Balabán Péter
Balabán Péter

2024. július 25. Csütörtök

Balabán Péter

műfordító, újságíró

Születési adatok

1917. augusztus 23.

Budapest

Halálozási adatok

2002. január 10.

Budapest


Család

Sz: Balabán Imre (1889–1947) biztosítási szakember, zongoraművész, népzenegyűjtő, Singer Róza Lili. F: 1955-től Szabó Ágnes Terézia.

Iskola

A Miskolci Jogakadémián alapvizsgát tett (1938), a genfi egyetemen közgazdász okl. szerzett, majd a genfi tolmácsfőiskolán is végzett (1942), az Idegen Nyelvek Főiskoláján angol–francia–német–olasz–spanyol szakos tolmács okl. (1955), az ELTE BTK-n angol szakos tanári okl. szerzett (1963).

Életút

Magyar, angol, svájci biztosítótársaságoknál tisztviselő (1935–1947); közben svájci lapok külső munkatársa és mo.-i tudósítója, egyúttal a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front Svájci Szervezetének munkatársa is (1940–1947). A Népsport és a Szabad Nép genfi tudósítója (1945–1947), a Magyar Központi Híradó hírszerkesztője, ill. a hírszerkesztőség vezetője (1947–1949). A Rajk- perben koholt vádakkal börtönbüntetésre ítélték (1949–1954; rehabilitálták: 1955). A Corvina Kiadó Folyóirat Osztályának vezetője, majd a kiadó idegen nyelvi főszerkesztője, egyúttal az angol nyelvű szerkesztőség vezetője (1955–1966), a kiadó irodalmi vezetője (1966–1977); közben a kiadó mb. vezetője is (1967. febr.–jún.). Műfordítóként elsősorban modern angol és amerikai prózát tolmácsol, de lefordította – többek között – gr. Károlyi Mihályné és Fejtő Ferenc visszaemlékezéseit is. Fordításelméleti tevékenysége is jelentős. Öt alkalommal kapta meg az Európa Könyvkiadó fordítói nívódíját (1968–1989).

Szerkesztés

A Népsport és a Szabad Nép genfi tudósítója (1945–1947), a Magyar Központi Híradó hírszerkesztője, ill. a hírszerkesztőség vezetője (1947–1949). A The New Hungarian Quaterly c. folyóirat alapító külső munkatársa.

Főbb művei

F. m.: Sinclair Lewis világa. Monográfia. (Írók világa. Bp., 1983)
Angol jövevényszavak térfoglalása a magyar nyelvben. (Fordításelméleti füzetek, 1988)
ford.: Seldes, George: Ezer amerikai. Réz Ádámmal. (Bp., 1948)
Lewis, Sinclair: Babbitt. Reg. (Bp., 1958)
Hughes, Richard: Szélvihar Jamaikában. Reg. (Bp., 1958
4. kiad. 1981)
Steinbeck, John: Késik a szüret. Reg. (Bp., 1960)
Lewis, Sinclair: Királyi vér. Reg. (Bp., 1962)
Fielding, Henry: Joseph Andrews és barátja Mr. Abraham Adams kalandjai. Reg. (Bp., 1965)
Wain, John: Vetélytársak. Reg. (Bp., 1965)
Károlyi Mihályné: Együtt a forradalomban. Emlékezések. Justus Pállal. (Bp., 1967
2. kiad. 1974)
Bellow, Saul: Herzog. Reg. (Bp., 1967
új kiad. 1999)
Károlyi Mihályné: Együtt a száműzetésben. Emlékezések. (Bp., 1969
2. kiad. 1974)
James, Henry: Egy hölgy arcképe. Reg. (Bp., 1972
3. kiad. 1985)
La Guma, Alex: És a hármas kötél. Reg. (Bp., 1972)
Roth, Ernst: Zene és üzlet. Egy zeneműkiadó emlékeiből. (Bp., 1972)
James, Henry: Európai látogatók. Reg. (Bp., 1975)
Rakesh, Mohan: Tétova árnyak. Reg. (Bp., 1975)
Singh, Khrishwant: Át, Pakisztánba. Kisreg. (Bp., 1975)
Narayan, R. K.: A pénzügyi szakértő. Reg. (Bp., 1976)
Cope, Jack: A hajnal kétszer jön. Reg. (Bp., 1977)
Bandjópádhjája, Manik: Bábuk tánca. Reg. (Bp., 1979)
Conrad, Joseph: A haladás előőrse. Kisregények, elb.-ek. Mészáros Klárával, Vámosi Pállal. (Bp., 1979)
Rao, Raja: Kanthapura. Reg. (Bp., 1979)
Bellow, Saul: Napjaid gyümölcse. Reg. (Bp., 1980)
Hawthorne, Nathaniel: A hétormú ház. Reg., elb.- ek. Kászonyi Ágotával, Udvarhelyi Hannával. (Bp., 1980)
Chevalier, Denys: Picasso kék és rózsaszín korszaka. (Bp., 1981)
Denis, Maurice: A szimbolizmustól a klasszicizmusig. (Bp., 1983)
Kennedy, Ludovic: Óriások csatája. A Bismarck csatahajó üldözésének és elsüllyesztésének története. (Bp., 1983
új kiad. 2001)
Roth, Philip: A szellem árnyékában. Reg. (Bp., 1983)
Hailey, Arthur: Bankemberek. Reg. (Bp., 1984
2. kiad. 1994)
Hausner, Gideon: Ítélet Jeruzsálemben. Az Eichmann-per története. (Bp., 1984)
Passeron, René: A szürrealizmus enciklopédiája. (Bp., 1984)
Cassou, Jean: Chagall. (Bp., 1987)
Galbraith, John Kenneth: Egy kortárs emlékei. Emlékezések. (Bp., 1988)
Shapcott, Thomas: Száműzött fehér szarvas. Reg. (Bp., 1988)
Fejtő Ferenc: Budapesttől Párizsig. Emlékeim. (Bp., 1990)
Wiesel, Eli: Az éjszaka. Reg. (Bp., 1990)
Higgins, Jack: Pokoljárás. Bűnügyi reg. (Bp., 1991)
Miller, Henry: Az amarusszioni kolosszus. Görögország szelleme. (Bp., 1993)
Small, Bertrice: Tengerek asszonya. Reg. (Bp., 1993)
Brown, Sandra: Francia selyem. Reg. (Bp., 1994
2. kiad. 1999)
Small, Beatrice: Tengerek asszonya. (Bp., 1994
2. kiad. 1999)
Európa népei. Szerk. Fernandez-Armesto, Felipe. (Bp., 1995)
Sciacca, Tony: Ki ölte meg Marilynt? És tudtak-e róla a Kennedyek? (Bp., 1996)
Bashevis Singer, Isaac: Örök szerelem. Elb.-ek. Többekkel. (Bp., 1999).

Irodalom

Irod.: Műfordítók műhelyében. (Élet és Irodalom, 1973. 34.)
Nemes László: Aki feltérképezte Amerikát. (Nagyvilág, 1976).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője