Babics József
Babics József

2024. május 29. Szerda

Babics József

könyvgyűjtő, numizmatikus

Névváltozatok

Babits József 

Születési adatok

1848. november 18.

Eger, Heves vármegye

Halálozási adatok

1925. január 3.

Budapest

Temetési adatok

1925. január 6.

Eger

Kisasszony Temető


Család

Apai ágon családja a horvátországi Varasd vármegyei Coborc településről származott. Az ükapa, [legid.] Babics János utódai révén négyfelé szakadt a család, amelyik mindkét (Babits, Babics) névváltozatot használta.

Dédszülei, apai: Babics György, Mersits/Mersics Mária; ?, ?. Babics György egyik testvére, [id.] Babics János (és Hunkár Erzsébet) leszármazottai a czoborczi/coborci nemesi előnevet vették fel. Babics György másik testvére, Babics Ferenc (és ismeretlen felesége) gyermeke Babics/Babits Márton asztalosmester, Babits Mihály, a költő ükapja. A negyedik testvér, Babics József Regölyön volt plébános.

[id.] Babics János dédunokája: czoborczi Babics Kálmán (1840. jan. 23. Szemere, Győr vm.–1886. okt. 22. Bp.) pedagógus, nyelvész, filozófus, a II. kerületi főgimnázium r. tanára.

Dédszülei, anyai: Keszlerffy János Nepomuk (= 1797-ig Keszler János, 1748?–1833. júl. 10. Eger) Heves vm. sebészorvosa, Dreszler Anna; Doszlern Károly (1750–1830. nov. 8.), Glancz Anna.

Nagyszülei, apai: Babics József (1746–1823) kápolnai jegyző, Lukács/Lukáts Klára. Babics József első felesége: Urbanovics Katalin.

Nagyszülei, anyai: Keszlerffy József (1778. júl. 16. Gyöngyös, Heves vm.–1858. okt. 7. Eger. Temetés: 1858. okt. 9. Eger, Kisasszony Temető), Eger város, majd Heves vm. főorvosa; Doszlern Anna Karolina (1785. márc. 24. Eger–1848. ápr. 16. Eger). Felesége és több közeli családtagja a kolerajárvány áldozata lett.

 

Szülei: Babics István (1813. jan. 6. Kápolna–1885. jan. 21. Eger) egri érseki uradalmi ügyész, 1875-ben a Szabadelvű Párt programjával Eger város ás a kápolnai kerület országgyűlési képviselője, Keszlerffy Eleonóra (1817. jan. 19. Eger–1873. ápr. 4. Eger. Temetés: 1873. ápr. 6. Eger, Kisasszony Temető).

Babics István testvére: Babics József (1794. jan. 6.–1828. Eger) római katolikus pap, az egri líceum r. tanára és Babics János (1816. márc. 18. Kápolna, Heves vm.–1891. júl. 7. Eger. Temetés: 1891. júl. 9. Eger, Főszékesegyház) egri főszékesegyházi őrkanonok, az egri jogakadémia igazgatója.

 

Testvérei: Babics Béla (1847. okt. 23. Eger–1898. febr. 7. Bécs. Temetés: 1898. febr. 10. Eger, Kisasszony Temető) egri kir. körjegyző, Babics Aladár (1850. aug. 7. Eger–1914. szept. 20. Eger. Temetés: 1914. szept. 22. Eger, Kisasszony Temető) hites ügyvéd, ill. Vavrik Sándorné Babics Róza (1844. jún. 6. Eger–1865. jún. 28. Eger. Temetés: 1865. jún. 30. Eger, Kisasszony Temető), Babics Anna (1852. nov. 13. Eger–1901. jún. 13. Bp. Temetés: 1901. jún. 15. Kerepesi út). Két további testvére, Babics Ilma (1846–1859) és Babics Sándor (1855–1859) gyermekkorukban elhunytak.

Babics Anna férje: Lenk Gyula (1850. dec. 9. Karcag, Jász-Nagykun kerület–1924. okt. 24. Bp.) jogász, ítélőtáblai bíró, Jász-Nagykun-Szolnok vm. főispánja (1905–1906); dr. Lenk Adolf (1807. szept. 1. Rozsnyó, Gömör vm.–1868. dec. 8. Karcag, Jász-Nagykun-Szolnok vm.) orvos, a jászkun kerületek tb. főorvosa és Szigethy Julianna (†1871. aug. 31. Karcag) fia.

Iskola

Középiskoláit a ciszterci rend egri gimnáziumában végezte, majd a pesti tudományegyetemen jogot hallgatott, ügyvédi vizsgát tett (1871).

Életút

Tanulmányai befejezése után gr. Csekonics Endre zsombolyai uradalmának jogi igazgatója (1871–1914). Párton kívüli programmal (1895–1896), majd a Szabadelvű Párt programjával Torontál vm. Zsombolyai kerületének országgyűlési képviselője (1896–1901). Kir. udvari tanácsos (1911. febr. 5-étől). Csekonics Endre bizalmi embereként ő intézte a több mint negyvenezer holdon elterülő nagybirtok ügyeit, igazgatása alatt a Csekonics-birtok mintagazdasággá fejlődött. Az összeomlás után Budapesten telepedett le. Jövedelmét szenvedélyeire, értékes érme- és könyvgyűjteményére költötte.

A 20. század egyik legjelentősebb  könyvgyűjtőjeként elsősorban a magyar memoárirodalom, az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc és az ezt követő emigráció irodalmát, horvát és szerb történeti munkákat, valamint gr. Széchenyi István pályájának irodalmi emlékeit gyűjtötte. De megtalálhatóak a gyűjteményben hazai és külföldi történelmi folyóiratok teljes évfolyamai, hazai és külföldi levéltári, diplomatikai szakirodalmi munkák, genealógiai, heraldikai kiadványok és utazók, ill. felfedezők értékes beszámolói. A több mint hatezer kötetből álló történeti könyvtárát a Magyar Történelmi Társulatnak ajándékozta (Babics József könyvtára, 1919. dec. 11.-én), amely a Magyar Országos Levéltárban, mint állandó letét nyert elhelyezést (a tényleges átvétel 1924. szept. 15-én történt meg, a 6515 kötetből álló teljes gyűjtemény Babics József halála után, 1925. jan. 23-án került a MOL birtokába).

Elismertség

A Magyar Történelmi Társulat tagja (r.: 1890; tb.: 1920).

Az Éremkedvelők Egyesülete választmányi tagja. A Magyar Numizmatikai Társulat alapító tagja, választmányi tagja (1902–1924), majd alelnöke (1924–1925).

Irodalom

Irod.: családi források: Vavrik Sándorné Babics Róza tegnap délután tüdővész következtében meghalt. (Eger [hetilap], 1865. jún. 29.)
Babics Anna úrhölgy, Babics István érseki uradalmi jogigazgató, városunk országgyűlési képviselőjének leánya ápr. 30-án jegyet váltott Lenk Gyula egri kir. törvényszéki jegyzővel. (Eger [hetilap], 1878. máj. 2.)
Lenk Gyula kir. törvényszéki aljegyző f. hó 18-án vezette oltárhoz Babics Anna úrhölgyet, Babics István leányát. (Eger [hetilap], 1878. júl. 25.)
Babics János kanonok, volt képviselő ma [júl. 7.] délután 5 órakor Egerben elhunyt. (Budapesti Hírlap–Nemzet, 1891. júl. 8.)
Egerben kedden elhunyt Babics János kanonok, a hazafias papság egyik érdemes tagja. (Fővárosi Lapok, 1891. júl. 9.)
Lenk Gyuláné Babics Anna, Lenk Gyula kir. táblabíró neje f. hó 13-án szívszélhűdésben elhunyt. (Alkotmány–Budapesti Hírlap–Hazánk, 1901. jún. 15.)
Kempelen Béla: Magyar nemesi családok. I–XI. köt. (Bp., 1911–1932)
Babics Béla egri kir. jegyző Bécsben, ahová gyógyulás céljából ment, meghalt. A hűlt tetemet Bécsből Egerbe szállítják, s a családi sírboltban fogják örök nyugalomra helyezni. (Pesti Hírlap, 1898. febr. 9.)
Babics Béla temetése. (Heves vármegyei Hírlap, 1898. febr. 11.)
Babics Aladár ügyvéd szept. 20-án, 65 éves korában, Egerben elhunyt. (Az Újság–Budapesti Hírlap–Pesti Napló, 1914. szept. 24.)
Babics József gyászjelentése. (Egri Népújság, 1925. jan. 8.)
Babics József meghalt. (Váci Hírlap, 1925. jan. 11.)
Elhunyt Babics József uradalmi tanácsos, a Csekonics-uradalom jogtanácsosa. (Magyarság, 1925. jan. 13.–Dunántúl [napilap], 1925. jan. 14.).

Irod.: egyéb források és feldolgozások: A Magyar Történelmi Társulat Babics József könyvtára. (Századok, 1920. 1.)
M[ayer]. B[éla]: A Magyar Történelmi Társulat Babics József könyvtára az Országos Levéltárban. (Levéltári Közlemények, 1924. 1-4.)
Lukinich Imre: Egy magyar bibliofil emléke. (Magyar Bibliofil Szemle, 1925. 1-2.)
D[őry] F[erenc]: Babics József. (Századok, 1925–1926. 1-3.)
Magyar irodalmi lexikon. Szerk. Ványi Ferenc. (Bp., 1926)
A m. kir. belügyminiszter által igazolt nemesek. 1867–1937. Szerk. Gerő József. (Bp., 1938)
Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. (Újvidék, 2002)
Nagy Gábor: A Magyar Történelmi Társulat Babics József Könyvtára. (Levéltári Szemle, 2009. 3.).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XC55-H8D (Keszlerffy József keresztelési anyakönyve, 1778)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XCRZ-ZZB (Babics István keresztelési anyakönyve, 1813)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XCRZ-Q8J (Babics János keresztelési anyakönyve, 1816)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XX7T-7M6 (Keszlerffy Eleonóra keresztelési anyakönyve, 1817)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/406358 (Doszlern Károly gyászjelentése, 1830)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XKTM-79R (Babics Róza keresztelési anyakönyve, 1844)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XKRB-J54 (Babics Béla keresztelési anyakönyve, 1847)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XKRB-L4G (Babics József keresztelési anyakönyve, 1848)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XKRB-Y5F (Babics Aladár keresztelési anyakönyve, 1850)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:V61W-CXT (Lenk Gyula keresztelési anyakönyve, 1850)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X6VX-VRK (Babics Anna születési anyakönyve, 1852)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/135573 (Keszlerffy Jó’sef gyászjelentése, 1858)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/597531 (Vavrik Sándorné Babics Róza gyászjelentése, 1864)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/313048 (Babics Istvánné Keszlerffy Eleonóra gyászjelentése, 1873)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6N3C-5G58 (Babics Anna és Lenk Gyula házassági anyakönyve, 1878)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/313028 (Babics Béla gyászjelentése, 1898)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/147324 (Lenk Gyuláné Babics Anna gyászjelentése, 1901)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/313021 (Babics Aladár gyászjelentése, 1914)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DRDQ-9GC?i=67&cc=1452460&cat=1052036 (Lenk Gyula halotti anyakönyve, 1924)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/313056 (Babics József gyászjelentése, 1925)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6PM3-PZ5Y (Babics József halotti anyakönyve, 1925)

 

https://aktakaland.wordpress.com/2021/01/28/amirol-kevesen-tudnak-babics-jozsef-a-szurke-eminencias-konyvgyujtemenye/ (Horváth Natália: Amiről kevesen tudnak. Babics József, a szürke eminenciás könyvgyűjteménye, 2021)

Megjegyzések

1. A rokoni kapcsolatok a Babics, a czoborczi Babics és a Keszlerffy családok publikus családtörténeti oldalairól: www.geni.com és www.myheritage.hu

2. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái c. lexikosorozatában téves halálozási év: 1924!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2024

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője