Balázs Béla
Balázs Béla

2021. október 16. Szombat

Balázs Béla

pedagógus

Születési adatok

1920. február 12.

Budapest

Halálozási adatok

1996. november 19.

Budapest


Iskola

Bölcsészdoktori okl. (1945), a Szegedi Tudományegyetem Tanítóképző Intézetében középiskolai tanári okl. szerzett (1946).

Életút

A debreceni Tisza István Tudományegyetem, ill. a KLTE BTK Filológiai Tanszék gyakornoka, tanársegéde (1941–1949), az Egri Pedagógiai Főiskola Pedagógiai Tanszék tanszékvezető főisk. tanára (1949–1954), az ELTE Lenin Intézet Logika Tanszék egy. docense és a Tanszék helyettes vezetője (1954–1957), az MKKE Pedagógiai Tanszék Oktatás Kibernetikai Kutatócsoport csoportvezető egy. docense (1957–1980?). Az oktatói-nevelői munka korszerűsítésével, ezzel összefüggő pedagógiai programozási metodikával fogl. Nevéhez fűződik a logika tantárgy középiskolai bevezetése, kísérleti tankönyveinek és tanterveinek kidolgozása (1955–1957). Oktatógépeket, oktatóeszközöket és programnyelveket szerkesztett (1957-től).

Szerkesztés

Tudományos dolgozatai, metodikai írásai elsősorban a Köznevelésben (1949-től), a Felsőoktatási Szemlében (1955-től), a Pedagógiai Szemlében (1957-től), a Mezőgazdasági Szakoktatásban (1963-tól) a Munka és Iskolában (1968-tól) és a Magyar Pedagógiában jelentek meg (1972-től).

Főbb művei

F. m.: Logika. Jegyz. (Bp., 1954)
Logika. Kísérleti tankönyv a gimnáziumok 4. osztálya számára. (Bp., 1957
3. kiad. 1959)
A középiskolai logikaoktatás tanterve. (Pedagógiai Szemle, 1959)
Logika és logikai gyakorlatok a tanító- és óvónőképző intézetek számára. (Bp., 1959
6. kiad. 1964)
A fogalom helye és szerepe a megismerés folyamatában. A gondolkodás alapvető logikai műveletei. (Bp., 1960)
A marxizmus-leninizmus középfokú oktatásának módszertani problémái. Segédlet a marxizmus- leninizmus középfokú iskola propagandistái számára. (Bp., 1965)
A filozófia oktatásának módszertana. Egy. jegyz. (Bp., 1966)
Az ideológiai és politikai tárgyak tanulásának módszertani problémái. (Bp., 1967)
A vizsgáztatás korszerűsítése. Programozott vizsgáztatás modell programozási rendszerű vizsgalapokkal. (Bp., 1969)
A korszerű oktató-nevelői munka néhány kérdése a modellprogramozási rendszerű pedagógiában. Benyújtott kand. értek. (Bp., 1971)
A modellprogramozási rendszer jellemzői. (Magyar Pedagógia, 1972)
A munkavezérlő lapok szerepe a felsőoktatás korszerűsítési feladatainak megoldásában. (Bp., 1972)
Általános statisztika, programvezérlés. Trampusné Csáki Piroskával. (Bp., 1973)
Didaktika. 2. (Bp., 1975
2. kiad. 1977)
A tanítási óra korszerűsítésének néhány kérdése. (Bp., 1975)
Tanulmányok a programozás köréből. (Bp., 1976
2. kiad. 1978)
Az oktató-nevelő munka korszerűsítésének hogyanja és a programozott oktatás. (Bp., 1980)
Az előadások szerepe a modern pedagógiában. A modellprogramozási rendszerű munkavezérlő lapok. (Bp., 1995)
szabadalmai: Modellprogramozási rendszerű univerzális oktatógép. (1970)
Készülék modellprogramozási rendszerű oktatóeszköz feldolgozására. (1970).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013