Baja Mihály
Baja Mihály

2021. október 20. Szerda

Baja Mihály

református lelkész, költő

Születési adatok

1879. december 11.

Végvár, Temes vármegye

Halálozási adatok

1957. február 5.

Debrecen


Iskola

A Debreceni Ref. Teológián tanult, a bp.-i Ref. Teológiai Akadémián végzett, Baksay Sándor szentelte pappá (1908).

Életút

A Dunántúlon káplán, Losoncon hitoktató (1908 előtt), az USA-ban lelkész (Wallington, Mckeesport 1908–1914), hazatérése után a túrkevei gyülekezet lelkipásztora (1914–1921), majd Debrecenben lelkész (1921-től); közben többször járt az USA-ban, az általa alapított magyar ref. egyházaknál adományokat gyűjtött a debreceni kollégium számára.

Elismertség

A Petőfi Társaság tagja (1931-től).

Szerkesztés

Verseit a Bokréta (1902), ill. az Új Bokréta c. antológiák közölték (1907, 1908).

Főbb művei

F. m.: Ünnepi hangok. Költemények a reformáció világából. (Debrecen, 1917)
Babiloni vizek mellett. Versek. (Debrecen, 1918)
Óh szép ifjúságom. Versek. (Békéscsaba, 1926)
Szól a harang. Versek. (Bp., 1930)
Delelőn áll a napom. Versek. (Debrecen, 1932)
Debreceni öreg kollégium. Versek. (Debrecen, 1940).

Irodalom

Irod.: Zsigmond Ferenc: Óh, szép ifjúságom. (Protestáns Szemle, 1926)
Gáspár Jenő: Jubiláló írók. (Erdélyi Szemle, 1942)
Nagy Sándor: B. M. (Debreceni Képes Kalendárium, 1943)
Bényei József: A legidősebb bokrétás. (Debrecen, 1988).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013