Bácskai Gyula
Bácskai Gyula

2022. január 18. Kedd

Bácskai Gyula

kémikus

Születési adatok

1920. szeptember 12.

Szeged

Halálozási adatok

1973. november 8.

Veszprém

Temetési adatok

1973. december 4.

Veszprém

Vámosi úti Temető


Család

Sz: Kádár Ilona. Apja az óbudai Goldberger-gyár szövősegéde volt. Testvére: Perjési Gyuláné, a diósgyőri kohászati művek kohómérnöke. F: 1944–1973: Kákonyi Éva. Fia: Bácskai Gyula (1945–) és Bácskai Sándor (1952–); leánya: Bácskai Mária (1947–) és Bácskai Rita (1959–). Felesége szülei: Kákonyi Sándor gyógypedagógus, siketnéma-intézeti r. tanár, Oberting Mária (1896–1983) tanítónő. Felesége leánytestvére: dr. Bertényi Tiborné Kákonyi Mária.

Iskola

Elemi és középiskoláit Szegeden végezte (1938-ban éretts.), a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetemen végbizonyítványt (1944), a Szegedi Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1946), a kémiai tudományok kandidátusa (1960).

Életút

A szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem, ill. a Szegedi Tudományegyetem Általános és Fizikai Kémiai Intézete gyakornoka, tanársegéde (1943–1945), Fizikai Kémiai Intézete egy. adjunktusa (1945–1948), kezdeményezésére, az intézetet, Veszprémben, önálló Korróziókutató Laboratóriummá szervezték át (1948–1950), a Nehézvegyipari Kutató Intézet (NEVIKI) Korróziós Osztályának vezetője (1950–1971).

A Veszprémi Vegyipari Egyetem (VVE) mb. előadója. C. egy. tanár.

Fizikai kémiával, elsősorban az alumínium kémiai úton kialakított védőrétegeinek vizsgálatával foglalkozott. Ipari Figyelőszolgálatot szervezett a korrózióvédő feladatok összehangolására (Kovács Klárával, 1951). Új eljárásokat dolgozott ki az alumínium, majd a vas korróziójának ún. koloriszkópikus kimutatására. Tevékenysége új irányt jelentett a magyarországi korróziókutatásban.

Elismertség

A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Korróziós Szakosztályának elnökségi tagja.

Elismerés

Szocialista Munkáért Érdemérem (1959).

Szerkesztés

A Természettudományi Közlöny szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: Az antipirin- és nehézfémsó-fémkomplexek fényelnyelésének mechanizmusa. Egy. doktori értek. (Szeged, 1946)
Újabb eljárás az alumínium korróziójának koloriszkópikus kimutatására. Kovács Klárával. (Magyar Kémikusok Lapja, 1949)
Examination of Layer Inhibiting the Corrosion of Aluminium on the Base of the Differential Effect. (Acta Chimica et Physica Szegediensis, 1950)
A korrózióvédelem újabb módszerei. Kovács Klárával. (Magyar Technika, 1951)
Korrózióvédő festékek védőhatásának tanulmányozása elektrokémiai mérőmódszerrel. Kovács Klárával. (Magyar Kémikusok Lapja, 1951)
Korróziós figyelőszolgálat. Kovács Klárával. (Bp., 1952)
Katódikus fémvédelem. Egy. jegyz. (Bp., 1952)
A fémek korróziója. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1953)
A korrózió jelentősége, megjelenése és az ellene való védekezés. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1953)
A foszfátozás alkalmazási területei. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1953)
Ólom kábelburkolatok korróziója. (Magyar Technika, 1953)
Fémek atmoszférikus korróziója. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1954)
Inhibitorok alkalmazása fémek szállítás és tárolás alatti korrózió elleni védelmére. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1954)
A rozsdásodás mechanizmusáról. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1954)
Mezőgazdasági gépek korróziója és korrózió elleni védelme. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1955)
Vasúti járművek anyagának korrózió elleni védelme. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1955)
A talaj által okozott korrózió. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1955)
Különböző fémekből készült kábelburkolatok és huzalok korróziója és korrózió elleni védelme. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1955)
Pakura tüzelésnél mutatkozó korróziós jelenségek. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1956)
A korróziós inhibitorok védőhatásának problémája és alkalmazhatóságuk hazai tapasztalatai. Solti Mihállyal. (Magyar Kémikusok Lapja, 1956)
A katódos korrózióvédelem és alkalmazási lehetőségei. Selyem Jánossal. (Vegyipari Termelés, 1956)
Korróziós kérdések a pakuratüzeléssel kapcsolatban. (Magyar Energiagazdaság, 1956)
A korrózió elleni védekezés újabb módszerei. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1956 és utánnyomások: 1957–1967)
Tapasztalatok a nagylengyeli vanádium tartalmú fűtőolajok által okozott korrózióról. Maleczky Emillel. (A NEVIKI Közleményei, 1958)
Vason keletkező kémiai védőrétegek korróziógátló hatásának tanulmányozása. Kand. értek. (Bp., 1959)
Hazai gyártmányú, krómtartalmú acélok kémiai passziválásának lehetőségei. Kemény Györggyel. (A NEVIKI Közleményei, 1961)
A korrózió elméleti alapja. Horváth Józseffel. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1964
2. kiad. 1967)
Inhibitorok és kémiai úton kialakított védőrétegek felhasználása a korrózió elleni védelem céljaira. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1965)
Kémiai felületkezelés. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1965)
Korrózió elleni védelem tárolás és szállítás közben. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1965)
Fémek korróziója és korrózió elleni védelme. (A Veszprémi Vegyipari Egyetem Kémiai Technológiai Tanszéke kiadványa. Veszprém, 1965)
Korróziós alapfogalmak. Írta. Többekkel. Szerk. Kovács Klára. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1965)
Fémek atmoszférikus korróziója. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1966)
Talaj okozta korrózió. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1967)
A vegyipari atmoszféra szennyeződése és hatása a szerkezeti anyagok korróziójára. – Radioaktív izotópok felhasználása a korróziós vizsgálatokban. Sárvári Lászlóval. (Magyar Kémikusok Lapja, 1967)
A kénsavgyártás korróziós problémái. Demény Antallal. (A NEVIKI kiadványa. Veszprém, 1968)
A biológiai korrózió és az ellene való védekezés. (Búvár, 1968)
Inhibitorok és alkalmazásuk. Szerk. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1969)
Kémiai felületkezelés és inhibitorok. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1969 és utánnyomás: 1974)
Felületvédelem különböző összetételű pasztakészítményekből előállított ón–ólom ötvözetbevonatokkal. Katona Emillel. – Korróziós inhibitorok a KGST-államokban. – A Magyar Kémikusok Egyesületének korróziós szakosztálya. Rónay Dezsővel. – A NEVIKI korróziós osztálya húsz éve az ipar szolgálatában. (Korróziós Figyelő, 1971)
Korróziótermékek analízise és az analízisből következtetések. Gerey Évával. (Korróziós Figyelő, 1972)
Műanyag szigetelőbevonatok radioaktív izotópos vizsgálata. Badacsonyi Tivadarral és Maleczky Emillel. (Korróziós Figyelő, 1973).

Irodalom

Irod.: B. Gy. (Korróziós Figyelő, 1973)
B. Gy. (Természet Világa, 1974)
A Veszprémi Vegyipari Egyetem jubileumi évkönyve. 1949–1974. Szerk. Schultheisz Zoltán. (Veszprém–Bp., 1974)
Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 1998).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője