Bakos Ferenc
Bakos Ferenc

2021. október 25. Hétfő

Bakos Ferenc

nyelvész, szerkesztő

Születési adatok

1922. január 17.

Budapest

Halálozási adatok

1996. szeptember 1.

Budapest


Család

Sz: Bakos Richárd (†1944) tisztviselő, Molnár Mária tisztviselő, középiskolai tanár. Nős.

Iskola

A bp.-i Zrínyi Miklós Gimnáziumban éretts. (1940), az ELTE BTK-n – az Eötvös Collegium tagjaként – francia–angol szakos tanári okl. szerzett (1950), a nyelvtudományok kandidátusa (1960), doktora (1975).

Életút

A II. vh. végén munkaszolgálatos (1943–1944). Az MTA Nyelvtudományi Intézet Idegen Nyelvi Osztály Dokumentációs Csoportjának tud. segédmunkatársa (1950–1954), az Akadémiai Kiadó Szótárszerkesztőségének szerkesztője, a román–magyar nagyszótár mo.-i lektorátusának titkára (1955–1957). A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE BTK Román Nyelvek és Irodalmak Intézete egy. adjunktusa (1957–1960), egy. docense (1960–1967), az MTA Nyelvtud. Int. tud. főmunkatársa (1967–1975), tud. tanácsadója (1975–1983) és az az Általános Nyelvészeti Oszt. vezetője (1973–1983). Az ELTE c. egy. tanára. Tud. pályafutásának kezdetén ófrancia nyelvtörténeti kutatásokkal fogl., később érdeklődése általános nyelvészeti kérdések felé fordult, ill. felkutatta a Magyar Országos Levéltárban őrzött román nyelvű okleveleket. Alapvetően új eredményeket ért el a magyar nyelv román jövevényszavainak vizsgálata terén. Különösen értékes szótárírói tevékenysége és magyar szótárírás-történeti kutatásai. Az általa szerkesztett Idegen szavak és kifejezések szótára a magyar szótárírás klasszikusa.

Elismertség

Az MTA Szótári Munkabizottság titkára (1960–1984), az MTA Román–Germán Nyelvészeti Munkabizottság (1967-től) és a Nyelvtudományi Biz. tagja (1970-től). A Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja (1951-től). A Société de Linguistique de Paris tagja (1960-tól).

Elismerés

Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970), Munka Érdemrend (arany, 1982), Akadémiai Díj (1985).

Főbb művei

F. m.: A török paradicsom – Solanum melongena – magyar elnevezései. Adalékok a neologizmus történetéhez. (Magyar Nyelv, 1954)
Contribution a l’’étude des formules de politesse en ancien francais. (Acta Linguistica, 1955)
A polgár jelentéstörténetéhez. (Magyar Nyelvőr, 1955)
Adalékok az udvariassági formák történetéhez az ófranciában. Kand. értek. (Szeged, 1959)
A sztrájk és fogalomkörének magyar kifejezései. (Néprajz és Nyelvtudomány, 1960)
A végartikulus alakulása román jövevényszavainkban. (Magyar Nyelv, 1966)
Újabb adalékok a magyar nyelv régebbi román elemeinek történetéhez. (Nyelvtudományi Közlemények, 1972)
A magyar nyelv régebbi román elemei és a közvetlen népi érintkezésen alapuló szókölcsönzés néhány kérdése. (Nyelvtudományi Közlemények, 1973)
A korszerű nyelvtudomány néhány problémájáról. (Magyar Tudomány, 1973)
A magyar romanisztika etimológiai problémái. (Nyelvtudományi Értesítő, 1976)
Les éléments roumains du lexique Hongrois et quelques problémes de l’’emprunt linguistique. (Acta Linguistica, 1977)
Benennung und Kontrastivität. (Acta Linguistica, 1980)
Megnevezés és kontrasztivitás. (Nyelvtudományi Közlemények, 1982)
A magyar szókészlet román elemei. Doktori értek. (Bp., 1974)
A magyar szókészlet román elemeinek története. (Bp., 1982)
Die Lexikographie der uralischen Sprachen. (Wörterbuch–Dictionaries–Dictionnaires. Berlin–New York, 1991)
szerk.: Idegen szavak szótára. (Bp., 1957
5. átd. kiad. 1978)
Idegen szavak kéziszótára. (Bp., 1958
5. kiad. 1967)
Román– magyar szótár. (Bp., 1961
új kiad. 2005)
Magyar–román – román–magyar útiszótár. (Bp., 1967)
Idegen szavak és kifejezések szótára. Főszerk. (Bp., 1973
11. átd. kiad. 1996
új átd. kiad. CD-ROM-mal is: 2002, 2004 és 2006)
Idegen szavak szótára. 1– 2. Péntek Jánossal, Teiszler Pállal. (Bukarest, 1979)
Általános nyelvészeti tanulmányok. 16. A szemantika kérdései. Telegdi Zsigmonddal. (Bp., 1985)
Román–magyar kéziszótár. (Bp., 1991
2. kiad. Miercurea Ciuc, 1993
új kiad. 2005)
Magyar Larousse enciklopedikus szótár. 1–3. Főszerk. (Bp., 1991–1994)
Magyar–román kisszótár. Borza, Luciával. (Bp., 1994)
Román–magyar kisszótár. Dorogman Györggyel. (Bp., 1995)
Idegen szavak és kifejezések diákszótára. (Bp., 2006).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013