Bajai Jenő
Bajai Jenő

2021. október 21. Csütörtök

Bajai Jenő

mezőgazdasági mérnök, növénytermesztő

Névváltozatok

Koszna

Születési adatok

1914. október 2.

Baja

Halálozási adatok

1996. július 24.

Budapest


Család

Sz: Koszna Mihály gazdálkodó, Király Etelka. F: Hauch Ilona pénzügyi előadó.

Iskola

A békéscsabai Rudolf Reálgimnázium és Felsőfokú Mezőgazdasági Középiskolában éretts. (1937), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Osztályán mezőgazdasági mérnöki (1942) és doktori okl. szerzett (1943), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1957).

Életút

A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Osztály Növénytermesztési Intézet gyakornoka (1942–1943), tanársegéde (1943–1945), a Magyar Agrártudományi Egyetem Növénytermesztési Intézet egy. adjunktusa (1945–1949), a Somogy Megyei Állami Gazdaságok Központjának főagronómusa (1949–1950), a Földművelési Minisztérium Kísérleti Főosztályának főelőadója (1950–1951), az MTA martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet Növénytermesztési Osztályának tud. munkatársa (1951–1961), tud. főmunkatársa (1961–1991). Mezőgazdasági takarmánynövények, elsősorban a búza-, a kukorica-, a szemes- és a zöldtakarmány termesztési eljárásainak fejlesztésével, ezzel összefüggő talajművelési kérdésekkel fogl. A Hybar 301 hibrid szudánifű társelőállítója.

Főbb művei

F. m.: Adatok a magyar búzák fajtaelismeréséhez. Egy. doktori értek. (Bp., 1942)
Adatok a hazai termesztett cirokfajták vetőmagjának alaktani ismeretéhez. (Köztelek, 1944)
Különféle növények mikroklímája és azok befolyása a felszíni talajrétegek hő- és vízgazdálkodására. Kreybig Rudolffal. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1949)
A kettőstermesztésről. (Agrártudomány, 1951)
Az évelő pillangósok termesztése és a füvesszakasz agrotechnikája. Takáts Lajossal. (Bp., 1953)
A tavaszi műtrágyázás gyakorlata. (Bp., 1953)
A kettőstermesztés lehetőségeinek vizsgálata száraz viszonyok között. Kand. értek. (Bp., 1956)
A takarmánycirkok, különösen a szudáni cirokfű jelentősége a nyári zöldtakarmányozásban. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1960)
Búzatermesztési kísérletek. 1952–1959. Írta és szerk. Többekkel. (Bp., 1961)
Az édes szudáni cirokfű és a kukorica-csalamádé néhány termesztési tényezőjének vizsgálata. Osváth Jánossal, Szabó J. Lászlóval. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1961)
A takarmánycirok nemesítése és termesztése. Témadokumentáció. Barabás Zoltánnal. (Bp., 1962)
Búzatermesztési kísérletek. 1960–1970. Írta és szerk. (Bp., 1971)
Kukoricatermesztési kísérletek. 1968– 1974. Írta és szerk. (Bp., 1979)
Búzatermesztési kísérletek. 1970–1980. Koltay Árpáddal. (Bp., 1985).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013