Báder Ernő
Báder Ernő

2024. május 29. Szerda

Báder Ernő

mezőgazdasági mérnök, genetikus

Születési adatok

1947. szeptember 15.

Mosonmagyaróvár, Győr-Moson-Sopron vármegye

Halálozási adatok

2007. január 23.

Mosonmagyaróvár, Győr-Moson-Sopron megye

Temetési adatok

2007. január 29.

Mosonmagyaróvár

Mosoni Temető


Család

Dédszülei, apai: Báder Jakab (†1922. jan. 20. Magyaróvár) községi csősz; Bader János és Kaiser Katalin fia és Lieb Katalin (†1898. szept. 26. Magyaróvár); Lieb József és Wolf Katalin  leánya; ?, ?.

Moson és Magyaróvár településeket hivatalosan 1939-ben egyesítették.

Dédszülei, anyai: Molnár János (1866. máj. 6. Hol?–1908. okt. 25. Fertőendréd, Sopron vm.); Molnár János és Csapó Rozália fia és Szabó Anna (1878. dec. 10. Kapuvár, Sopron vm.); Szabó Vendel és Nagy Rozália leánya; Horváth Lajos (1861. jan. 11. Fertőendréd) csizmadiamester; Horváth Ferenc és Tóth Rozália fia és Németh Teréz (1860. szept. 15. Agyagosszergény, Sopron vm.).

Nagyszülei: Báder Jakab (1891. dec. 12. Magyaróvár–1976. aug. 11. Mosonmagyaróvár), Holzapfl Mária (1896. márc. 8. Moson, Moson vm.–1961. aug. 24. Mosonmagyaróvár); Molnár János (1899. nov. 7. Oroszvár, Moson vm.–1965. febr. 20. Mosonmagyaróvár) segédmunkás, Horváth Mária (1895. aug. 8. Fertőendréd–1973. dec. 16. Mosonmagyaróvár).

Báder Jakab második felesége: Baranyai Erzsébet.

 

Szülei: Báder Ernő (1922. jan. 2. Magyaróvár–1990. jan. Mosonmagyaróvár) a Mosonmagyaróvári Timföld- és Műkorundgyár géplakatosa, Molnár Margit (1925. aug. 14. Hol?–2015. nov. 28. Mosonmagyaróvár), a Mosonmagyaróvári Fémszerelvénygyár könyvelője.

Felesége: 1971. febr. 27.– Steiner Erzsébet.

Gyermekei: Báder Péter (1971–) és Báder Zsanett (1974–).

Iskola

Általános és középiskoláit Mosonmagyaróvárott végezte, a Kossuth Lajos Gimnáziumban éretts. (1966), a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem (ATEK) Mosonmagyaróvári Mezőgazdaság-tudományi Karán mezőgazdasági mérnöki okl. szerzett (1972) és doktorált (1980), PhD-fokozatot szerzett (1996), habilitált (1999).

Életút

A Csényei Egyetértés Mgtsz. gyakornoka (1972. aug. 1.–1973. okt. 31.), a Szombathelyi Állami Tangazdaság törzsállattenyésztője (1973. nov. 1.–1976. júl. 15.), a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola Kutatási és Szaktanácsadási Osztálya genetikusa (1976. júl. 16.–1978. szept. 30.), a Kaposvári Szarvasmarha-tenyésztő Közös Vállalat genetikusa (1978. okt. 1.–1979. dec. 31.).

Az ATEK, ill. a Nyugat-magyarországi Egyetem Mosonmagyaróvári Mezőgazdaság-tudományi Kar Állattenyésztés-tani Tanszéke tud. segédmunkatársa (1980–1982), tud. munkatársa (1982–1986), egy adjunktusa (1986–1996), egy. docense (1996. júl. 1.–2000. jún. 30.). A Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék egy. tanára (2000. júl. 1.–2007. jan. 23.) és a Tanszék vezetője (1997. júl. 1.–2007. jan. 23.).

A mosonmagyaróvári Agrocomp Számítástechnikai GMK tagja (1986–1988).

A magyarországi szarvasmarha-tenyésztéssel kapcsolatos genetikai kutatásokkal foglalkozott. Az eltérő tartástechnológiák hatását vizsgálta a termékenység (pl. termékenységi index, két ellés közötti idő, egymást követő termékenyítések között eltelt idő, ellési és borjúszaporulati arány stb.), az élettartam, az életteljesítmény és a technológiai tűrőképesség mutatóira különböző genotípusú tehénállományoknál. További kutatási területei: a genotípus–könyezet interakció vizsgálata; fejőházi adaptációs és fejésélettani vizsgálatok; számítógépes szimulációs eljárások a szarvasmarha-tenyésztésben és törzskönyvi adatok gépi feldolgozásai; különböző tejelő fajtakonstrukciók tenyésztési paramétereinek elemzése és különböző tejelő genotípusok tőgytulajdonságainak vizsgálata; húshasznosítású fajtakonstrukciók tenyésztési paramétereinek elemzése.

Elismerés

Újhelyi Imre-díj (1998), Wittmann Antal Kurátor Díj (1999).

Főbb művei

F. m.: önálló művei: Tehenek alkalmazkodása a fejőházi feltételekhez. Egy. doktori értek. (Mosonmagyaróvár, 1980)
Kötött és kötetlen tartástechnológiák összehasonlító vizsgálata a termékenységi mutatók és az élettartam és életteljesítmény alapján. PhD-értek. – A Comparative Study of Tie-Up and Loose-Housing Management Systems on the Basis of Fertility Indices, Lifetime and Lifetime Production. Phd Thesis. (Mosonmagyaróvár, 1996
megjelent, kivonatosan: Állattenyésztés és Takarmányozás, 1997. 6.)
Csülökápolás és a sántaság megelőzése szarvasmarha-állományokban. Györkös Istvánnal. (Bp., Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 2002).

F. m.: tanulmányai A Mosonmagyaróvári Mezőgazdaság-tudományi Kar Közleményeiben: Különböző előkészítési módok hatása a tőgyben lévő tejnyomásra Unilaktor fejőberendezés alkalmazása során. (1980. 1-10.)
A borjazási kor és egyes tejtermelési és tőgytulajdonságok összefüggése holstein-fríz teheneknél. Iváncsics Jánossal és Kovácsné Gaál Katalinnal. – Intramuscularis oxitocin adagolás mint adaptív tényező halszálkás fejőberendezés alkalmazása esetén. Iváncsics Jánossal. – Tenyésztési paraméterek állományszerkezetre érvényesülő hatásának vizsgálata számítógépes szimulációs elárással. Szombath Istvánnal. (1981. 1-11.)
Genotípus–környezet interakció-vizsgálata, különös tekintettel a szarvasmarha-állományok szaporodására. Iváncsics Jánossal és Kovácsné Gaál Katalinnal. (1982. 1-11.)
A két ellés közti idő és borjazáskori hónap hatásának modellvizsgálata a szarvasmarha-tenyésztésben számítógépes szimulációs eljárással. (1983. 1-10.)
Genotípus–környezet interakció-vizsgálat, különös tekintettel a termékenyítések alakulására. (1985. 1-11.)
Eltérő tartástechnológiák hatása különböző genotípusokba tartozó tehénállományok ellési és borjúszaporulati mutatóira valamint technológiai tűrőképességeire, különös tekintettel a kiesések alakulására. – Importált és hazai tenyésztésű holstein-fríz állományok tejtermelési és szaporodási tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata. Plantz Zsuzsannával. (1986. 1.)
Magyartarka x holstein-fríz F1-es és R1-es fajtakonstrukciók szaporodási tulajdonságainak vizsgálata. – Fejőházi adaptáció és mesterségesen adagolt oxitocin hatásának vizsgálata unilaktor és molette rotto 9-es fejőberendezések alkalmazásakor. – Magyartarka és magyartarka x holstein-fríz keresztezett állományok tejtermelési és szaporodási tulajdonságainak vizsgálata anya–leány páros módszerrel. Boda Józseffel. – Különböző fajtakonstrukciók – magyartarka x Ayrshire x holstein-fríz F1 – szaporodási és tejtermelési tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata. Németh Gyulával. (1986. 2.)
Genotípus–környezet interakció vizsgálata, különös tekintettel az életteljesítmények alakulására. – Üszőnevelő telepek számítógépes telepirányítási programrendszere. Frint Gáborral. – Tehenészeti telepek számítógépes telepirányítási programrendszere. Frint Gáborral. (1987. 1.)
Bika-utócsoportok szaporodási mutatóinak alakulása eltérő tartástechnológiák esetén. Kovács Józseffel. – Eltérő tartástechnológiák hatása a tehenek szaporodási paramétereire. Kovács Józseffel. (1987. 2.).

F. m.: tanulmányai az Acta Óváriensisben: Tőgybimbó méretek – tőgybimbó hossza – összehasonlító vizsgálata különböző keresztezési konstrukciókba tartozó teheneknél. Horváth Sándorral és Kiss Istvánnal. – Tőgybimbó méretek – tőgybimbó átmérő – összehasonlító vizsgálata különböző keresztezési konstrukciókba tartozó teheneknél. Horváth Sándorral és Kiss Istvánnal. – Tőgybimbó elhelyezkedésének összehasonlító vizsgálata különböző keresztezési konstrukciókba tartozó teheneknél. Horváth Sándorral és Kiss Istvánnal. – A tőgy méreteinek összehasonlító vizsgálata különböző keresztezési konstrukciókba tartozó teheneknél. Horváth Sándorral és Kiss Istvánnal. – A tőgy földtől mért távolságának vizsgálata különböző keresztezési konstrukciókba tartozó teheneknél. Horváth Sándorral és Kiss Istvánnal. (1988. 1.)
A tejtermelési teljesítményvizsgálatok és a szelekció fejlesztésének néhány szempontja. Gnám Károllyal, Iváncsics Jánossal, Kovácsné Gaál Katalinnal. (1989. 6.)

és az Acta Agronomica Óváriensisben: Kötött és kötetlen tartástechnológiák összehasonlító vizsgálata. 1. Az eltérő tartástechnológiák hatása a tehenek termékenységére. 2. Az eltérő tartástechnológiák hatása különböző genotípusú tehénállományok termékenységére. 3. A termékenységi tulajdonságok és a laktációszám közötti összefüggések vizsgálata eltérő tartási rendszereknél.  – Eltérő tartástechnológiák hatása a tehenek életteljesítményére. Kertész Tamással. – Egymást követő holstein-fríz keresztezett nemzedékek – anya–ükunoka – 305 napos laktációs tejtermelésének vizsgálata. 1–2. Boross Péterrel. (1997. 1-2.)
Küllemi tulajdonságok és a tejtermelési mutatók közötti összefüggések vizsgálata. Báder Péterrel. – A tartásrendszerek és genotípusok hatása az élettartamra és az életteljesítményre magyartarka x holstein-fríz keresztezett tehénállományok esetében. Kertész Tamással. – Magyartarka x holstein-fríz keresztezett tehénállományok kiesési, selejtezési mutatóinak összehasonlító vizsgálata eltérő tartástechnológiák alkalmazása esetén. Kertész Tamással. (1998. 1.)
Relationship of Somatic Cell Count to Milk Yield of Red Holstein-Fresian Cows in Different Lactations. Iváncsics Jánossal és Pongrácz Lászlóval. (1999. 2.)
Effect of the Housing System on the Culling Reasons of Dairy Herds. Báder Péterrel és Kertész Tamással. (2002. 2.).

F. m.: egyéb írásai: Beszámoló a Phylaxia által kifejlesztett Lactophyl és T-15W elnevezésű új tejpótló borjútápszerekkel nagyüzemben folytatott kísérletek eredményeiről. Farkas Zoltánnal. (Szaktanácsok, 1979. 3.)
Adatok a magyartarka x holstein-fríz F1-es nemzedék vizsgálatához a nagybajomi Lenin Mgtsz-ben. (Szaktanácsok, 1980. 1.)
Számítógépes szimulációs eljárás a szarvasmarha-állományszerkezet tervezésére. Attonáty, J. M.-mel és Baráth Csabánéval. (Állattenyésztés, 1980. 4.)
Előkészítési módok hatása a tőgyben lévő tejnyomásra különböző fejőberendezések alkalmazása esetén. (Szaktanácsok, 1981. 1.)
A fejőházi adaptáció problémái, megoldási lehetőségei. (Az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága Értesítője, 1982. 3.)
Tenyésztési paraméterek hatásának vizsgálata a szarvasmarha-tenyésztésben számítógépes szimulációs eljárással. (Szaktanácsok, 1982. 3-4.)
Intramuszkuláris oxitocinadagolás mint adaptív tényező halszálkás fejőberendezésben. Iváncsics Jánossal. (Állattenyésztés, 1982. 4.)
Több, jó minőségű tej. Szakszerű, higiénikus fejés. Iváncsics Jánossal. (Magyar Mezőgazdaság, 1983. 2.)
Szaporaság és tejtermelés. Iváncsics Jánossal. (Magyar Mezőgazdaság, 1984. 14.)
Influence of Digital Dermatitis on Milk Production in Dairy Cows. (Állattenyésztés és Takarmányozás, 1999. 5.)
Az üszők előkészítés előtti kondíciójának hatása az első laktáció tejtermelésére. Többekkel. – Az előkészítés előtti kondíció hatása a tehenek tejtermelésére. Többekkel. (Állattenyésztés és Takarmányozás, 2001. 5.)
Előkészítés előtti kondíciók alakulása üszőknél és teheneknél a laktációk előrehaladtával. Többekkel. – Holstein-fríz tenyészüszők marmagassági indexének alakulása a születéstől a tenyésztésbevételig. Többekkel. (Állattenyésztés és Takarmányozás, 2002. 5.)
A megfigyelési idő hosszának hatása húsmarhák temperamentumának értékelésében. Többekkel. (Állattenyésztés és Takarmányozás, 2004. 4.)
Fajta-átalakító keresztezés hatása a küllemi tulajdonságokra. Többekkel. – Termékenység alakulása tejelő tehénállományokban. Többekkel. – Tejhasznú borjak növekedés hatodik hónapos korig. Többekkel. – Extrém klímájú évek hatása tejelő tehenek vér–vizelet paramétereire, a kondíció függvényében. Többekkel. – A kondíció hatása a tejtermlésre és a termékenységre. Többekkel. (Állattenyésztés és Takarmányozás, 2006. 1.)
Halvaszületések előfordulása egy hazai nagyüzemi holstein-fríz állományban. Többekkel. (Magyar Állatorvosok Lapja, 2009. 3.).

F. m.: népszerű írásai a Holstein Magazinban: A tőgyegészségügyre irányuló szelekció lehetőségei. Báder Péterrel, Györkös Istvánnal, Porvai Máriával. (2001. 1.)
Holstein-fríz populáció családjainak összehasonlító vizsgálata tejtermelési és termékenységi mutatók alapján. Báder Péterrel, Györkös Istvánnal, Porvai Máriával. (2001. 2.)
A tejtermelő tehenek kondíciója. Györkös Istvánnal és Völgyi Csík Józseffel. (2001. 5.)
Az előkészítés előtti kondíció hatása a tehenek tejtermelésére. Többekkel. (2001. 6.)
A nagy termelésű tehenek gyakori lábvégbetegsége: a laminitisz. Györkös Istvánnal. (2002. 2.)
Eltérő tartástechnológiák hatása a tehenek termékenységére. Többekkel. (2002. 4.)
Holstein-fríz üszők születéstől egy éves korig tartó növekedésének, fejlődésének ellenőrzése marmagassági indexszel. Többekkel. (2002. 5.)
Holstein-fríz üszők marmagassági indexének változása születéstől tenyésztésbevételig. Többekkel. (2002. 6.)
A kondíció és a napi tejmennyiség közötti összefüggések a laktáció első szakaszában. Többekkel. (2003. 2.)
Eltérő tartástechnológiák hatása a tejelő tehénállományok élettartamára. Kertészné Győrffy Eszterrel és Kovács Anitával. (2003. 3.)
Egymást követő termékenyítések alakulása eltérő tartástechnológiák alkalmazásakor. Báder Péterrel, Kertészné Győrffy Eszterrel, Kovács Anitával. (2003. 4.)
Elletési és borjúszaporulati mutatók vizsgálata eltérő tartási rendszereknél. Báder Péterrel, Kertészné Győrffy Eszterrel, Kovács Anitával. (2003. 5.)
A világ és Európa hústermelése. Tóth Péterrel. – A kondíció hatása a tejtermelésre. Többekkel. (2004. 1.)
Hús- és tejtermékfogyasztás Kelet-Európában. Tóth Péterrel. – Tejtermelés a régi és a tagjelölt országokban. Tóth Péterrel. (2004. 2.)
Az első termékenyítés idejének alakulása magas holstein-fríz vérhányadú tejelő állományokban. Báder Péterrel, Gergácz Zoltánnal, Györkös Istvánnal. – Tejtermékek az EU-25-ben. Tóth Péterrel. (2004. 3.)
Élénkül a tejtermékek piaca. Tóth Péterrel. (2004. 6.)
Elléstől a harmadik termékenyítésig eltelt idők alakulása tejelő tehénállományokban. Többekkel. (2005. 4-5.)
Elléstől a negyedik termékenységig eltelt idők alakulása tejelő tehénállományokban. Többekkel. (2006. 1.)
A termeléstámogatás szétválasztása 2012-ben. Tóth Péterrel. (2006. 2.).

Irodalom

Irod.: források: Báldy Imre: Agárdi Mezőgazdasági Kombinát. Személyi számítógép Felsőcikolán. [Báder Ernő és Frint Gábor számítógépes programjáról.] (Magyar Mezőgazdaság, 1989. 22.)
Elhunyt [id.] Báder Ernő. [Köszönetnyilvánítás.] (Kisalföld, 1990. febr. 2.)
Egyetemi tanári kinevezések. Dr. Báder Ernő. (Kisalföld, 2000. jún. 22.).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X6KX-BP2 (Szabó Anna születési anyakönyve, 1878)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XKT2-KRZ ([ifj.] Báder Jakab születési anyakönyve, 1891)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JY5-XQ9J (Molnár János és Szabó Anna házassági anyakönyve, 1897)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NW9-HTZC ([id.] Báder Jakabné Lieb Katalin halotti anyakönyve, 1898)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V12-KL3F ([id.] Báder Jakab halotti anyakönyve, 1922)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NW9-J492 ([ifj.] Báder Jakabné Holczapfl Mária halotti anyakönyve, 1961)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NW9-28Q6 (Molnár János halotti anyakönyve, 1965)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NW9-2KG8 ([ifj.] Báder Jakab halotti anyakönyve, 1976)

Megjegyzések

A rokoni kapcsolatok a Báder család publikus családtörténeti oldalairól: www.myheritage.hu

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2024

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője