Baczoni Albert
Baczoni Albert

2024. július 21. Vasárnap

Baczoni Albert

pedagógus, muzeológus

Születési adatok

1842. augusztus 7.

Aldoboly

Halálozási adatok

1909. június 11.

Kassa


Iskola

Székelyudvarhelyen jogot és bölcseletet (1864–1866), a bp.-i tudományegyetemen és a József Politechnikumban természettudományokat tanult (1870–1873), Bp.-en középiskolai tanári okl. szerzett (1873).

Életút

A szászvárosi ref. főgimnázium h. tanára (1866–1870), a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Ásvány- és őslénytára segédmuzeológusa (1873), a bp.-i tudományegyetem Ásvány- és Kőzettani Intézet tanársegéde (1873–1874), a kassai állami főreáliskola r. tanára és a Kassai Múzeum alapító aligazgatója (1874–1909). Fizikát, földrajzot, természettudományokat tanított, a magyarországi szemléltető tanítás úttörője, az első, korszerű magyarországi természetrajzi szertár felállítója (Kassán). Jelentős szerepet játszott a kassai múzeum megalapításában.

Elismertség

A Magyar Természettudományi Társaság tagja.

Szerkesztés

Írásai, tudományos dolgozatai elsősorban a Kassai állami főreáliskola értesítőjében jelentek meg (1890–1909).

Főbb művei

F. m.: Jelentés a Kassai Múzeum 1907-dik évi állapotáról. (Abaúj-Kassai Közlöny, 1908).

Irodalom

Irod.: Mihóková Mária–Szendrei Géza: B. A. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője