Baky Győző
Baky Győző

2023. december 9. Szombat

Baky Győző

festőművész, restaurátor

Névváltozatok

Baki

Születési adatok

1902. augusztus 14.

Budapest

Halálozási adatok

1972. március 19.

Budapest


Család

Sz: Baky Albert (1868–1944) festőművész.

Iskola

Léon Gauguet-től rézkarcművészetet tanult, ill. a Grande Chaumiere Festőiskolát látogatta (1920-as évek). Tuniszi tartózkodása idején kitanulta a konzerválás és restaurálás csaknem minden ágát (1930-as évek).

Életút

Párizsban élt (1924–1935), ahol műveiből tartotta fenn magát, s egy ideig Edgar Degas műtermében is dolgozott. A tuniszi Musée Alaoui – Észaj-Afrika leggazdagabb régészeti anyagát őrző múzeuma – restaurátora (1935–1942), Magyarországra visszatérve a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) vezető restaurátora és a megalakuló Restaurátor Osztály első vezetője (1942–1968). Régészeti leletek kiemelésével, helyszíni kezelésével, különféle anyagfajták konzerválásával fogl. Magyarországon ő indította el a modern értelemben vett restaurálást, a magyar tárgyrestaurálás meghatározó egyénisége, az első magyar restaurátor tanfolyam megszervezője (1947). Ásatásokból származó fémtárgyak konzerválására kidolgozott ún. vákuumos-cerezines eljárását évtizedeken át tömeges konzerválásra használták a Magyar Nemzeti Múzeumban. Kiemelkedő restaurátori munkái – többek között – a Brigetióból származó törött ezüstlemez-mellszobor helyreállítása; a szőnyi bronz díszsisak és a Mithras-tábla restaurálása; az Istállós-kői barlang őskori tüzelőhelyének, ill. a vekerzugi szkíta kocsileletnek in situ helyreállítása.

Elismertség

A Fédération Francaise des Artistes tagja (1927-től).

Kiállítások

F. kiállításai: egyéni: Párizs (1929, 1930, 1931)
Fészek Klub (Bp., 1947
1948)
bemutatkozó gyűjteményes: Műterem Galéria (Bp., 1942)
emlékkiállítás: Arte Galéria (Bp., 1998).

Főbb művei

F. m.: A Magyar Történeti Múzeum és Közgyűjtemények Országos Felügyelőségének restaurátor tanfolyama. (Magyar Múzeum, 1947)
A restaurátor kérdésről. (Múzeum Híradó, 1954)
Régészeti kézikönyv. I. Többekkel. (Bp., 1954)
Vacuumtechnika a múzeumi könyvtár és levéltári anyag konzerválásában. (Folia Archaeologica, 1959)
A Nemzeti Múzeum Restaurátori Osztályának eredményei a műtárgyvédelem terén. (Múzeumi Közlemények, 1962)
szabadalmai: Eljárás muzeális, különösen ásatásokból származó fémtárgyak konzerválására. (1956)
Eljárás múzeumi és könyvtári anyagok vegyszer nélkül, vákuum alkalmazásával történő rovartalanítására. (1958).

Irodalom

Irod.: Morgós András: B. Gy. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője