Babik József
Babik József

2021. szeptember 28. Kedd

Babik József

irodalomtörténész, egyházi író

Születési adatok

1862. március 8.

Mezőtúr, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1928. január 28.

Tarnaszentmiklós


Család

Apja bodnármester volt.

Iskola

Középiskoláit a mezőtúri ref. kollégiumban és a szatmári jezsuita konviktusban végezte, majd a bp.-i papnevelő intézetben teológiát tanult (1880–1884), pappá szentelték (1884).

Életút

Solymoson (1884–1885), Apátfalván (1885–1886), Miskolcon segédlelkész (1886–1889), az egri tanítóképző intézetben a történelem, a magyar nyelv és irodalom r. tanára (1889–1899), az intézet ig.-ja (1899–1901), Tiszabábolnán (1901–1920), Tarnaszentmiklóson plébános (1920–1928). Irodalomtörténeti tanulmányokat, verseket, nyelvészeti cikkeket írt, nagyszámú prédikációja jelent meg nyomtatásban.

Szerkesztés

Az Irodalmi Közlemények szerkesztője (1894–1896), a Vallásos Könyvtár sorozatszerkesztője (1899-től). Hitéleti, irodalomtörténeti írásai elsősorban az Összetartásban (1883–1888), a Magyar Államban (1890–1901), a Hittudományi Folyóiratban (1890–1908), a Hitszónoklati Folyóiratban (1891–1905) és az Alkotmányban jelentek meg (1900–1906).

Főbb művei

F. m.: Katholikus vallásos költészetünk a jelen században. Névtelenül. (Bp., 1883)
Százszorszépek az egyházi költészet mezejéről. (Miskolc, 1888)
Nefelejts-szál. A lurdi szűz tiszteletére. (Miskolc, 1888
2. bőv. kiad. Eger, 1891)
Vallás és színpad. (Bp., 1888)
A szenvedő Jézus győzelemjelvényei. (Miskolc, 1889)
Názáreti gyöngyvirág. (Miskolc, 1889)
Ünnepi egyházi beszédek. (Eger, 1890)
Szent Anna asszony dicsérete. (Szeged, 1890)
Rózsabimbók. A szent olvasó királynéja tiszteletére. (Eger, 1890
2. bőv. kiad. 1891)
A magyar katholikus egyházi ének története rövid előadásban. (Eger, 1890)
Keresztény anyák arany ábécéje Szent Anna életéből kiolvasva. (Eger, 1891)
Papi adomák, ötletek és jellemvonások gyűjteménye. 1–3. (Eger, 1891– 1892)
Szent László király élete és tettei… (Eger, 1892)
Az élet nagy keresztútja. Nagyböjti beszédsorozat. (Eger, 1893)
Barátságos beszélgetések egyről-másról. (Eger, 1893)
Magyarok hazája költők dalaiban. (Eger, 1894)
Szerény nézetek egyházi szónoklatunk jelen állásáról. (Eger, 1896)
Szűz Mária rózsakoszorúja. Énekek és imák. (Eger, 1896)
Tanulók zsebkönyve. Segédeszköz a magyar nyelvi tanszak, történelem és alkotmánytan köréből. (Eger, 1897)
Képek a 900 éves magyar katholicizmus történetéből. (Eger, 1900)
Magyarok tündöklő csillaga. 900–1900. (Eger, 1900).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013