Balássy László
Balássy László

2021. október 25. Hétfő

Balássy László

író, költő, műfordító

Születési adatok

1928. június 26.

Budapest

Halálozási adatok

1990. július 21.

Budapest


Család

Fia: Balássy Péter (1955) műfordító.

Iskola

A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetem magyar–filozófia–néprajz szakos hallgatója (1946–1951), majd az Esztergomi Hittudományi Főiskolán és a bp.-i R. K. Hittudományi Akadémián tanult (1951-től), a bp.-i Pedagógiai Főiskolán orosz szakos ált. isk. tanári okl. szerzett (1952).

Életút

Az Ecclesia Könyvkiadó szerkesztője és a Szent István Társulat irodalmi lektora (1952–1959). A Magyar Rádió (1959-től) és a Vigilia állandó külső munkatársa (1960-tól), az Új Ember szerkesztője (1978–1989), az Új Misszió c. lap nyugdíjas külső munkatársa (1989–1990). Verseit keresztény életszemlélet jellemzi. Jelentős műfordítói tevékenysége, elsősorban vallásos irodalmat és ifjúsági regényeket tolmácsolt; többek között ő fordította le II. János Pál pápa írásait is. A magyar szentek, ill. boldogok életrajzait feldolgozó és ismertető munkássága is értékes. Hangjátékait és mesejátékait a Magyar Rádió mutatta be.

Szerkesztés

Az Új Ember szerkesztője (1978–1989), az Új Misszió c. lap nyugdíjas külső munkatársa (1989–1990).

Főbb művei

F. m.: Új csillagok felé. Versek. (Bp., 1947)
Ének a hegyen. Vál. versek. (Bp., 1965)
A tavaszhozó kisleány. Meseopera. Zene Szokolay Sándor. A szövegkönyvet írta. (Bp., 1967)
Mindig hűségesen. Bogner Mária Margit élete. (Bp., 1985)
A szeretet tanúja. Kaszap István élete. (Bp.–Székesfehérvár, 1986
3. kiad. 1989)
Apor Vilmos vértanú püspök. (Bp., 1989)
ford.: Nguyen Cong Hoan: A tiszteletreméltó megyefőnök papucsa. Novellák. (Bp., 1963)
Cardenal, Ernesto: Élet a szeretetben. Vál. művek. Vál., ford. (Bp., 1973)
Gioi, Doan: Hajsza a fegyverekért. Ifj. reg. (Bp., 1976)
Santini, Alceste: Katolikus kérdés – kommunista kérdés. Mezei Györggyel. (Bp., 1976)
Cardenal, Ernesto: A nyolc boldogság hegyén. Versek, elmélkedések. Vál., ford. (Bp., 1977)
Maximilian Kolbe. Szemelvények Szent Maximilian Kolbe írásaiból. (Bp., 1978)
Roth, Paul: Istennel mindig beszélhetünk. Elmélkedések. (Bécs, 1978
2. kiad. Szeged, 1995)
Cardenal, Ernesto: A solentinamei evangélium. Dobos Évával. (Bp., 1985)
Wiseman, Nicholas: Fabiola. Történelmi reg. Ford., átd. (Bp., 1986
2. kiad. 1995)
Krane, Aune von: Mária Magdolna. Reg. Ilyés Antal fordítását átd. (Bp., 1988)
Woytila, Karol [II. János Pál]: A bennem növekvő ige. Vál. írásai. Balássy Péterrel. (Bp., 1990)
szerk.: Haldokló bilincsek. Szemelvények Afrika és Ázsia irodalmából. Vál., szerk. Csanád Bélával. (Bp., 1968)
Tiszta kút. Katolikus költők versei. Antológia. (Bp., 1969)
Kelj föl és járj! Szemelvények a világirodalom modern katolikus műveiből. 1–2. Vál., szerk. Horváth Lászlóval. (Bp., 1972).

Irodalom

Irod.: Szeghalmi Elemér: B. L. (Új Misszió, 1990)
B. L. (Magyar Hírlap, 1990. aug. 7.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013