Balázs András
Balázs András

2023. december 6. Szerda

Balázs András

római katolikus pap, egyházi író

Születési adatok

1869. november 18.

Kászonimpér, Csíkszék

Halálozási adatok

1956. január 25.

Székesfehérvár


Iskola

A bécsi Pázmáneumban végezte teológiai tanulmányait, majd teológiai doktori okl. szerzett és pappá szentelték (1892).

Életút

Brassóban káplán és hittanár, majd a kolozsvári Erdélyi Római Kaolikus Státus és a Báthory–Apor Szeminárium igazgatója (1892– 1903), Tordán főesperes-plébános (1903–1917), gyulafehérvári kanonok (1917-től) és az Erdélyi Római Katolikus Státus előadója, pénzügyeinek és iskolaügyeinek vezetője (1920-tól). Pápai prelátus (1930-tól). Az ún. konkordátum-tárgyalásokon ő képviselte a katolikus magyarság érdekeit (1927). Rómában folytatott tárgyalások eredményeként biztosította a státus további működését (Gyárfás Elemérrel, 1932), egyúttal összeállította a szervezet legfontosabb okmányait. Különösen jelentős az erdélyi magyar iskolák fennmaradása érdekében folytatott tevékenysége, összegyűjtötte és dokumentálta a kisebbségi magyar oktatás intézményeinek adatait.

Elismerés

Corvin-koszorú (1940).

Főbb művei

F. m.: Ünnepi beszéd. (Torda, 1907)
Beszélgetés egy törekvővel. (Székelyudvarhely, 1925)
A román uralom évei. 1919–1925. (Dicsőszentmárton, 1925)
A hitélet fejlesztése és az autonómia jelentősége. (Kolozsvár, 1927)
Adatok az erdélyi kisebbségek iskolavédelmi küzdelmeihez. 1919–1929. (Kolozsvár, 1929)
Gyakorlati útmutató az iskolaszövetkezetek népiskolákban szervezéséhez. (Kolozsvár, 1939
új kiad. 1943)
Szövetkezeti jövő. Színdarabok az iskolaszövetkezeti tanulóifjúság részére. (Kolozsvár, 1942)
A szabadságharc költője. (Kolozsvár, 1943)
Az Erdélyi R. K. Státus fontosabb jogtörténeti okmányai. Összeáll. (Hely és év nélkül).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője