Bakonyi Géza
Bakonyi Géza

2021. szeptember 28. Kedd

Bakonyi Géza

irodalomtörténész, informatikus, könyvtáros

Születési adatok

1950. szeptember 17.

Budapest

Halálozási adatok

2007. április 7.

Szeged


Család

Sz: Bakonyi István műszerész, Horváth Eleonóra. F: Ficzkó Ildikó könyvtáros. Testvére: Bakonyi Gábor. Leánya: Bakonyi Veronika (1978. jún. 20.); fia: Bakonyi Tamás (1981. júl. 18.).

Iskola

A bp.-i Toldy Ferenc Gimnáziumban éretts. (1969), a JATE BTK-n olasz–magyar szakos tanári okl. szerzett (1975), doktorált (1977), a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán könyvtáros okl. szerzett (1991); az irodalomtudomány kandidátusa (1992).

Életút

A Dél-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat (= DÉMÁSZ) előadója (1975–1976), a JATE, ill. a Szegedi Tudományegyetem Központi Könyvtára Állománygyarapítási Osztályának könyvtárosa (1976–1982), a számítógépes rendszerért felelős főmunkatársa (1982– 1992), osztályvezetője (1992–1996), a könyvtár igazgatóhelyettese (1996–1998), főigazgatóhelyettese (1998–2007). A JATE BTK, ill. a Szegedi Tudományegyetem Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék meghívott előadója (1980-tól), mb. tanszékvezető- helyettese (1995–1997), mb. tanszékvezetője (1997–1999). A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Könyvtártudományi Tanszék tanára (1991-től). C. főiskolai tanár (1995-től). Az MTA–TMB-n Rózsa Zoltán aspiránsa (1979–1980). Irodalomtörténészként elsősorban a kortárs és a 20. sz.-i olasz irodalom történetével, 20. sz.-i olasz nyelvű prózával, narratológiával, textológiával fogl., ill. a magyar és olasz művelődéstörténetet kutatta. Informatikusként modern könyvtáros információs technológiát, hálózati információs források kialakításának újabb lehetőségeit vizsgálta a társadalomtudományokban, ill. irodalmi szövegek digitális feldolgozásával, számítógépes visszakeresési rendszerekkel fogl.

Elismertség

A Hungarnet Egyesület Könyvtári Szakosztályának titkára.

Elismerés

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (1993).

Szerkesztés

Az Acta Romana szerkesztője. A Nuova Corvina szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: Petőfi és az olasz Risorgimento. (Acta Iuvenum, 1974)
A harmincas évek magyar és olasz „valóság”-irodalma. Egy. doktori értek. (Szeged, 1977)
„Adyn innen, Adyn túl”. Fábry Zoltán Ady-képe. (Tiszatáj, 1978)
La poetica di Cesare Pavese e le tendenze realistiche della letteratura italiana. (Szeged, 1985)
Realista tájékozódások a XX. századi olasz prózában. Kand. értek. (Szeged, 1991)
Korongba zárt gondolatok… Drótos Lászlóval, Kokas Károllyal. (Szeged, 1994)
Navigáció a hálózaton: információforrások a számítógépes hálózatokon. (Bp., 1994)
Kutatás a hálózati könyvtári katalógusokban. (Bp., 1996)
A hálózat használata a nyelv- és irodalomtudomány területén. (Szeged, 1997)
Könyvtári integrált rendszerek. (Bp., 2000)
Bevezetés a könyvtári informatika alapjaiba. Kokas Károllyal. (Szeged, 2006).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013