Bakalovich Konstantin
Bakalovich Konstantin

2024. július 18. Csütörtök

Bakalovich Konstantin

politikus, jogász, ügyvéd

Névváltozatok

Bakalovich Szilárd, legid.

Születési adatok

1810. augusztus 5.

Terezovac, Verőce vármegye

Halálozási adatok

1861. július 31.

Kécsa, Torontál vármegye


Család

Nagyszülei, apai: Bakalovich Gábor, Damjanich Katalin.

Szülei: Bakalovich Márk, a vuhini Jankovich jószágok igazgatója, Petrovich Julianna.

Testvérei: Bakalovich Damján, Bakalovich Gábor, Bakalovich György, Bakalovich Jenő, Bakalovich József (1803–1849) jószágigazgató, Bakalovich Kurman, Bakalovich Mihály és Bakalovich Plato (†1868. jan. 29. Hatzfeld, Hessen, Németország), cs. és kir. ezredes, ill. Bakalovich Julianna, Bakalovich Krisztina és Birra Lázárné Bakalovich Zsófia (= Bakalovich Sophie, 1807–1881. dec. 6. Hatzfeld, Hessen, Németország).

Felesége: Sztojanovics Emma (Stojanovich Emma, 1825. jan. 20. Facsád, Temes vm.–1894. jan. 13. Versec, Temes vm. Temetés: 1894. jan. 14. Versec).

 

Gyermekei: Bakálovich Mihály (1849. aug. 4. Zsombolya, Temes vm.–1890. márc. 30. Szeged. Temetés: 1890. ápr. 1. Szeged, Görögkeleti Temető) szegedi helyettes kir. kerületi körjegyző, Bakálovich Emma (1851. ápr. 5. Zsombolya–1889. jan. 5. Detta, Temes vm. Temetés: 1889. jan. 7. Detta), Bakalovich József (1853. Zsombolya–1893. ápr. 1. Versec. Temetés: 1893. ápr. 2. Versec) városi tanácsos, Bakay Szilárd (= Bakalovich/Bakálovich Szilárd, 1854. ápr. 12. Zsombolya–1897. máj. 28. Bp. Temetés: 1897. máj. 30. Bp., Katonai Temető) honvéd őrnagy, a budapesti 32. honvéd gyalogezred zászlóaljparancsnoka és Jäger Izidorné Bakalovich Mária (1856. febr. 21. Zsombolya–1937. júl. 7. Detta).

Bakálovich Emma a magyar irodalomtörténet egyik fontos szereplője, Reviczky Gyula múzsája.

Id. Bakay Szilárd fia: Bakay Szilárd (1892. szept. 8. Bp. – 1947. márc. 17. Sopron): honvéd tábornok, a kiugrás katonai előkészítő szervezője.

Bakálovich Konstantin Bakayra történő névmagyarosítását már 1848-ban engedélyezték a hatóságok, a család azonban csak 1896-tól használta következetesen a Bakay családnevet.

Iskola

A zágrábi királyi jogakadémián tanult (1827–1829), majd Horváth Antal zágrábi báni táblai ügyvéd gyakornoka (1829–1831). A pesti királyi táblán Beöthy Sándor és Forinyák János ügyvéd mellett jurátus (1831–1832), ügyvédi vizsgát tett (1832. márc. 18.).

Életút

A Dalmát-Horvát-Szlavón báni tábla jurátusa (1830–184?), Csekonics János uradalmi ügyésze (1840?–1848), az első népképviseleti országgyűlésen a Zsombolyai kerület képviselője (1848–1849; 1849. márc. 24-én lemondottnak nyilvánították és 1861). Az 1850-es években Kécsán gazdálkodott.

Irodalom

Irod. és források: Elhunyt Bakálovich Konstantin torontáli zsombolyi országgyűlési képviselő. (Sürgöny, 1861. aug. 4. és Szegedi Híradó, 1861. aug. 7.)
Elhunyt Bakalovich Mihály szegedi kir. körjegyző. (Budapesti Hírlap, 1890. ápr. 3.)
Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány Béla. (Bp., 2002)
Pálmány Béla: A reformkori magyar országgyűlések történeti almanachja. 1825–1848. I–II. köt. (Bp., 2011).

 

neten:

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/315855 ([Legid.] Bakálovich Szilárd gyászjelentése, 1861)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/315853 (Bakalovich Plato gyászjelentése, 1868)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/346177 (Birra Lázárné Bakalovich Zsófia [Sophie] gyászjelentése, 1881)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2022

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője