Balás Edit
Balás Edit

2024. június 19. Szerda

Balás Edit

művészettörténész

Névváltozatok

 Pogány Ödön. Gáborné 

Születési adatok

1918. augusztus 7.

Budapest

Halálozási adatok

1994. február 20.

Budapest


Család

Sz: Balás P. Elemér (1883–1947) jogász, az MTA tagja, Urzt Vilma. Férje: 1943-tól Pogány Ö. Gábor (1916–1998); fia: Pogány Gábor (1944–) művészettörténészek. Elvált.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1943), a művészettörténeti tudományok kandidátusa (1973).

Életút

Az Országgyűlési Könyvtár könyvtárosa (1943–1945), a Fővárosi Népművelési Központ művészettörténész szakelőadója (1945– 1950), a Fővárosi Képtár muzeológusa és a Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Magyar művészet 1800–1848-ig elnevezésű munkacsoportjának tud. munkatársa (1950–1953). A Szépművészeti Múzeum muzeológusa (1953–1957), a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) alapító tud. munkatársa (1957–1958), a Szépművészeti Múzeum Grafikai Osztályának tud. munkatársa, tud. főmunkatársa (1958–1976). Franciaországban járt hosszabb tanulmányúton (1976).

A Szépművészeti Múzeum műtárgyainak vizsgálatával, elsősorban D. Cox, Ch. Hoguet, Leonardo, A. Mantegna, M. Raimondi műveinek ikonográfiai kérdéseivel fogl. Vizsgálta az antik művészet hatását az itáliai reneszánsz mestereinek alkotásaira. Monográfiát írt id. Markó Károlyról, és közreadta a festő műveinek jegyzékét.

Főbb művei

F. m.: Altari a sportelli della Transilvania sicula. Egy. doktori értek. is. (Corvina, 1943)
Id. Markó Károly. Monográfia. (Bp., 1954)
Id. Markó Károly művei. (Művészettörténeti tanulmányok. Bp., 1957)
Quatre aquarelles de David Cox. (Bulletin du Musée National Hongrois des Beaux-Arts, 1961)
Remarques sur la question des antécédents et de la survivance des motifs de quelques gravures de Marcantonio Raimondi. (Bulletin du Musée National Hongrois des Beaux-Arts, 1970)
Problems of Mantegna’s Destroyed Fresco in Rome, Representing the Baptism of Christ. (Acta Historiae Artium, 1972)
Római szoborművek hatása a reneszánsz nagymestereire. Kand. értek. (Bp., 1972)
Mantegna és M. S. mester. (Művészettörténeti Értesítő, 1974)
Observations in Connection with the Antique Prototype of the St. George Sculpture of Márton and György Kolozsvári. (Acta Historia Artium, 1975)
Michelangelo csatakartonja. (Művészettörténeti Értesítő, 1975)
Antik előképekkel kapcsolatos alkotómódszerbeli kérdések Rubens-műveknél. (Művészettörténeti Értesítő, 1978)
Antique Sources of Draped Figures in Leonardo’s Works. (Acta Historiae Artium, 1978)
The Influence of Rome’’s Antique Monumental Sculptures on the Great Masters of the Renaissance. (Bp., 1980
2. kiad. 1984)
Remarques sur une peinture de Lodovico Dondo: replique de la Cène de Leonardo da Vinci. (Bulletin du Musée National Hongrois des Beaux-Arts, 1981)
Brancusi and Rumanian Folk Traditions. (East European Monographs. New York, 1987).

Irodalom

Irod.: Kádár Zoltán: Tabula memorialis Edit Pogány Balás. (Acta Historiae Artium, 1994/95)
Tátrai Vilmos: In memoriam Edit Pogány Balás. (Bulletin du Musée National Hongrois des Beaux-Arts, 1995)
Illés Eszter: P. Ö. G.-né. (Múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője