Bacsó Albert
Bacsó Albert

2023. december 9. Szombat

Bacsó Albert

mezőgazdasági mérnök, agrokémikus, talajkutató

Születési adatok

1922. augusztus 4.

Berzéte, Gömör és Kishont vármegye

Halálozási adatok

2009. július 6.

Budapest


Iskola

A jászóvári premontrei kanonokrend rozsnyói Takács Menyhért Gimnáziumában éretts. (1942), a Magyaróvári Mezőgazdasági Főiskolán (1942–1944 és 1948), a budapesti Agrártudományi Egyetemen (ATE) tanult (1948–1949), az ATE-n mezőgazdasági mérnöki okl. szerzett (1949), a mezőgazdasági (talajtani) tudományok kandidátusa (1961).

Életút

A moszkvai Tyimirjazov Mezőgazdasági Akadémia aspiránsa (1949–1951), tanulmányait betegsége miatt megszakította (1951), az MTA–TMB-n Páter Károly aspiránsa (az MTA Agrokémiai Kutató Intézetében, 1953–1956). A gödöllői ATE Talajtani Tanszéke egy. adjunktusa (1956–1961), egy. docense (1961–1982) és mb. vezetője (1964–1965), nyugdíjazták (1982).

Talajkutatóként talajjavítási és talajművelési kísérletekkel, elsősorban Magyarország csernozjom és réti csernozjom talajainak kémiai összetételével, hazai talajok sóforgalmával, ill. sómérlegével foglalkozott.

Elismerés

Treitz Péter-emlékérem (1982).

Főbb művei

F. m.: jegyzetei: Talajtan. Páter Károly előadásai alapján írta Réka Ferenccel. (Bp., 1944)
Gyümölcstermesztés. Szabó Gábor előadásai alapján írta Scheithauer Gyulával. (Bp., 1944)
Talajtani gyakorlatok. Többekkel. Egy. jegyz. (Gödöllő, 1967 és utánnyomások: 1968–1972)
A talaj vízgazdálkodása. Egy. jegyz. (Gödöllő, 1972)
A mezőgazdasági víztelenítés talajtani alapjai. Egy. jegyz. (Gödöllő)
Talajjavítás. Antal Józseffel. Egy. jegyz. (Gödöllő, 1975
2. kiad. 1978).

F. m.: ford.: Szpivakovszkij, N. D.: A gyümölcsösök trágyázása. Ford. (Bp., Mezőgazdasági Könyvkiadó, 1963).

F. m: Csernozjom-talaj tulajdonságainak megváltozása néhány erdőtípus alatt. Leszták Józsefnével. (Agrokémia és Talajtan, 1960)
Adatok hazánk csernozjom és réti csernozjom talajairól, különös tekintettel a debreceni löszhátra. Kand. értek. (Bp., 1961)
Néhány összefüggés öntözött vöröshere szár- és gyökérrészeinek tömege, kémiai összetétele és a talaj tulajdonságai között. (Az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Karának Közleményei, 1961)
Adatok a Kemeneshát barna erdőtalajainak tanulmányozásához. Maul Ferenccel és Szabó Bélával. (Agrokémia és Talajtan, 1962)
A műtrágya hatásának vizsgálata a Kemenesháton. Maul Ferenccel és Orosz Istvánnal. (Talajtermékenység, 1968)
Öntözött réti csernozjom talajok sómérlegei. Fekete Józseffel. (Kísérletügyi Közlemények. Növénytermesztés, 1968)
Talajjavítási és talajművelési kísérletek eredményei a Kemenesháton. (Az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Karának Közleményei, 1969)
Réti csernozjom talajok sóforgalma és termékenységének alakulása a tiszalöki öntözőrendszer területén. Fekete Józseffel. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1970)
Öntözött mészlepedékes csernozjom és réti csernozjom talajok ásványtani és kémiai összetétele a Hajdúságon. Fekete Józseffel. (Agrokémia és Talajtan, 1974)
A trágyázás hatása a tápanyag-kilúgozás mértékére, a talajvíz kémiai összetételére
drénezett szőlőben. Tusz Zsigmonddal. (Agrokémia és Talajtan, 1976).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2022

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője