

Életút

A Budafoki Kőolajtermelő Vállalat gyakorló mérnöke, technológus-mérnöke (1957–1961), főtechnológusa (1961–1961), a Dél- Dunántúli Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat főtechnológusa (1962–1964), a Dunántúli Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat Technológiai Osztályának vezetője (1964–1966), az OGIL Nagykanizsai Üzemegységének vezetője (1966–1971). A Dunántúli Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat műszaki igazgatóhelyettese (1971–1975), az Olajterv igazgató–vezérigazgatója (1975–1990). A moszkvai Gubkin Olajkémiai és Gázipari Egyetem aspiránsa (1972–1975). A miskolci NME c. egy. docense (1979–1990). A KISZ KB és a KISZ Zala megyei Bizottságának tagja (1963–1971). Az MSZMP Olajipari VB tagja. A kőolaj másod- és harmadlagos bányászati eljárásaival, olaj- és gázmezők termeltetésével és művelésével kapcsolatos tervezési módszerek kidolgozásával, ill. az optimális művelési eljárás tervezésével fogl. Tervei alapján Magyarországon először, a budafai olajmezőben alkalmazták a kontúron belüli és a gáz–olaj-határon történő vízbesajtolást az olajkihozatal növelése céljából. Részt vett az algyői mező vízelárasztásos tervének elkészítésében. Nemzetközileg is kiemelkedő a mesterséges gázsapka létesítésén alapuló kőolaj-kihozatali tényezőt növelő eljárás kidolgozása.

Elismertség

Az MTA Bányászati Tudományos Bizottság tagja, a Fluidum Bányászati Albizottság elnöke.

Elismerés

Zsigmondy Vilmos-emlékérem, Akadémiai Díj (1975), Eötvös Loránd-díj (1985).

Szerkesztés

A Bányászati Kohászati Lapok (BKL). Kőolaj és Földgáz c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1972–1990).

Főbb művei

F. m.: A Budafa-mező Zala-sorozatára elvégzett széndioxidos olajkiszorítási laboratóriumi kísérletek és a meghatározott paraméterek üzemi alkalmazhatósága. (Kőolaj- és Földgázbányászat Tudományos-Műszaki Közleményei, 1967)
Hozamnövelő gázeljárások gázkutakban. Koncz Istvánnal. (BKL. Kőolaj és Földgáz, 1969)
A széndioxidos olajkiszorítási folyamat előrejelzésének egyik lehetséges módszere. Pach Ferenccel, Tiszai Györggyel. (OGIL Évkönyv, 1969)
A széndioxid átoldási mechanizmusának vizsgálata. Pach Ferenccel, Tiszai Györggyel. (BKL. Kőolaj és Földgáz, 1971)
Méthode de précision du comportement d’’un gisement d’’huile balayé par du gaz carbonique. (Revue de l’’Institut Francais du Pétrole, 1971)
A budafai olajmező művelésének 35 éve. (BKL. Kőolaj és Földgáz, 1973)
Az olajkihozatal növelése széndioxidos olajkiszorítással. (BKL. Kőolaj és Földgáz, 1974)
Széndioxidgázzal és széndioxidos vízzel történő olajkiszorítás módszerei és hatásmechanizmusa. Kand. értek. Orosz nyelven. (Moszkva, 1975)
Olajkihozatalt növelő művelési eljárások fejlődése és hazai alkalmazásának lehetőségei. (BKL. Kőolaj és Földgáz, 1975)
A nedvesítési állapot és az áramlási jellemzők változása széndioxiddal telített fluidum-rendszerek porózus közegben való áramoltatásakor. Paál Tiborral. (BKL. Kőolaj és Földgáz, 1979)
Metodi uvelicsenyije koeficienta nyeftyeotdácsi sz primenyenyijem uglekiszlovogo gáza i karbonyizirovannoj vodi. (Moszkva, 1982)
EOR-módszerek kutatási eredményei és gyakorlati alkalmazásuk bevezetésének tervezése. (Miskolc, 1986).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője