Babik József
Babik József

2024. július 19. Péntek

Babik József

irodalomtörténész, egyházi író

Születési adatok

1862. március 8.

Mezőtúr, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1928. január 28.

Tarnaszentmiklós


Család

Apja bodnármester volt.

Iskola

Középiskoláit a mezőtúri ref. kollégiumban és a szatmári jezsuita konviktusban végezte, majd a bp.-i papnevelő intézetben teológiát tanult (1880–1884), pappá szentelték (1884).

Életút

Solymoson (1884–1885), Apátfalván (1885–1886), Miskolcon segédlelkész (1886–1889), az egri tanítóképző intézetben a történelem, a magyar nyelv és irodalom r. tanára (1889–1899), az intézet ig.-ja (1899–1901), Tiszabábolnán (1901–1920), Tarnaszentmiklóson plébános (1920–1928). Irodalomtörténeti tanulmányokat, verseket, nyelvészeti cikkeket írt, nagyszámú prédikációja jelent meg nyomtatásban.

Szerkesztés

Az Irodalmi Közlemények szerkesztője (1894–1896), a Vallásos Könyvtár sorozatszerkesztője (1899-től). Hitéleti, irodalomtörténeti írásai elsősorban az Összetartásban (1883–1888), a Magyar Államban (1890–1901), a Hittudományi Folyóiratban (1890–1908), a Hitszónoklati Folyóiratban (1891–1905) és az Alkotmányban jelentek meg (1900–1906).

Főbb művei

F. m.: Katholikus vallásos költészetünk a jelen században. Névtelenül. (Bp., 1883)
Százszorszépek az egyházi költészet mezejéről. (Miskolc, 1888)
Nefelejts-szál. A lurdi szűz tiszteletére. (Miskolc, 1888
2. bőv. kiad. Eger, 1891)
Vallás és színpad. (Bp., 1888)
A szenvedő Jézus győzelemjelvényei. (Miskolc, 1889)
Názáreti gyöngyvirág. (Miskolc, 1889)
Ünnepi egyházi beszédek. (Eger, 1890)
Szent Anna asszony dicsérete. (Szeged, 1890)
Rózsabimbók. A szent olvasó királynéja tiszteletére. (Eger, 1890
2. bőv. kiad. 1891)
A magyar katholikus egyházi ének története rövid előadásban. (Eger, 1890)
Keresztény anyák arany ábécéje Szent Anna életéből kiolvasva. (Eger, 1891)
Papi adomák, ötletek és jellemvonások gyűjteménye. 1–3. (Eger, 1891– 1892)
Szent László király élete és tettei… (Eger, 1892)
Az élet nagy keresztútja. Nagyböjti beszédsorozat. (Eger, 1893)
Barátságos beszélgetések egyről-másról. (Eger, 1893)
Magyarok hazája költők dalaiban. (Eger, 1894)
Szerény nézetek egyházi szónoklatunk jelen állásáról. (Eger, 1896)
Szűz Mária rózsakoszorúja. Énekek és imák. (Eger, 1896)
Tanulók zsebkönyve. Segédeszköz a magyar nyelvi tanszak, történelem és alkotmánytan köréből. (Eger, 1897)
Képek a 900 éves magyar katholicizmus történetéből. (Eger, 1900)
Magyarok tündöklő csillaga. 900–1900. (Eger, 1900).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője