Babura László
Babura László

2023. december 6. Szerda

Babura László

teológus, római katolikus pap

Születési adatok

1874. július 19.

Taksony, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1930. április 17.

Esztergom


Iskola

Középiskolai tanulmányait Késmárkon és Esztergomban végezte, a bécsi egyetemen teológiai doktori okl. szerzett (1899); ún. pazmanitaként áldozópappá szentelték (1897).

Életút

Tardoskedden káplán (1897–1899), az esztergomi főszékesegyház ún. prebendátusa (1899–1903), az Esztergomi Hittudományi Főiskolán a biblikus stúdiumok kisegítő (1903–1906), r. tanára (1906–1911); közben a szeminárium prefektusa (1904–1911). A bp.-i Központi Szeminárium spirituálisa (1911–1928) és az intézet ideiglenes rektorhelyettese (1916), az esztergomi főkáptalanban mesterkanonok (1928–1930). A Központi Oltáregyletek igazgatója (1920–1930). Pápai kamarás (1913-tól). Teológusként az egyházatyák, elsősorban Aquinói Szent Tamás, Szent Ambrus, Szent Jeromos, Nagy Szent Gergely és Nagy Szent Atanáz életrajzával fogl. Nagyszámban maradtak fenn prédikációi, egyházi beszédei, ill. Biblia-magyarázatai.

Elismerés

A Szent István Akadémia tagja (r.: 1923). Az Aquinói Szent Tamás Társaság tagja.

Szerkesztés

Az Esztergom c. hetilap, majd az Isten Igéje c. kiadvány szerkesztője (1902–1905 és 1915-től). Tudományos dolgozatai és hitéleti írásai a fentieken kívül még elsősorban a Hittudományi Folyóiratban (1894–1911), az Alkotmányban (1901-től), a Magyar Sionban (1901–1904), az Egyházi Közlönyben (1908–1914), a Religióban (1911–1913), a Katholikus Szemlében (1912-től) és a Magyar Kultúrában jelentek meg (1914-től).

Főbb művei

F. m.: Az örökkévalóság az időben. (Esztergom, 1899)
A püspöki rezervaczio. (Esztergom, 1901)
Egyházi beszéd Szent István Magyarország első apostoli királyának ünnepén. (Bp., 1902)
Babylon és a Biblia. (Esztergom, 1903)
Az alkoholizmus és a papság. (Temesvár, 1903)
Tanulmányok a böjtről. (Esztergom, 1903)
Emléksorok Boltizár püspök gyémántmiséjére. (Esztergom, 1904)
Az esztergomi érseki tanítóképző Mária Társulatának évkönyve. 1904–1906. Szerk. (Esztergom, 1906)
A hittudori jogok és kiváltságok (Bp., 1906)
Sötét lapok fényes lapok. Képek a francia forradalomból. (Esztergom, 1907)
Egyházi beszéd Szent Adalbert püspök és vértanú ünnepére… (Esztergom, 1907)
Introductio historici-critica in SS Novi Testamenti libros. (Strigonium, 1910)
A Logos-tan és Szent János evangéliuma. (Bp., 1912)
Egyházi beszéd, melyet Szent István napján mondott. (Bp., 1922)
(Bp., 1923)
Szent Ágoston élete. (Bp., 1923)
Szent Ambrus élete. (Bp., 1925)
(Bp., 1926)
Szent Jeromos élete (Bp., 1927)
Nagy Szent Gergely élete. (Bp., 1927)
Nagy Szent Atanáz élete. (Bp., 1927)
Szent József. Elmélkedések az ő litániája alapján. (Esztergom, 1930)
ford.: Quadrupani, C. G.: Útmutatás jámbor lelkek számára. (Esztergom, 1922).

Irodalom

Irod.: B. L. (Magyarság, 1930. ápr. 20.)
Beke Margit: Esztergomi kanonokok. 1900–1985. (Unterhaching, 1989).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője