Balassa Brunó István
Balassa Brunó István

2021. október 16. Szombat

Balassa Brunó István

pedagógus, neveléstörténész, ciszterci szerzetes

Névváltozatok

1912-ig Aschenbrenner István

Születési adatok

1896. január 30.

Székesfehérvár

Halálozási adatok

1979. január 30.

Budapest


Iskola

Középiskoláit Egerben és Székesfehérvárott végezte; belépett a ciszterci rendbe (1912. aug. 14.), pappá szentelték (1919. szept. 29.). Az innsbrucki egyetemen teológiai doktori okl. (1921), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1929), a neveléstörténet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1931).

Életút

A ciszterci rendi egri gimnáziuma (1921–1925), majd a rend budapesti hittudományi főiskolája és tanárképző intézete (Bernardinum) r. tanára (1925–1933), a Bernardinum igazgatója (1933–1935), a székesfehérvári tankerület főigazgatója és az ottani rendház főnöke (1935–1939), a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) X. Ügyosztálya (Népiskolák) miniszteri osztályfőnöke (1939–1945). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1931–1945). A Szent Tádé-kápolna lelkésze (1947–1951), lelkészi állásának megszűnése után Budapesten vállalati előkalkulátor (1951–1971). Kutatóként elsősorban magyar és egyetemes neveléstörténettel fogl., feldolgozta a magyarországi történelem- és latintanítás történetét. Miniszteri osztályfőnökként elsősorban az ő nevéhez fűződik a bécsi döntések után visszatért országrészek iskolai rendszerének és tanügyi igazgatásának megszervezése.

Elismertség

A Szent István Akadémia tagja (r.: 1933).

Szerkesztés

Neveléstörténeti tanulmányai elsősorban a Magyar Paedagógiában (1929-től) és a Katolikus Szemlében jelentek meg (1931-től).

Főbb művei

F. m.: Thurzó Imre retorikai dolgozatai. (Bp., 1929)
A történettanítás múltja hazánkban. Neveléstörténeti forrástanulmány. Egy. doktori értek. is. (Pécs, 1929)
A latintanítás története. I–II. Neveléstörténeti forrástanulmány. (Bp., 1930)
A katholikus egyetemek újjászervezése. (Katholikus Szemle, 1931)
A kereszténység védőbástyája. Többekkel. Ill. Varjú Elemér. (Bp., 1940)
Iskolai művelődés. (Magyar Művelődéstörténet. III. Bp., 1940
hasonmás kiad. Szekszárd, 1991
1993)
szerk.: Fináczy Ernő: Didaktika. Egyetemi előadások. Sajtó alá rend. és kiad. Nagy J. Bélával, Prohászka Lajossal. (Bp., 1935
hasonmás kiad. Bp., 1994)
Fehérvári iskolahét. 1938. (Székesfehérvár, 1938)
Mai magyarságunk életrajza. – Nemzetismeret. Fehérvári iskolahét. 1939. (Székesfehérvár, 1939).

Irodalom

Irod.: A Bernardinum Emlékkönyve. (Bp., 1939)
Szolgálat. B. B. I. (Eisenstadt, 1979).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013