Babics Endre
Babics Endre

2024. május 29. Szerda

Babics Endre

római katolikus pap

Névváltozatok

Babics András Géza

Születési adatok

1894. július 26.

Lovászpatona, Veszprém vármegye

Halálozási adatok

1955. június 26.

Kaposvár, Somogy megye

Temetési adatok

1955. június 28.

Kaposvár

Keleti Temető


Család

Szülei: Babics Endre (1862–1945) pékmester, Moór Róza (1864–1950). Kilenc testvére volt, közülük hat élte meg a felnőttkort.

Testvérei: Babics Antal (1902. aug. 4. Lovászpatona–1992. jan. 17. Bp. Temetés: 1992. febr. 4. Mező Imre út) orvos, urológus, politikus, Nagy Imre kormányának egészségügyi minisztere (1956. okt. 26.–1956. okt. 31.), Babics Béla (1896. febr. 9. Lovászpatona–1917) műszaki rajzoló, Babics István (1897–1941. máj. 9. Lovászpatona. Temetés: 1941. máj. 11. Lovászpatona) pékmester, Babics Ferenc (1898. nov. 30. Lovászpatona–1956. ápr. 28. Kaposvár) gyógyszerész, ill. Babics Erzsébet (1892. jan. 1. Lovászpatona–1968) és Babics Anna (1904. jún. 30. Lovászpatona–1954. márc. 13. Hol?).

Iskola

Középiskoláit Pápán és Esztergomban végezte, az esztergomi bencés gimnáziumban éretts. (1913), gimnáziumi osztálytársa volt – többek között Artner Edgár (1895–1972) egyháztörténész, egyetemi tanár és Dudich Endre (1895–1971) zoológus, entomológus, az MTA tagja. Teológiai tanulmányait Esztergomban folytatta (ahol 1917. máj. 13-án pappá szentelték).

Életút

Nagymaroson (1917. máj. 13.–1917. ), Esztergombajnán (1917. okt. 6.–1918. jún. 6.), Kürtön (1918. jún. 6.–1920. júl. 1.), Komáromban (1920. júl. 1.–1923. okt. 23.), Kaposvárott káplán (1923–1925 és 1927). A budapesti Szent Imre Kollégium tanulmányi felügyelője (1925–1926), hitoktatója (1926). Balatonfüreden plébános (1928. máj. 1.–1943), egyúttal kerületi esperes és a Balaton zalai fürdőhelyeinek püspöki biztosa. Veszprémi kanonok-plébános (1943–1947), pápai főesperes és az Actio Catholica veszprémi egyházmegyei igazgatója, szentszéki bíró és a Tanítók Fegyelmi Tanácsának tagja (1945-től), jásdi c. apát (1946-tól).

A kaposvári Nagyboldogasszony-templom plébánosa (1947. júl. 29.–1955. jún. 26.).

Balatonfüreden megszervezte az egyházközség óvodáját (1933), majd kezdeményezésére épült fel Csopakon a Szent Imre Elemi Népiskola (1934). Társszerzőként megírta a veszprémi Szent Mihály-főplébánia 900 éves történetét (Historia Domus, Veszprém, Érseki Levéltár). A Balaton érdekében végzett munkájáért kormány-főtanácsosi címet kapott.

Emlékezet

Babics Endre Lovászpatonán született (Babics András Géza néven), Balatonfüreden és Kaposvárott élt és tevékenykedett, Kaposvárott hunyt el, a helyi Keleti Temetőben nyugszik. Kaposvárott, a székesegyház falán emléktábláját helyezték el (2003-tól).

Szerkesztés

A Balatonfüred c. politikai és gazdasági hetilap főszerkesztője (1930. febr. 8.–1936. jan. 18.), a Balatonfüredi Plébánia Értesítője kiadója (1941).

Irodalom

Irod. és családi források: Babics Endre 76 éves és Moór Róza 74 éves lovászpatonai lakosok házasságuk 50 éves jubileumát ünnepelték. A hívők serege előtt fiuk, ifj. Babics Endre balatonfüredi plébános tartott szentbeszédet. (Kis Újság, 1938. máj. 24.)
Kaposvár anyakönyvi hírei. Elhunyt Babics Endre. (Somogyi Néplap, 1955. jan. 27.)
Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 1998)
Őrzik a templomépítő papok emlékét. [Felavatták Babics Endre emléktábláját.] (Somogyi Hírlap, 2003. máj. 22.)
Bartháné Borsó Katalin: Lovászpatonának szeretettel. Apáink földje. I–II. köt. (Lovászpatona, 2015).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X2X2-LQP (Babics Erzsébet születési anyakönyve, 1892)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X2XR-7Q2 (Babics András Géza [Babics Endre] születési anyakönyve, 1894)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JYG-472F (Babics Béla születési anyakönyve, 1896)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JS8-HRW6 (Babics Ferenc születési anyakönyve, 1898)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JS8-ZWM3 (Babics Antal születési anyakönyve, 1902)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JS8-CXHY (Babics Anna születési anyakönyve, 1904)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JY1-GT1K (Babics Ferenc és Tiszay Matild házassági anyakönyve, 1923)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:DHCB-G5W2 (Babics Antal és Esterházy Ilona házassági anyakönyve, 1940)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/313047 (Babics István gyászjelentése, 1941)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VBC-3VN8 (Babics András Géza [Babics Endre] halotti anyakönyve, 1955)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/313031 (Babics Endre gyászjelentése, 1955)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VBH-223V (Babics Ferenc halotti anyakönyve, 1956)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/313027 (Babics Antal gyászjelentése, 1992)

 

https://lexikon.katolikus.hu/B/Babics.html (Magyar Katolikus Lexikon, Babics Imre, 2024)

https://varosikonyvtar.papa.hu/node/4625 (Babics Endre életrajza a pápai Jókai Mór Városi Kórház honlapján, 2024)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2024

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője