Babos Zoltán
Babos Zoltán

2022. május 19. Csütörtök

Babos Zoltán

hidrológus

Születési adatok

1904. május 13.

Budapest

Halálozási adatok

1977. január 30.

Budapest


Iskola

A József Műegyetemen általános mérnöki okl. szerzett (1929).

Életút

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) Vízrajzi Intézetének mérnöke (1932–1937), a Pécsi Kultúrmérnöki Hivatal hidrológusa (1937– 1939), az általa létesített Munkácsi Kultúrmérnöki Hivatal vezetője (1939–1944). A II. vh. után a Vízügyi Szolgálat hidrológusa (1945–1950), az Állami Műszaki Tervező Intézet, ill. a Mélyépítési Tervező Intézet kutatómérnöke (1950–1970). Hidrológiai alapkutatásokkal, kisvízfolyások és nagyobb folyók vízrendezési terveivel fogl. Tervei alapján szabályozták a Latorca folyót. 1945 után az újjászervezett vízügyi szolgálat hároméves tervének egyik kidolgozója. Irányításával több mint 150 vízrendezési terv, egész vízvidékek rendezéseinek tervtanulmányai készültek. Vízépítés-történeti kutatásai is jelentősek.

Főbb művei

F. m.: Az ármentesítések, belvízrendezések és lecsapolások fejlődése Magyarországon. Mayer Lászlóval. (Vízügyi Közlöny, 1939)
Magyarország öntözővízkészlete. (Bp., 1947)
Magyarország öntözései az 1947. évben. (Bp., 1948)
Árvédelmünk fejlesztésének időszerűségéről. (Vízügyi Közlöny, 1953)
A mederburkolatokról. (Vízügyi Közlöny, 1955)
Talajbeton alkalmazása a vízi építkezésekben. (Vízügyi Közlöny, 1956)
A mértékadó belvízi hozamok Szeged környékén. (Vízügyi Közlöny, 1957)
A szekszárdi Séd nagyvizei. (Vízügyi Közlöny, 1958)
Vízrendezések tervezésénél mértékadó csapadékok. 1–2. (Bp., 1959–1966)
A Felső- Szinva vízgyűjtőjének vízrajza. (Hidrológiai Közlöny, 1960)
Kisvízfolyások mértékadó nagyvízhozamainak számítása. (Bp., 1962)
A Pécsi-víz felső részvízgyűjtőjének vízrajza. (Hidrológiai Közlöny, 1965)
Magyarország legnagyobb egynapi csapadékai. (Hidrológiai Közlöny, 1973)
Hótakaróink jellemző adatai. (Bp., 1975).

Irodalom

Irod.: Mantuano József: B. Z. (Vízügyi Közlöny, 1977).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője