Balázs Sándor
Balázs Sándor

2023. május 30. Kedd

Balázs Sándor

könyvtáros, műszaki könyvtáros

Születési adatok

1923. április 25.

Budapest

Halálozási adatok

2012. november 20.

Budapest


Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen jog- és államtudományi doktori okl. szerzett (1946), a Külügyi Intézet (1948), majd az ELTE angol szakán végzett (1956). 

Életút

Az Országgyűlési Könyvtár (1949–1953), az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ (OMKDK), ill. az átszervezés után az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) könyvtárosa, főosztályvezető-helyettese (1953–1987). A hágai Nemzetközi Dokumentációs Szövetség (FID) tájékoztatási osztályvezetője (1969–1971), a FID Fejlődő Országok Dokumentációs és Információs Bizottságának elnöke (1972–1975), Kairóban, az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO) ipari információs szakértője egyúttal az Arab Országok Iparfejlesztési Központjának tanácsadója (1976–1977). 

A műszaki és az ipari szakkönyvtárak fejlesztésével, a műszaki és ipari szakkönyvtári hálózat magyarországi kialakításával, a könyvtári szolgáltatások és a műszaki dokumentáció újabb alkalmazási lehetőségeivel, műszaki olvasottsági vizsgálatokkal foglalkozott, a könyvtári informatika egyik hazai kezdeményezője. Jelentős szerepet játszott a lyukkártyarendszer műszaki könyvtári alkalmazásának elterjesztésében. 

Elismerés

Szabó Ervin-emlékérem (1985). 

Szerkesztés

A Journal of Information Science c. nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1988-tól). 

Főbb művei

F. m.: Milyen segítséget kaphat a szakkönyvtáros a nagykönyvtáraktól? Faragó Lászlónéval. – Hogyan foglalkozzunk a szabadalmi leírásokkal? (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1955)
Útmutató építőipari műszaki könyvtár kezeléséhez. (Építőipari dokumentációs és könyvtári segédletek. Bp., 1956)
A kiskönyvtárak feladatai. Gonda Pálnéval. – A dolgozó ifjúság a műszaki könyvtárakban. Gazda Erzsébettel. – A munkaverseny eddigi eredményei és tapasztalatai. 1–2. Szabolcska Ferenccel. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1956)
A műszaki könyvtárak szabályzata. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1957)
Élelmiszeripari szakkönyvtárak létesítése és fejlesztése. Függelék: A fontosabb külföldi élelmiszeripari folyóiratok jegyzéke. (Bp., 1958)
A könyvtári szolgálat jogi szabályozása. Összeáll. Podonyi Andrással és Takács Józseffel. (Az Országos Könyvtárügyi Tanács kiadványai. Bp., 1958)
A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának műszaki tudománytörténeti kiadványai. (Magyar Könyvszemle, 1958)
A műszaki termelési könyvtári hálózat. 1–2. Szabolcska Ferenccel. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1958)
A műszaki könyvtárügy és dokumentáció változó feladatairól. Szabolcska Ferenccel. (Magyar Könyvszemle, 1959
és külön: Az Országos Műszaki Könyvtár kiadványai. 2. Bp., 1959)
Érdekes arányszámok. A szakfolyóiratok beszerzésének és olvasottságának elemzése. Terebessy Ákossal. – Munkaversennyel az új ötéves tervért! (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1959)
Magyarország képviselete és szerepe a FID-ben. (Magyar Könyvszemle, 1960
és külön: Az Országos Műszaki Könyvtár kiadványai. 4. Bp., 1960)
A műszaki könyvtárhálózat 1959-ben. Szabolcska Ferenccel. – A dokumentációs szolgáltatások terjesztésének tapasztalatai. Szabolcska Ferenccel. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1960)
A Nemzetközi Dokumentációs Szövetség, FID. (Az Országos Könyvtárügyi Tanács kiadványai. 13. Bp., 1961)
Tájékoztató a nagyobb ipari szakkönyvtárakról. Összeáll. Szabolcska Ferenccel. (Az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ módszertani kiadványsorozata. Bp., 1961)
A szakirodalom és a műszaki dokumentáció szolgáltatásainak terjesztése és felhasználása az iparban. Szabolcska Ferenccel. (Magyar Könyvszemle, 1961
és külön: Az Országos Műszaki Könyvtár kiadványai. 5. Bp., 1961)
A nem hagyományos dokumentumfajták kezelése és szerepe a műszaki könyvtárakban. Szabolcska Ferenccel. (Magyar Könyvszemle, 1961)
A műszaki könyvtárosok tájékoztatója külföldön. – A hálózat 1960. évi statisztikai adatszolgáltatásának tapasztalatai. Szabolcska Ferenccel. – A műszaki könyvtárügy és információ szervezete a Szovjetunióban. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1961)
Műszaki könyvtárak, bibliográfia és dokumentáció a Szovjetunióban. 1–2. füz. Szabolcska Ferenccel. (Az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ módszertani kiadványsorozata. Bp., 1962)
Kiegészítő műszaki könyvtárosi ismeretek. Jánszky Lajossal. (A könyvtárosképzés füzetei. Középfok. Az OMKDK kiadványa. Bp., 1962)
A Fordítók Nemzetközi Szövetsége, FIT. – A műszaki termelési könyvtári hálózat. fejlődése 1961-ben. Szabolcska Ferenccel. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1962)
A vizuális lyukkártyák alkalmazásának lehetőségei a tájékoztató munkában. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1963)
Műszaki könyvtárosi alapismeretek. (Az OMKDK kiadványa. Bp., 1965
2. kiad. 1967
3. átd. és bőv. kiad. 1970)
Kézi lyukkártyatechnika. Cikkgyűjtemény. Összeáll. Bártfai Imrénével. (Az OMKDK kiadványa. Bp., 1966)
Gépi lyukkártyával végzett munkák a magyarországi műszaki tájékoztatásban. Cikkgyűjtemény. Szerk. (Az OMKDK kiadványa. Bp., 1966)
A Findex kéziválogatású mezőlyukkártya-rendszer. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1966)
Reprográfia. (A könyvtárosképzés füzetei. Az OSZK KMK kiadványa. Bp., 1967)
A szovjet bibliográfiai tájékoztatás. Bóday Pállal. – KWIC-index előállítása perfotechnikával. Orosz Gáborral és Pataky Ernővel. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1967)
Kézi lyukkártyák a szakirodalmi tájékoztatásban. Horváth Tiborral. (Módszertani kiadványok 27. Könyvtárgépesítési füzetek. 3. Bp., 1968)
Mai dokumentációs irányzatok. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1971)
Study on National Structures for Dokumentation and Library Services in Countries of Different Levels of Development, with Particular Reference to the Needs of Developing Countries. (Paris, 1973)
Ipari dokumentációs együttműködés az arab országok között. – Információs áruházak. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1973)
A Nemzetközi Dokumentációs Szövetség és Magyarország. 1947–1975. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1975)
SSIE – egyedülálló adatbázis. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1976)
Arab iparfejlesztési gyorstájékoztatás magyar fénylyukkártyák segítségével. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1977)
Folyamatos tájékoztatás és szelektív információterjesztés. SDI. (Bibliográfiai tanulmányok. Segédanyag a bibliográfiai továbbképző tanfolyamhoz. A KMK kiadványa. Bp., 1978)
Információs K+F-projektek az NSZK-ban. – Felhasználó-vizsgálatok. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1979)
Az információs szakemberek oktatásának nemzetközi híradója. (Könyvtári Figyelő, 1980)
Információs rendszer Jamaicában. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1980)
Faktográfiai tájékoztatás – direkt információ – adatdokumentáció. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1981)
Bibliometria. (Könyvtári Figyelő, 1982)
Az információk közvetítői. (Könyvtári Figyelő, 1983)
Az információk terjesztésének és közvetítésének útjai a külföldi könyvtárakban. (A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Évkönyve, 1984)
Szakfolyóiratok Nagy-Britanniából. (Könyvtári Figyelő, 1984 és Nagy-Britannia könyvtárügye. Bp., 1984)
Analízis, szintézis és az információs munka felső határa. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1985)
Az információs munka és az információs intézmények szerepe a műszaki fejlesztési és innovációs tevékenységben. Stubnya Györggyel. (Gépgyártástechnológia, 1986)
Az információ = különleges áru. – Az időmegtakarítás mint az információs szolgáltatások értékmérője. Példák a külföld és az OMIKK gyakorlatából. Stubnya Györggyel. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1993)
Az információk használata, hasznosítása és haszna. (Az OMIKK kiadványa. Bp., 1993)

 

szerk.: A könyvtári szolgálat jogi szabályozása. Összeáll., szerk. Podonyi Andrással és Takács Józseffel. (Bp., 1958
2. átd. kiad. Bp., 1968)
Műszaki könyvtárosi alapismeretek. (Bp., 1965
3. átd. és bőv. kiad. Bp., 1970)
Gépi lyukkártyákkal végzett munkák a magyarországi műszaki tájékoztatásban. (Bp., 1966)
Kézi lyukkártyatechnika. Cikkgyűjtemény. Összeáll. Bártfai Imrénével. (Bp., 1966). 

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Könyvtári Figyelő, 2013. 1.). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2016

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője