Bakács István János
Bakács István János

2022. január 19. Szerda

Bakács István János

történész, levéltáros

Születési adatok

1908. január 31.

Budapest

Halálozási adatok

1991. február 15.

Budapest


Család

Sz: Bakács (1898-ig Birkhoffer) István (1876–) felsőkereskedelmi iskolai igazgató, Rajos Lujza. F: Csoma Mária középiskolai tanár. Fia: Bakács István (1949); leánya: Bakács Bernadette (1952).

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen történelem–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1931), a XVIII. sz. m. gazdaság- és társadalomtörténete tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1946), a történelemtudományok kandidátusa (1971).

Életút

A bécsi Magyar Történeti Intézet ösztöndíjasa (1931–1932), majd mint levéltári gyakornok belföldi ösztöndíjas (1933–1934). A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Levéltári Osztályának segédlevéltárosa (1934–1936), a Magyar Országos Levéltár levéltárosa (1936– 1953), főlevéltárosa és a Családi Levéltárak és Gyűjtemények Osztályának (1953–1959), a Magánlevéltárak és Gyűjtemények Osztályának vezetője (1959–1970), az ún. Forrástudományi Kabinet vezetője (1970–1973). A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE BTK magántanára (1946–1951).

Főbb művei

F. m.: A regéci uradalom gazdálkodása a XVIII. században. Trautsohn herceg regéci uradalmának terméseredményei a XVIII. század első felében. Egy. doktori értek. is. (Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez. I. Bp., 1930)
A sómonopólium Magyarországon III. Károly korában. (Századok, 1933)
Törekvések a magyar állami jövedelmek fokozására az 1716–17. évi török háborúk után. (Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve. III. Bp., 1933)
A magyar jobbágy a XVIII. században. (Századok, 1936)
Mezőgazdasági fejlődés. (Magyar művelődéstörténet. IV. Bp., 1941
hasonmás kiad.: Szekszárd, 1991)
Hont vármegye középkori egyházas helyei. (Regnum, 1943)
Az ugarföldek megművelésének kérdése és a magyar kormányhatóságok. (Levéltári Közlemények, 1946)
Mezőgazdaságunk és az agrár szakirodalom a XVIII. században. (Századok, 1947)
A dicalis összeírások. (A történeti statisztika forrásai. Bp., 1957)
A török hódoltság korának népessége. (Magyarország történeti demográfiája. Bp., 1963)
A magyar nagybirtokos családok hitelügyletei a XVII–XVIII. században. Kand. értek. (Bp., 1965)
Hont vármegye Mohács előtt. (Bp., 1971)
szerk.: A magyar gazdasági irodalom első századainak könyvészete. 1505–1830. 1–2. Összeáll. Dóczy Jenővel, Gerendás Ernővel, Wellman Imrével. (Bp., 1934–1938)
Családok, testületek és intézmények levéltárai. Összeáll. (Levéltári alapleltárak. 7. Bp., 1953)
A Festetics-család keszthelyi levéltára. Összeáll. (Levéltári alapleltárak. 1. Bp., 1955)
Az Esterházy-család hercegi ágának levéltára. (Levéltári alapleltárak. 2. Bp., 1956)
A Széchenyi-család levéltára. (Levéltári alapleltárak. 5. Bp., 1958)
A Zichy-család levéltára. Összeáll. (Levéltári alapleltárak. 22. Bp., 1963)
A Károlyi-család nemzetségi és fóti levéltára. Összeáll. (Levéltári alapleltárak. 33. Bp., 1965)
A Dessewffy-család levéltára. Összeáll. (Bp., 1967)
Iratok Pest megye történetéhez. 1002–1437. (Bp., 1982).

Irodalom

Irod.: Borsa Iván: B. I. (Levéltári Szemle, 1991)
Buzási János: B. I. (Levéltári Közlemények, 1993).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője