Balázs Lóránt
Balázs Lóránt

2023. december 8. Péntek

Balázs Lóránt

kémikus, tudománytörténész

Születési adatok

1934. február 14.

Budapest

Halálozási adatok

2003. április 12.

Budapest


Család

Sz: Balázs Lóránt (†1957), Szabó Gabriella (†1964). F: 1955-től Kukorelli Katalin középiskolai tanár. Leánya: Balázs Katalin (1959–) és Balázs Ágnes (1963–).

Iskola

A bp.-i Apáczai Csere János Gimnáziumban éretts. (1952), az ELTE Matematikai–Fizikai–Kémiai Karán kémia–fizika szakos tanári okl. szerzett (1956), a TTK-n doktorált (1962), a kémiai tudományok kandidátusa (1971). Az MLEE-n filozófia szakon végzett (1966).

Életút

Az MTA Biokémiai Intézete tud. segédmunkatársa (1956), az ELTE Matematikai–Fizikai–Kémiai Kar, ill. TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet tanársegéde (1956–1964), a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola, ill. a Kertészeti Egyetem Kémiai Tanszék egy. adjunktusa (1964–1972). Az Országos Pedagógiai Intézet Kémiai Tanszék tanszékvezető főisk. tanára és a Természettudományi Osztály vezetője (1972–1978), az ELTE TTK Oktatástechnikai Csoport tanszékvezető egy. docense (1978-tól). Tudományos pályafutásának kezdetén Pungor Ernővel részt vett a magyarországi oszcillometriás kutatások elindításában, ill. a műszeres analitikai módszerek elméleti és gyakorlati oktatásának bevezetésében a magyarországi műszaki felsőoktatásba. Később érdeklődése a tudománytörténeti kérdések felé fordult. A magyarországi és a nemzetközi kémiai tudomány történetével kapcsolatos munkái a magyar tudománytörténet-írás klasszikusai. Pedagógiai tevékenysége is értékes: jelentős szerepet játszott a magyarországi kémiai tanárképzés és -továbbképzés kidolgozásában. A magyarországi természettudomány-történeti számítógépes központi adatbázis kialakítója (1993-tól).

Elismertség

Az MTA Analitikai Kémiai Bizottság (1971-től), a Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottság tagja (1994-től). A Magyar Kémikusok Egyesülete tagja (1959-től), az Oszcillometriás Szakcsoport alapító elnöke (1959–1970).

Szerkesztés

A Kémia Tanítása c. folyóirat főszerkesztője (1972–1978).

Főbb művei

F. m.: Acidimetrische und jodometrische Bestimmungen mit dem Hochfrequenz Titrimeter. Pungor Ernővel. (Mikrochimica Acta, 1960)
Az oszcillometriás végpontjelzés tanulmányozása. Egy. doktori értek. (Bp., 1962)
A kémia története. Egy. jegyz. (Bp., 1964)
The Dialectric Constans and Oscillometric Measurements. Pungor Ernővel. (Mikrochimica Acta, 1966)
Borok oxidációs és redukciós változásainak vizsgálata. (Borgazdaság, 1968)
A kémia története. (Bp., 1968
2. bőv. kiad. 1974)
Az oszcillometria néhány analitikai alkalmazása vizes és víz–alkoholos közegben. Kand. értek. (Bp., 1971)
Elektrokémiai műszeres gyakorlatok. 1–2. (Bp., 1972–1973)
A kémiatanítás tartalmi megújítása. Z. Orbán Erzsébettel. (Bp., 1976)
Az írásvetítő transzparensek alkalmazása a kémiatanításban. 1–2. Módszertani útmutató. Transzparensminták. Nádasi Andrással. (Bp., 1976)
Az általános iskolai kémiatanítás korszerűsítése. Szerk. Victor Andrással. (Bp., 1977)
A gimnáziumi nevelés és oktatás terve. Kémia. 1–2. oszt. Z. Orbán Erzsébettel. (Bp., 1978)
A kémiai folyamatok energetikai alapjai. (Bp., 1979)
Kémiatörténeti ABC. Hronszky Imrével, Sain Mártonnal. (Bp., 1981
2. kiad. 1987)
A kémia története. 1–2. (Bp., 1996).

Irodalom

Irod.: Rózsahegyi Márta: 70 éves lenne B. L. (A kémia tanítása, 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője