Babics Kálmán
Babics Kálmán

2024. július 25. Csütörtök

Babics Kálmán, czoborczi

pedagógus, nyelvész, filozófus

Névváltozatok

Babits Kálmán 

Születési adatok

1840. január 23.

Szemere, Győr vármegye

Halálozási adatok

1886. október 22.

Budapest

Temetési adatok

1886. október 24.

Budapest

Németvölgyi út


Család

Apai ágon családja a horvátországi Varasd vármegyei Coborc településről származott. Az ükapa, [legid.] Babics János utódai révén négyfelé szakadt a család, amelyik mindkét (Babits, Babics) névváltozatot használta.

Dédszülei, apai: czoborczi [id.] Babics János, Hunkár Erzsébet (1733. nov. 8. Szombathely–1802. okt. 22. Szemere), Hunkár Antal (1688–1734) és Tavasz Zsuzsanna (1692–1758) leánya; Miskei/Miskey József (1734. júl. 28. Székesfehérvár), Antal Katalin.

[id.] Babics János testvére, Babics György (és Mersics/Mersits Mária) leszármazotta, dédunokája: Babics József (1848. nov. 18. Eger, Heves vm.–1925. jan. 3. Bp. Temetés: 1925. jan. 6. Eger, Kisasszony Temető) könyvgyűjtő, numizmatikus.

Babics György másik testvére, Babics Ferenc (és ismeretlen felesége) gyermeke Babics/Babits Márton asztalosmester, Babits Mihály, a költő ükapja. A negyedik testvér, Babics József Regölyön volt plébános.

Dédszülei, anyai: Kovács János, Magyar Erzsébet; Borovszky János, Hunkár Rozália.

 

Nagyszülei, apai: Babics Antal (1757. febr. 21. Szombathely, Vas vm.–1819. jún. 19. Ugod, Veszprém vm.), Miskey Anna (1767. szept. 26. Vajta, Fejér vm.).

Babics Antal második felesége: Gyapay Teréz (1783. dec. 24. Nagytevel, Veszprém vm.–1857. márc. 29. Szemere).

Nagyszülei, anyai: Kovács/Kováts József (1755. máj. 20. Győr–1827), Borovszky Erzsébet (1777. jan. 20. Apostag, Pest vm.–1823. nov. 30. Tét).

 

Szülei: Babics Farkas (1800. jan. 3. Szemere, Győr vm.–1854. jan. 20. Szemere), Kovács Anna (= Kováts Anna, 1812. máj. 27. Tét, Győr vm.–1887. ápr. 18. Győrszemere. Temetés: 1887. ápr. 20. Szemere).

Babics Farkas féltestvére: Babics Terézia (1814. máj. 19. Szemere–1888. szept. 30. Győr).

Babics Terézia férje: kisfaludi Kisfaludy Vince (1819. jún. 1. Győr–1899. aug. 30. Győrszemere) az 1848/49-es forradalom és szabadságharc honvéd főhadnagya, a kiskunmajsai és a szarvasi tábori kórház parancsnoka; Kisfaludy Mihály és Noszlopy Franciska fia, Kisfaludy Mór honvéd alezredes és Kisfaludy Gyula honvéd főhadnagy testvére.

 

Testvérei: Babits Antal (1832. ápr. 15. Szemere–1906. ápr. 2. Szemere. Temetés: 1906. ápr. 4. Szemere, Köztemető) Szemere település jegyzője és postamestere, Perepatics Jánosné Babits Cecília (1841. dec. 21. Szemere–1918. márc. 2. Győrszemere), Babits Janka (= Babits Johanna, 1846. máj. 3. Szemere–1887. máj. 11. Szemere. Temetés: 1887. máj. 13. Szemere, Köztemető), dr. Pollermann Pálné Babits Anna (1850. ápr. 29. Szemere–1917. jan. 21. Sárvár, Vas vm.).

 

Felesége: nemesmiliticsi Allaga Blanka (1840. ápr. 19. Baja–1915. máj. 1. Rákospalota, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. Temetés: 1915. máj. 4. Rákospalota, Köztemető); Allaga Imre (†1893. aug. 10. Baja. Temetés: 1893. aug. 11. Baja, Szent Rókus-sírkert) jogász, ügyvéd, a szabadságharc bajai kormánybiztosa, az 1849-es trónfosztó országgyűlésen Baja város képviselője és Fazekas Emma (†1908. jan. 5. Baja. Temetés: 1908. jan. 6. Baja, Szent Rókus-sírkert) leánya.

Allaga Blanka testvére: Allaga Géza (1841. márc. 25. Óbecse, Bács-Bodrog vm.–1913. aug. 19. Baja, Bács-Bodrog vm. Temetés: 1913. aug. 20. Baja, Szent Rókus-sírkert) zeneszerző, cimbalom- és gordonkaművész.

Allaga Géza felesége: ponori Thewrewk Róza (= Török Róza, 1891. márc. 12. Bp. Temetés: 1891. márc. 14. Németvölgyi út), ponori Thewrewk Pál, Hunyad vm. levéltárosa leánya. Gyermekük: Allaga Vilma (†1942. dec. 7. Bp. Temetés: 1942. dec. 10. Kerepesi út) írónő, fejéregyházi Csapodi István (1856–1912) orvos, szemészprofesszor felesége.

 

Gyermeke, leánya: Törk Adolfné Babits Margit (1872. aug. 25. Győrszemere–1945. márc. 23. Bp.) költő.

Babits Margit férje: Törk Adolf (1864. febr. 20. Bácsborsod, Bács-Bodrog vm.–1927. jan. 24. Szentjános, Győr, Moson és Sopron vm.) gazdatiszt; Törk János (1825. dec. 17. Bodenstadt, Csehország–1904. okt. 11. Hol?) és Karcsay Amália (1838. máj. 11. Ács, Komárom vm.–1876. nov. 19. Baja) fia.

Iskola

Középiskolai tanulmányait a Szent Benedek-rend győri főgimnáziumában (= győri bencés gimnázium) végezte (1851–1859), a pesti tudományegyetemen magyar–latin szakos középiskolai tanári (1863) és klasszika-filológiából bölcsésztudori okl. szerzett (1876).

Életút

A ciszterci rend bajai gimnáziumának mb. majd r. tanára (1863–1866), az ungvári kir. főgimnázium (1866–1867), az eperjesi katolikus főgimnázium  r. tanára (1867–1869). A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) megbízásából Poroszországban az ottani népnevelő és tanítóképző-intézeteket tanulmányozta (1869–1870). Visszatérése után a kaposvári állami főgimnázium (1870–1872), a pozsonyi katolikus főgimnázium r. tanára (1872–1873); a budai kir. főreáltanoda (= budapesti II. kerületi állami reáltanoda [Toldy Ferenc Gimnázium]) r. tanára (1873–1880), a budapesti II. kerületi kir. egyetemi katolikus főgimnázium r. tanára (1880. júl. 1.–1886. okt. 22.).

A kiegyezést követő évek egyik jelentős pedagógusaként több tantervet is kidolgozott a hazai középiskolai magyar nyelv és irodalomoktatás átalakítására, egyúttal új „érettségi vizsgálatot” is sürgetett. Számos tankönyvet (köztük az első középiskolai lélektani tankönyvet) is írt és szerkesztett. Nyelvészként a versritmus nyelvi alapjaival, ill. szófejtéssel (etimológia) és stilisztikával, a magyarországi nyelvújítás történetével foglalkozott, Kazinczy Ferencről szóló életrajza kéziratban maradt.

Főbb művei

F. m.: önálló művei, tankönyvei: A néptanodai nevelés-oktatás vázlatokban. Tanítók, nevelők, nevelésbarátok, papok és tanítójelöltek számára. (Baja, 1870)
Széptan vagy aesthetika a művelt közönség számára. (Pozsony, 1873
2. kiad. 1875
3. kiad. 1877)
Logika vagy gondolkodástan középiskolák használatára az új tanterv alapján. (Bp., 1876
2. kiad. 1882)
Tapasztalati lélektan középiskolák számára. (Bp., 1882).

F. m.: kisebb dolgozatai: Pár szó a mythosok alakulásáról. (Az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye, 1871/72. 10.)
A logikai alany és állítmány kérdése. (Az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye, 1873/74. 9.)
Mysterium töredék. (Magyar Nyelvőr, 1874. 6.)
A magyar szóhangsúly kérdéséhez. (Az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye, 1874/75. 16.)
Mit beszélnek az állatok? (Magyar Nyelvőr, 1878. 3.)
Az orthologia ügye Névy László stilisztikájában. 1–3. (Magyar Nyelvőr, 1878. 5–7.)
Magyar igetani értelmezések. 1–2. (Az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye, 1878/79. 5.–1878/79. 12.)
A műszók kérdéséhez. (Az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye, 1878/79. 13.)
Helynevek. Szemere Győr megyében. (Magyar Nyelvőr, 1879. 5.)
Műszó-kritika. (Magyar Nyelvőr, 1879. 7.)
A középiskolai magyar nyelv- és irodalmi tanítás újabb terve. 1-2. Felolvastatott az I. szakosztály 1880. évi febr. 3-án tartott ülésén. (Az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye, 1879/80. 14.–1879/80. 15.)
A „neszel” és atyafisága. – Résű. (Magyar Nyelvőr, 1880. 2.)
A „felület” és társai még egyszer. (Magyar Nyelvőr, 1880. 3.)
Az érettségi vizsgálat új szabályzata. (Az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye, 1880/81. 17.)
Mikor nem határozott a személyragos szenvedő tárgy? (Magyar Nyelvőr, 1881. 1.)
A „helyben hagy”-hoz. (Magyar Nyelvőr, 1880. 10.)
Antikritika-féle. Pro republica et pro domo sua. (Magyar Nyelvőr, 1881. 4.)
A szójelentés általánossága. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1881. 6.)
Az érzékies elem a poézisban. 1–2. Felolvastatott az I. szakosztály 1881. máj. 3-iki ülésén. (Az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye, 1881/82. 8.–1881/82. 9.)
Az iskolai osztályfőnök s az ún. ellenőrző conferentia. (Az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye, 1881/82. 13.)
A philosophia a miniszteri tantervben. (Az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye, 1881/82. 19.)
Kisded szótár – a nyelvészeti galantériák 2-ik kiadása. (Magyar Nyelvőr, 1882. 6.)
Babonák. „Kűhö legyen mírve.” (Magyar Nyelvőr, 1882. 7.)
Emlékbeszéd egy korán elhunyt ifjú fölött. Megdicsért pályamunka. Bemutattatott 1885. febr. 25-én. (A Kisfaludy Társaság Évlapjai, 1884–1885)
Növénynevek. Diószegi Sámuel Orvosi füvészkönyve mint a Magyar füvészkönyv praktika része. (Magyar Nyelvőr, 1885. 1.).

Irodalom

Irod.: műveiről: Böhm Károly: B. K.: Tapasztalai lélektan. (Magyar Philosophiai Szemle, 1882. 4.)
Böhm Károly: B. K.: Logika vagy gondolkodástan. (Magyar Philosophiai Szemle, 1883. 5.).

Irod.: családi és egyéb források: Babits Kálmán bajai gimnáziumi r. tanár ungvári gimnáziumi r. tanári kinevezése. (Sürgöny, 1866. nov. 1.)
Babics Kálmán ungvári r. tanár eperjesi gimnáziumi r. tanári kinevezése. (Az eperjesi kir. katholikus főgymnasium értesítője az 1867/68. évre. Eperjes, 1868)
A pozsonyi kir. katholikus főgymnasium éretsítője az 1872/73. évre. (Pozsony, 1873)
A vallás- és közoktatásügyi miniszter Babics Kálmán pozsonyi főimnáziumi r. tanárt a budai állami főreáltanodához r. tanárrá kinevezte. (Budapesti Közlöny, 1873. jún. 29.–Ellenőr–Fővárosi Lapok–Pesti Napló, 1873. júl. 1.)
dr. Babics Kálmán a budapesti II. kerületi állami főreáltanodai r. tanára a classica philologia r. tanárának az 1880/81-es tanév kezdetétől a budapesti II. kerületi egyetemi katholikus főgymnasiumba kineveztetett. (A budapesti II. kerületi egyetemi katholikus főgymnasium értesítője az 1880/81. évről. Bp., 1881)
Elhunyt czoborczi Babits [!] Kálmán, a budai főgimnázium tanára. (Budapesti Hírlap–Nemzet, Pesti Hírlap, 1886. okt. 23.)
A fővárosi tanári kar halottja. Babics [!] Kálmán temetése. (Fővárosi Lapok–Pesti Napló, 1886. okt. 25.)
Babics Kálmán. (Az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye, 1886. nov. 1. [1886/87. 3.])
Elhunyt Allaga Imre, Baja város ny. főjegyzője. (Budapesti Hírlap, 1893. aug. 11.)
Bécsy Márton–Prilisauer Adolf: A kaposvári magyar kir. állami főgimnázium története. 1806–1895. (Kaposvár, 1896)
Elhunyt Allaga Imréné Fazekas Emma, Allaga Imre, Baja város egykori főjegyzőjének özvegye. (Budapesti Hírlap, 1908. jan. 8.)
Kempelen Béla: Magyar nemesi családok. I–XI. köt. (Bp., 1911–1932).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XCGD-XKH (Babits Farkas keresztelési anyakönyve, 1800)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6N34-1G9J (Babits Farkas és Kováts Anna házassági anyakönyve, 1830)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XCG8-18N (Babits Antal születési anyakönyve, 1832)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XCG8-B1Z (Babits Kálmán keresztelési anyakönyve, 1840)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XCG8-R8T (Babits Cecília keresztelési anyakönyve, 1841)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XCGD-MQ1 (Babits Joanna [!] születési anyakönyve, 1846)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XCG8-PRN (Babits Anna keresztelési anyakönyve, 1850)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6N34-7CWB (Babits Cecília és Perepatics János házassági anyakönyve, 1868)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XCG8-126 (Babits Margit születési anyakönyve, 1872)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6N34-TPWD (Babits Anna és Pollermann Pál házassági anyakönyve, 1875)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/313058 (Babits Kálmán gyászjelentése, 1886)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/313032 (Babits Farkasné Kovács Anna gyászjelentése 1887)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6N39-M2WC (Babits Farkasné Kovács Anna halotti anyakönyve, 1887)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6N39-991S (Babics [!] Janka halotti anyakönyve, 1887)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/305601 (Allaga Gézáné Török Róza gyászjelentése, 1891)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/305603 (Allaga Imre gyászjelentése, 1893)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/313025 (Babics Antal [!] gyászjelentése, 1906)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NW9-48V8 (Babics Antal [!] halotti anyakönyve, 1906)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/305604 (Allaga Imréné Fazekas Emma gyászjelentése, 1908)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/305600 (Allaga Géza gyászjelentése, 1913)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/313060 (Babits Kálmánné Allaga Blanka gyászjelentése, 1915)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V1L-8ZYZ (Babits Kálmánné Allaga Blanka halotti anyakönyve, 1915)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V12-YVX7 (Pollermann Pálné Babits Anna halotti anyakönyve, 1917)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/369812 (Csapody Istvánné Allaga Vilma gyászjelentése, 1942)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6ZWZ-7N13 (Török [!] Adolfné Babits Margit halotti anyakönyve, 1945)

 

https://rakospalotaanno.hu/2019/05/11/a-rakospalotai-masik-babits/ (Horváth Csaba: A rákospalotai másik Babits, 2019)

Megjegyzések

A rokoni kapcsolatok a czoborczi Babics családok publikus családtörténeti oldalairól: www.geni.com és www.myheritage.hu

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2024

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője