Bakonyi Géza
Bakonyi Géza

2024. július 19. Péntek

Bakonyi Géza

irodalomtörténész, informatikus, könyvtáros

Születési adatok

1950. szeptember 17.

Budapest

Halálozási adatok

2007. április 7.

Szeged


Család

Sz: Bakonyi István műszerész, Horváth Eleonóra. F: Ficzkó Ildikó könyvtáros. Testvére: Bakonyi Gábor. Leánya: Bakonyi Veronika (1978. jún. 20.); fia: Bakonyi Tamás (1981. júl. 18.).

Iskola

A bp.-i Toldy Ferenc Gimnáziumban éretts. (1969), a JATE BTK-n olasz–magyar szakos tanári okl. szerzett (1975), doktorált (1977), a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán könyvtáros okl. szerzett (1991); az irodalomtudomány kandidátusa (1992).

Életút

A Dél-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat (= DÉMÁSZ) előadója (1975–1976), a JATE, ill. a Szegedi Tudományegyetem Központi Könyvtára Állománygyarapítási Osztályának könyvtárosa (1976–1982), a számítógépes rendszerért felelős főmunkatársa (1982– 1992), osztályvezetője (1992–1996), a könyvtár igazgatóhelyettese (1996–1998), főigazgatóhelyettese (1998–2007). A JATE BTK, ill. a Szegedi Tudományegyetem Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék meghívott előadója (1980-tól), mb. tanszékvezető- helyettese (1995–1997), mb. tanszékvezetője (1997–1999). A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Könyvtártudományi Tanszék tanára (1991-től). C. főiskolai tanár (1995-től). Az MTA–TMB-n Rózsa Zoltán aspiránsa (1979–1980). Irodalomtörténészként elsősorban a kortárs és a 20. sz.-i olasz irodalom történetével, 20. sz.-i olasz nyelvű prózával, narratológiával, textológiával fogl., ill. a magyar és olasz művelődéstörténetet kutatta. Informatikusként modern könyvtáros információs technológiát, hálózati információs források kialakításának újabb lehetőségeit vizsgálta a társadalomtudományokban, ill. irodalmi szövegek digitális feldolgozásával, számítógépes visszakeresési rendszerekkel fogl.

Elismertség

A Hungarnet Egyesület Könyvtári Szakosztályának titkára.

Elismerés

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (1993).

Szerkesztés

Az Acta Romana szerkesztője. A Nuova Corvina szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: Petőfi és az olasz Risorgimento. (Acta Iuvenum, 1974)
A harmincas évek magyar és olasz „valóság”-irodalma. Egy. doktori értek. (Szeged, 1977)
„Adyn innen, Adyn túl”. Fábry Zoltán Ady-képe. (Tiszatáj, 1978)
La poetica di Cesare Pavese e le tendenze realistiche della letteratura italiana. (Szeged, 1985)
Realista tájékozódások a XX. századi olasz prózában. Kand. értek. (Szeged, 1991)
Korongba zárt gondolatok… Drótos Lászlóval, Kokas Károllyal. (Szeged, 1994)
Navigáció a hálózaton: információforrások a számítógépes hálózatokon. (Bp., 1994)
Kutatás a hálózati könyvtári katalógusokban. (Bp., 1996)
A hálózat használata a nyelv- és irodalomtudomány területén. (Szeged, 1997)
Könyvtári integrált rendszerek. (Bp., 2000)
Bevezetés a könyvtári informatika alapjaiba. Kokas Károllyal. (Szeged, 2006).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője