Balás Géza
Balás Géza

2023. december 6. Szerda

Balás Géza, sipeki

kertészmérnök, biológus, zoológus

Születési adatok

1914. február 11.

Szatmárnémeti

Halálozási adatok

1987. január 31.

Budapest


Iskola

A Kertészeti Tanintézetben (1936), a Kertészeti Akadémián (1944) és a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán is végzett (1946), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952).

Életút

A Kertészeti Tanintézet, ill. a Kertészeti Egyetem tanársegéde, adjunktusa (1936–1944), főisk. docense (1944–1949), r. tanára (1949–1954), egy. tanára (1954–1961) és az Állati Kártevők Tanszék alapító vezetője (1949–1961), a Kertészeti Kutató Intézet tud. munkatársa (1961–1970). Mezőgazdasági és kertészeti állattannal, elsősorban rovartannal fogl., alapvetően új megállapításokat tett a levélatkák, a pajzstetvek és a különféle gubacsokozó kártevők vizsgálata terén. 1936-ban kezdte el tanulmányozni a Kárpát-medence gubacsait, elsőként végzett cecidológiai kutatásokat; több mint tízezer gubacsot gyűjtött össze és rendszerezett. Gubacsgyűjteménye a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Állattárába került (1959), s Európa második legnagyobb gyűjteményévé vált. Monográfiát írt a kertészeti növények állati kártevőiről.

Emlékezet

A Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) emlékére 2007-ben Balás Géza-emlékérmet alapított (első kitüntetettje: Jenser Gábor).

Főbb művei

F. m.: A magyar kertek gubacsfaunája. (M. kir. Kertészeti Tanintézet Közleményei. 4. Bp., 1938)
Gubacsok Komáromból. I–III. (Botanikai Közlemények,1939–1943)
Die durch Blattmilben verursachten Pflanzenkrankheiten in Ungarn. (M. kir. Kertészeti Tanintézet Közleményei. 5. Bp., 1939)
Pótlás Magyarország gubacsaihoz. (Borbásia, 1941)
Levélatka okozta növénybetegségek Magyarországon. (Bp., 1942)
Az Andricus Magrettii Kleff gubacsáról. (Bp., 1943)
Állati kártevők. (Bp., 1949
2. kiad. 1950)
Szőlőműveléstan. 1–2. Többekkel. (Bp., 1951
9. kiad. 1961)
Gyümölcstermeléstan. Többekkel. (Bp., 1953)
Adatok kerti növényeink kártevőinek ismeretéhez. Tóth Györggyel. (Állattani Közlemények, 1959)
Adatok a Balatonkörnyék gubacsainak ismeretéhez. (Állattani Közlemények, 1966)
Kertészeti növények állati kártevői. (Bp., 1963
2. átd. és bőv. kiad. 1966)
Kertészeti kártevők. Sáringer Gyulával. (Bp., 1970
2. kiad. 1984).

Irodalom

Irod.: Glits Márton: B. G. (Kertészmérnök, 1987)
Martinovits Valér: B. G. (Kertészet és Szőlészet, 1987)
Sáringer Gyula: Sipeki B. G. emlékezete. (Növényvédelem, 1988)
Bognár Sándor: A magyar növényvédelem története a legrégibb időktől napjainkig. 1030–1980. (Mosonmagyaróvár, 1994)
Zombori Lajos: B. G. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)
B. G. (Növényvédelem, 2007).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője