Bakonyi Károly
Bakonyi Károly

2024. július 12. Péntek

Bakonyi Károly, szigetszentmiklósi

honvéd tábornok, műfordító

Születési adatok

1839. június 29.

Pardubicz, [= Pardubice, Csehország]

Halálozási adatok

1910. október 13.

Szeged


Család

Fia: Bakonyi Károly (1873–1926) író.

Iskola

A klosterneuburgi katonai intézetben végzett, tizedessé avatták a 6. sz. közös gyalogezredhez (1856).

Életút

Ezredével harcolt az osztrák–francia–piemonti (1859), a Schleswig-Holsteinért vívott osztrák–porosz–dán (1864), ill. az osztrák– porosz háborúban (1866); közben hadnaggyá (1859), majd főhadnaggyá avatták (1866). Königsbergben rövid fogságot szenvedett (1866). Miután áthelyezték a magyar honvédséghez (1869), a Honvédelmi Minisztériumban (HM) szolgált, majd a Ludovika Akadémián a hadseregszervezés r. tanára (1873–1884) századosi (1871), ill. őrnagyi rangfokozatban (1879). Alezredesi rangban a nagyváradi 4. gyalogezred (1884–1891), majd a szegedi 45. honvéd gyalogdandár parancsnoka (1891–1896), c. altábornagyi rangfokozatban nyugdíjazták (1896). Nyugalomba vonulása után műfordítással fogl. Herczeg Ferenc több művét fordította le német nyelvre.

Főbb művei

F. m.: Az Osztrák–Magyar Monarchia haderejének szervezete. Pathó Gézával. (Bp., 1884).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője