Baja Mihály
Baja Mihály

2024. július 12. Péntek

Baja Mihály

református lelkész, költő

Születési adatok

1879. december 11.

Végvár, Temes vármegye

Halálozási adatok

1957. február 5.

Debrecen


Iskola

A Debreceni Ref. Teológián tanult, a bp.-i Ref. Teológiai Akadémián végzett, Baksay Sándor szentelte pappá (1908).

Életút

A Dunántúlon káplán, Losoncon hitoktató (1908 előtt), az USA-ban lelkész (Wallington, Mckeesport 1908–1914), hazatérése után a túrkevei gyülekezet lelkipásztora (1914–1921), majd Debrecenben lelkész (1921-től); közben többször járt az USA-ban, az általa alapított magyar ref. egyházaknál adományokat gyűjtött a debreceni kollégium számára.

Elismertség

A Petőfi Társaság tagja (1931-től).

Szerkesztés

Verseit a Bokréta (1902), ill. az Új Bokréta c. antológiák közölték (1907, 1908).

Főbb művei

F. m.: Ünnepi hangok. Költemények a reformáció világából. (Debrecen, 1917)
Babiloni vizek mellett. Versek. (Debrecen, 1918)
Óh szép ifjúságom. Versek. (Békéscsaba, 1926)
Szól a harang. Versek. (Bp., 1930)
Delelőn áll a napom. Versek. (Debrecen, 1932)
Debreceni öreg kollégium. Versek. (Debrecen, 1940).

Irodalom

Irod.: Zsigmond Ferenc: Óh, szép ifjúságom. (Protestáns Szemle, 1926)
Gáspár Jenő: Jubiláló írók. (Erdélyi Szemle, 1942)
Nagy Sándor: B. M. (Debreceni Képes Kalendárium, 1943)
Bényei József: A legidősebb bokrétás. (Debrecen, 1988).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője